[kapcsolat]   husken

100

 

sympozium

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A nürnbergi per

szerkesztette: krónikás, 2007-11-19

Ribbentropp és Hitler1945. novemberében Nürnbergben Nemzetközi Katonai Törvényszéket hoztak létre az USA, Anglia, Franciaország és a Szovjetunió vezetésével, a háborús bûncselekmények elbírálására. A háborús bûnök között természetesen nem szerepeltek Sztálin rémtettei...


a per

a per

Hitler Bécsben

Hitler és Göring

Hitler szónokol

szemle

Párizs

... sem a szovjet hadsereg kegyetlenkedései és tömegmészárlásai, a jugoszláv, a csehszlovák vagy a román partizánok és egyéb szabadcsapatok és félkatonai alakulatok vérengzései. Az amerikai katonák is rendeztek több vérfürdõt, vélt vagy valós sérelmeiket német és japán hadifoglyokon megtorlandó... George Smith Patton tábornok személyes levelezésében furcsa megjegyzés olvasható:

„Nyíltan ellenzem ezt a háborús bûnösösdi hülyeséget. Sportszerûtlen és a szemita népekre jellemzõ. Azzal sem értek egyet, hogy a hadifoglyokat kell rabszolgamunkára idegen országokba küldeni...”

A Törvényszéket az 1945. augusztus 8-i londoni egyezményekre alapozták, amelyet a négy gyõztes hatalom írt alá. Négy vádpont alapján vizsgálták a háborús cselekedeteket:
1. béke elleni bûncselekmények - agresszív háború elõkészítése, megindítása és folytatása nemzetközi egyezmények és megállapodások megsértésével
2. emberiség elleni bûncselekmények - kivégzés, deportálás és népirtás
3. háborús bûncselekmények - a háborús szabályok megsértése
4. "közös terv vagy összeesküvés" az elõzõ három vádpontban felsorolt bûncselekmények elkövetésére.

A bíróságnak felhatalmazása volt arra, hogy bárkit egyénileg is bûnösnek nyilváníthasson a fent taglalt három vádpontban, valamint hogy akár csoportot vagy szervezetet is háborús bûnösnek minõsítsen. A testület a négy nagyhatalom által delegált egy-egy tagból, valamint azok egy-egy helyettesébõl állt.
Az ügyészek is a négy aláíró országot képviselték. A bíróság tehát abszolut elfogulatlan lehetett. A történelmet akkor is a gyõztesek írták.

Az elsõ ülés Berlinben 1945. október 18-án zajlott, majd 1945. november 20-tól minden ülést Nürnbergben tartottak az ottani Igazságügyi Palotában, Lord Geoffrey Lawrence elnökletével.
24 náci vezetõt vádoltak háborús bûncselekmények elkövetésével, különféle szervezeteket pedig azzal, hogy jellegüket tekintve háborús bûnösök.

A bíróság 250 tanút hallgatott meg és több mint negyedmillió, esküvel megerõsített írásbeli tanúvallomást (!)dolgozott fel.
A bíróság elutasította a védelem azon állítását, hogy háborús bûnöket csak államok követhetnek el, s megállapította, hogy a bûncselekményeket emberek hajtják végre, ezért felelõsségre is vonhatók.
Elutasították azt az érvelést is, hogy a per és a döntés "ex post facto" történt, vagyis a tetteket az elkövetés után nyilvánították bûncselekménynek. A bíróság szerint az ilyen cselekményeket a II. világháború elõtt is jogellenesnek tekintették.

Összesen 216 bírósági ülés után 1946. október 1-jén 22 vádlott felett hirdettek ítéletet. Robert Ley öngyilkos lett a börtönben, Gustav Krupp ellen pedig szellemi és fizikai állapota miatt az eljárást megszüntették.
Franz von Papent, Hjalmar Schachtot és Hans Fritzscht felmentették, Karl Dönitz, Albert Speer, Konstantin von Neurath és Baldur von Schirach 10-20 év közti börtönbüntetést kaptak.
Rudolf Hesst, Erich Readert és Walter Funkot életfogytiglanra, Julius Streichert, Hans Frankot, Alfred Rosenberget, Wilhelm Fricket, Ernst Kaltenbrunnert, Fritz Sauckelt, Joachim von Ribbentroppot, Wilhelm Keitelt, Alfred Jodlt, Arthur Seyss-Inquartot és Hermann Göringet, továbbá távollétében Martin Bormannt halálra ítélték. Göring közvetlenül a kivégzése elõtt lett öngyilkos, a többieket október 16-án felakasztották.

A nürnbergi per legfontosabb hozadéka az volt, hogy a történelemben elõször köztörvényes bûnözõként olyan államférfiakat vontak felelõsségre, akiket bûnösöknek találtak agresszív háború elõkészítésében és kirobbantásában, akik megszegték a nemzetközi jogi normákat és azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyeket annak idején Németország is aláírt.
A bíróság által bûnösnek nyilvánított náci szervezetek a következõk voltak: a titkosrendõrség, vagyis a Gestapo, a náci párt vezetõ testülete - az SD és a Waffen SS kötelékei.


.....szemle Nürnberg, 1935 Nürnberg, 1934 Himmler és az SS Hitler és a gyerekek


Ajánlom figyelmetekbe R. H. Jackson, az USA fõügyészének vádbeszédét: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/konyv/n/bibJAT00288186.html


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-26
Történelemrõl csak szubjektívan lehet véleményt nyilvánítani. Jó itt ez, mert olyan infók merülnek fel, melyek eddig csak ritán. Jó, mert konfrontációi is van, de az is jó, hogy senki nem ment el szélsõségesbe. Egészséges és szubejktív vita, ahol csak a tények obejktívak. De így van ez rendjén!
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-26
https://www.rovart.com/news_view.php?akcia=view&id=429
név: KissL. e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-25
Egyetértek.Nyáron láttam egy fiatalembert (25 év körülit) egy strandon.Hatalmas horogkereszt volt a mellére tetoválva.Kb.170 cm magas volt, de úgy 120kg, és nem izom.Lötyögött.Elgondolkoztam,mi történt volna szegénnyel, ha jelentkezik az SS-be...Volt alkalmam látni újfasziszta felvonulást.Félelmetes.Régi vágyam, leültetni egy televízióban kerekasztalbeszélgetésre magyar, szlovák, stb. (Hitler által lenézett) újfasisztákat.Mit kezdenének egymással?Egyáltalálán: tudatában vannak annak, hogy õk rabszolgasorsra szánt népek fiai?Ez nem az idiótizmus felsõ határa..?
név: vigyázz e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-25
Nekem nagyon tetszik ez az itt kialakult vita. Okos véleményeket olvasok, bár elõfordul, hogy valaki csak azért szól, mer nem így tanulta. A fasizmus elítélendõ és én elítélem minden formáját a nacionalizmusnak is. Nem látom értelmét viszont annak, hogy ne is gondolkodjunk el a dolgok jelentésén, a logikai összefüggéseken és objektív, általánosan mindenkire ráerõszakolt dolgokban higgyünk. Nitzsche aszt monta, hogy hinni annyi, mint nem akarni tudni! Ki nem állhatom, amikor skinheadek heiloznak. A hüje bõrfejû mozgalom angol fasizmus - undorítóbb, mint a német. Valószínûleg harcban állnának egymással, mert mind kettõnek más a lényege. A debil szláv fasiszták a fehér erõt hirdetik, közben meg Hitlert istenítik. Hitler a német erõt hirdette és kizárólag a németeknek lett volna joguk az élethez az õáltala meghódított világban. A Mein Kampfban írja, hogy a szlávokat csak szolgálni hagyná meg és akkor is csak nagyon redukált számban. A debilitást, a butaságot és a szellemi fogyatékosságot megpróbálják bomberdzsekikkel, Martensbakancsokkal és leborotvált fejjel álcázni. Náci mércével kellene megmérni akármelyik újfaszista koponyaméretét, szemtávolságát, arcarányait... Szerintetek beférne egy is közéjük a waffen kötelékbe? A briganti bajúszával a majom Kokotleba!
név: KissL. e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-24
Azt hiszem, senki nem akarja felmenteni, rehabilitálni a nácikat.De talán nem szerencsés, mindenesetre hiteltelen, ha drogcsempészeken drogcsempészek ítélkeznek.Az angolszászokra ez talán túlzás, de a vádlók között volt a Szu is...A lebukott tolvaj nem mondhatja persze azt, hogy engedjenek el, majd ha minden tolvajt elkapnak, jelentkezek én is.A használt kifejezés, "háborús bûn", is gondolatokat ébreszt. Mi is ez?A háború maga a bûn, nem?Történt már itt lejjebb utalás a tízparancsolatra.Azt hiszem, a 20.századra hihetetlen erkölcsi magaslatokra jutottunk: ha az egyik katona szétlövi a másikat, lángszóróval felgyújta, lánctalppal, aknával péppé darálja, netán mérges gázzal öli meg, az nem bûn.Azt mondjuk, a katonának megvolt a védekezés lehetõsége..?Persze nõket, gyerekeket lemészárolni...A Teremtõ elégedett lehet teremtményeivel: igen, tudják, eddig és ne tovább..? A nürnbergi-per,s a körülötte (itt is)zajló polemia okát abban látom, hogy az utóbbi bõ 10 évben meginogtak a dogmák, nem biztos, hogy a jók annyira jók voltak, s a rosszak annyira rosszak. A náci per hozadéka a köztudatban (néhány helyen a gyakorlatban is) elhintette a kollektív bûnösség tudatát.Aki volt katona tudja, az egyenruha, a fegyver(ami hatalom), sokakat aberrált idiótává változtat. Ilyenek voltak minden oldalon.A náci bûnöket (talán) ismerjük jól.S ezek alól nem adhat senki felmentést!!!De azért lehet, kell beszélni a másik oldalról is.Kerüljük el ezt a sajnos nagyon jellemzõ bipolaritást!Ha az egyik oldalt szidom, vagy védem, még nem biztos, hogy bármelyik mellett állok! És most néhány érdekesség, ami teljesen vagy részben kimaradt a tankönyvekbõl. Egy francia tábornok 1919-ben megjegyezte, látva a békeszerzõdéseket, hogy itt 20 év múlva megint háború lesz...Nem felelõs a Nyugat azért, mert Csehszlovákiát odadobták Hitlernek?És Lengyelország? Az angolok, franciák ugyan hadat üzentek, de a német határon lévõ francia csapatok parancsba kapták, hogy fegyvereiket befelé fordítsák, nehogy egy véletlenül elsült puska provokálja a németeket.Pedig Hitler (nem utoljára) hazardírozott, 2 hadosztály(!)védte a határt mindössze.A franciák Berlinig masírozhattak volna...Köztudott, hogy 1939 elõtt a Gestapo és az SS tárgyalt angliában mûködõ cionista szervezetekkel a zsidók kitelepítésérõl (ez nem a Madagaszkáros történet!), de nem volt fogadókészség.Miért nem bombázták soha a szövetségesek a haláltáborokhoz vezetõ vasutakat?Erre némi felmentést adhat az amerikaiaknak bombázóik hatótávolsága -de csak 1944.derekáig!És az oroszok?A magyarországi zsidók deportálása a Budapest-Miskolc-Kassa-Eperjes-Krakkó vasútvonalon történt.Itt rengeteg híd van.Ha egyet-kettõt lebombáznak, több százezer ember menekült volna meg.A németek a háború utolsó évében ezeket a hidakat már nem tudták volna felépíteni.Az SS-rõl.Valóban, a Totenkopf ezredek mûködtették a haláltáborokat.De a Waffen SS harcoló alakulatai kivívták ellenségeik elismerését is, utaljak itt James Lucas :Hitler végrehajtói címû könyvére.Bámily furcsa, úgy 25 tábornokról csak jót ír!Más.Egy ismert történet:Normandiában 1944 végén a normandiai hídfõbe tartó Das Reich SS hadosztály elõörse beterelte egy pajtába egy falu összes lakóját, s legéppuskázták õket.Mindez Diekmann SS tiszt nevéhez fûzõdik.Ez szerepelt eddig is a könyvekben.Az elõzmény:a visszavonuló alakulat elõreküldött két altisztet felderítésre.Nem érkeztek vissza.Közben az alakulat megtalálta a korábbi helyõrség tagjait:40 öreg, fronszolgálatra alkalmatlan német katona, a francia kommunista partizánok megölték õket.Arcukat szétzúzták, megcsonkították õket, nemi szervüket levágták és a szájukba tették.Diekmann talált még egy legyilkolt német egészségügyi alakulatot:a sebesülteket lemészárolták, az orvosokat, ápolókat megkötözték és élve felgyújtották.Ezután óvatosan elõrenyomultak.A következõ falu határában megtalálták az útszélen a két felderítõt:karóba húzták õket(!) s hasonlóan megcsonkították,mint a helyõrség tagjait.Ezt követõen került sor a falu kiírtására.De van folytatás, ami szintén nem ismert:megérkezett a helyszinre a Das Reich hadosztálytörzse, a parancsnok, Heinz Lammerding, hadbíróság elé állíttatta Diekmann-t,s a halálos ítélet végrehajtására csak azért nem került sor, mert a zavaros viszonyok között Diekmann elesett.Más.A 328. amerikai gyalogezred 1944. december 21-i napiparancsa:"Az elfogott SS-katonákat és ejtõernyõsöket azonnal agyon kell lõni!".1945-ben minden orosz katona a zsebében hordott egy írást, melyet a"nagy író és humanista", Ilja Ehrenburg szerkesztett: "Vörös Katona! Német földre értél!Ütött a bosszú órája!Ölj, vöröskatona ölj!Nincs kegyelem!Nincsenek ártatlan németek!Alázz meg minél több német nõt, ne törõdj senkivel és semmivel.A német bestiának nincs lelke.A német gyerek ha felnõ, ellenséged lesz.Ölj,Vöröskatona, ölj!". Az oroszok persze megszenvedték a háborút.Minden elismerésem a megnyomorított, szerencsétlen orosz népé.Nem volt elég a német támadás, ott volt az NKVD.Csak Sztálingrádban 27 000 oroszt végeztek ki "hazaárulásért".Benyújtották a számlát:csak Bécsben 80 000(!)nõ jelentkezett a háború után a kórházakban, megerõszakolták õket.Paulus fogságba esett 200 000 fõs 6.hadseregébõl jó 10 éves fogság után alig több mint 8 000 ember tért haza...Ki a felelõs mindezért?A cseh ellenállók figyelmeztették az angolokat, miután értesítették õket a Heydrich elleni merényletrõl, hogy nem tartják jó ötletnek, kevés a hozadéka, s borzasztó árat kell majd fizetni érte.Az angolok nem hallgattak, s a cseheknek lett igazuk...Lehetne még sorolni az érdekességeket, furcsaságokat.Lehet vádolni, s védeni.Azt mondják, igazi szakember soha nem teszi fel a kérdést, mi lett volna ha...Mivel csak lelkes amatõrnek tartom magam, megengedem magamnak ezt a luxust.Mi lett volna, ha a nyugati politikusok elolvassák a Main Kampf-ot?Vagy talán olvasták, de magukból kiindulva úgy gondolták egy politikus írását,ígéreteit nem kell komolyan venni?Pedig abban benne van minden!Hitler csak következetesen végrehajtotta!Az Usa szerepvállalásával kapcsolatban mindig volt olyan érzésem, hogy hagyta, a két diktátor-titán küzdjön egymással, s gyengítsék egymást kölcsönösen.Számításukba hiba csúszott, mert a Vörös Titán megerõsödve került ki a harcból.De még idõben elkészült az atombomba...Szomorú, s hiába sírom vissza a gyermekkor örök igazságokba vetett feltétlen hitét.Elmúlt.Nürnbergnek meg kellett történnie.S ha úgyérezzük, csak féligazságokat ismerünk, hát úgy érezzük.Talán beszéljünk róla.
név: KissL. e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-23
Igen, igen. Azt hiszem jól illik ide a diákjaim által gyakran használt (ismert filmbõl való) mondás: Az igazság odaát van...De a történelemmel, jelennel akármilyen szinten foglalkozó számára valaha is kétséges volt a (talán magyar) közmondás valóságtartalma? Mindig az erõsebb kutya ...
név: Adri e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-22
Szerintem a 20. század tényként kezelt történelmi eseményeinek legalább a fele hazugság. Ezt abból következtettem ki, hogy 11 év alatt Londonban tanúja és részese voltam olyan történéseknek, ami aztán teljesen eltorzitva került be a köztudatba. Pl. most már mindenki tudja, és Angliában annak idején is sokan tudták, hogy az Irak elleni háború hamis okokon alapszik. Mégis!!!... mégis azt fogják tanulni a gyerekeink, hogy az USA és Nagybritannia összefogott, hogy Irak tömegpusztitó fegyvereitõl megmentse a világot. Vagy, ami mégrosszabb: felszabaditották az iraki népet! Meg miért is tették a földdel egyenlõvé Afganisztánt? Valami Bin Ladent kerestek. Biztosak voltak benne, hogy ott bujdosik. Meg aztán ott volt az a rusnya Talibán, a sok szõrös arcú, elmaradott férfi, akik az országot irányitották meg drogkereskedésbõl éltek. És milyen jó, hogy ennek mind véget vetettek. Azóta sincs drog-kérdés. És az irakiak és afgánok, no meg persze az egész világ boldogan él, amig meg nem hal. Szóval, visszatérve az eredeti témához: szerintem sem kell figyelmen kivül hagyni, hogy Patton tábornok miért mondta, amit mondott. A sorsa emlékeztet egy angoléra.
név: kukac e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-22
Mi van, cimbora, tabu netán?!
név: x e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-22
Mér?
név: krónikás e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-22
Ezt a témát zárjuk le!
név: érdekes e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-22
Nézitek a newyorki helyszínelõk címû sorozatot? NCIS-t? Egy hagyományos gyilkossági eset viszgálatánál rutinszerûen vizsgálják a fegyvert, amellyel a bûncselekményt elkövették, hogy az eset kétség nélkül rekonstruálható legyen. Amikor a szovjetek az auschwitzi lágert elérték, a holocaust legfontosabb bûnjelét meg sem vizsgálták, de még csak egy fotó sem készült a gázkamrákról.

A Nürnbergi IMT-nél (Nemzetközi Katonai Törvényszék) sem nyújtották be "minden idõk legnagyobb gyilkossága" eszközének törvényszéki vizsgálatát. Az egyetlen törvényszéki vizsgálat, amelyet a vád képviselõi benyújtottak, a Katyni tömeggyilkosságra vonatkozott. Ebben az állt, hogy a német bevetési csoportok 20.000 lengyel tisztelt lelõttek, és Katyn mellett egy erdõben elföldeltek. Mint ahogy a 90-es években mindenki számára kiderült, a jelentés egy szimpla hamisítás volt, amellyel a szovjetek az NKVD által végrehajtott tömeggyilkosságot a németekre kenték. Ez a félrevezetési kísérlet mindent elmond a Nürnbergi vádak hitelességérõl. Az amerikaiak tudták az igazságot Katynról, ezért rávették az oroszokat, hogy vegyék ki a Katyni esetet a vádpontok közül. Ez meg is törént, de bölcsen hallgattak, amikor az oroszok egy külön kirakatperben hét németet halálra ítéltek a Katyni tömeggyilkosság miatt. A perben a sztálini vádlók 4000 hiteles vallomást, tanúk és szakértõk tucatjait vonultatták föl.
név: x e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-22
Aki nem él szólásszabadságával, el fogja azt veszíteni!
név: x e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-22
Aki nem él szólásszabadságával, el fogja azt veszíteni!
név: Zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-22
Értem mindkét oldal felháborodását, csak az okát nemtom. Merthogy: aki háborút csinál, aki gyilkol, aki háborús bûnöket követ el, annak felelnie kell a bûneiért. Nem voltak szentek egyik oladlon se, csak katonák, akik parancsot teljesítettek. Ki jobban meggyõzõdve a parancs igazáról, ki kevésbé. Nincs objektív történelem, aki ezt állítja, az sarlatán! Minden csak szubjektívan ítélhetõ meg. Egyedül a tények maradnak tények, tehát az, hogy mennyi millió halott vérétõl dús a fû, mennyit égettek el a lágerokban, mennyit irtottak ki ártatlanul, németek, magyarok, oroszok, amerikaikak, angolok, japánok és folytathatnám a sort. Aki embert öl, lásd, vénségére nem alszik nyugodtan, pedig csak parancsot teljesített, vagyis ha nem teszi, akkor õt lövik fõbe. Itt az a gond, hoyg egyáltalán a háború, mint esemény kirobbant, aminek persze megint igen összetett okai vannak, mindenki szubjektívan magyarázza. Ember embernek nem lehet farkasa! Ne ölj! - ott van a tízparancsolatban. Hát itt van a kutya elásva, ezt az alapvetõ törvényt szegték meg. Papi áldással olykor, sajnos. Nekem nem a szemita szó bántja a fülem, csak az, ha mindig összeesküvés elmélettel találom szemben magam. Zõdit kérdezem, melyik mentalitás bánt, melyik kettõs mérce? Mert lehet, hogy van ilyen, de nem álatlánosítható, mert nem mindenki gazember... Kicsit konkrétabbat vagy egész cikekt kérek ennek megmagyarázására vagy vitát javaslok! Nos?
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-21
...Pattonnak igaza volt,Szerkesztõnek:az SS egy elit csapat volt,nem csõcselék alkotta sõt nem is volt könnyû bekerülni,nagyfatert a Hunyadi páncélos ezredhez sorozták be így õ is SS volt.Egy kirakat per volt az egész.A fele górét a CIA menekítette ki a tengren túlra.Ja és persze Hitlernek a pénzügyi tanácsadója és a hárorújának a pénzelõje a zsidó Max Warburg volt,sõt egy darabig a német titkosszólgálatot is vezette...gondolom ezt nem írják a tankönyvekbe meg még egy csomó mást sem...Churchill nagyobb tömeggyilkos volt mint Hitler,sõt...Poiu:bántja a füled a szemita szó?magánügyed,engem például az õ kettõsmércéjük és a mentalitásuk...
név: Peti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-21
Azt írod: "hogy a bankom mibol kamatozik? fogalmam sincs. ekonómiához egyáltalán nem értek." - Szerintem máshoz se.
név: szerk e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-21
Poiu, olvastad Irwin Shaw Oroszlánkölykök c. mûvét? A cselekmény három szálon fut, egy osztrák síoktató, aki a német hadsereg õrmestere lesz és megrögzötten hiszi, hogy az igazságért harcol. Aztán egy zsidó közlegény sztorija, aki az amerikai hadsereg katonája, és ütik-verik a származása miatt... A harmadik szál pedig egy amerikai újságíróé. Az antiszemitizmust az amerikai hadseregen belül mutatja meg. Nagyapám végigharcolta a második világháborút és azt mondta rengetegszer, hogy a fele sem igaz annak, amit a németekrõl állítanak. A doni tragédiát követõen a nagyfater egy ideig szolgált a Wermachtban, kis ideig még az Enzian-kommandó kötelékeiben is. Azt mondta, hogy például egy erõszakos cselekedetért, amit a civileken elkövetett egy katona, a tisztje ott helyben fejbe lõhette. És hogy német katonák nem erõszakoskodtak a civileken. Az SS-rõl nem tudott sokat, azt mondta róluk, hogy azok köztörvényes bûnözõkbõl voltak verbuválva és hogy állatok voltak, nem emberek. A Wermacht viszont a néphadsereg megfelelõje. Nem azonos a különlegesen agymosott, gyorsbevetésû gyilkosokkal. Olyan, mintha a franciákróla francia idegenlégió szerint alkotnánk képet. Az öreg állította, hogy amerre, csokit osztogattak a gyerekeknek. Meg fõtt ételt adtak az oroszok által agyongyötört, halálra kínzott ukránoknak, akiknek falvait és városait, de még búzamezõit is felégették az oroszok, megerõszakoltak minden nõt, amerre jártak, legyilkoltak, félholtra vertek vagy megcsonkítottak minden férfit és fiút. Borzalmas tömegsírokat látott, egész hatalmas mezõket alig elföldelt tetemekkel. Ott járt, látta mindezeket. A románok pedig embereket kínoztak, lefejezéseket fotóztak, testrészekkel pózoltak, emberi fejekkel fociztak.
Figyelj, az öreg géppuskás volt, nagyon sok embert megölt. Azt mondta, hogy olyan volt, mint amikor a mezõn füvet kaszált. Öregkorában aludni se tudott, annyira nem bírta feldolgozni a történteket. Mért hazudott volna nekem, akit folyton az életre akart felkészteni, meg már gyerekkoromban a közelharcot magyarázta, anyám legnagyobb felháborodásával mit sem törõdve.
"Kellhet még az inasnak" - mondta.
Poiu, nem bírom, amikor valaki jó diák módjára bevágja, amit a történelemórákra kellett, aztán azt hiszi, hogy az a szentírás és az abszolut igazság, amit tudni vél. Minden más véleményt már kettes tanuló eredményeként vagy hármas tanuló eredményeként néz és kategorizál, és kellõképpen le is néz. Az eminens felsõbbrendûségével. Én nem állítok semmit, csak írtam a bizonytalanságomról...
Mi annak idején Sztálin 20 millió áldozatáról még nem tanultunk. Arról sem, hogy kb 5 millió halálos ítéletet személyesen írt alá (- hallottad, hogy Hitler mennyit?)... Volt a falunkban egy asszony, akinek Sztálin az isten volt. 53-ban, amikor meghalt a fenevad, anyám elmondása alapján, mint az õrült, csapzottan kóválygott napokig a falu utcáin, koszosan, sárosan, hamuval bekent arccal és azt nyüszítette folyton, hogy "...jaj, mi lesz most velünk?!... Ennek magyarázná be valaki (ha még élne), hogy Sztálin egy gonosztevõ volt... Õ nem úgy tanulta!
A szomszédom, Király Józsi bácsi, akirõl már írtunk a Rovarton és aki szintén megjárta a Dont, azzal a nézettel, amit nagyapám mondott, szintén egyet ért. "A fele sem igaz... - Ne higyj el mindent, amit a történelemkönyvek írnak"- mondta.
név: zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-21
Szerintem fentebbi cikkben nincs kivetnivaló. A Patton tábornoktól beemelt idézet inkább még érdekesebbé teszi a dolgot, ugyanis az derül ki, hogy a gyõztes amerikaiak között voltak furán gondolkodók. A Nürnbergi per a történelem egyik legnagyobb ilyen pere, tudni kell róla. Állásfoglalás lenne Patton tábornok levélrészlete? Lehet, de ezzel akár a fordítottját is mutathatjuk a dolgoknak, mivel nyilvánvaló lett, milyen amerikaik voltak fontos döntéshelyzetekben. Másik kérdés az, hogy szerintem a hitlerista vezetõk nem voltak államférfiak, hanem egy esztelen diktatúra hatalmasai, nem demokratikus úton megválasztott és hiteltelen õrültek. Megérdemelték, amit kaptak. A háborús bûnökért pedig ma is folyik felelõsségre vonás, lásd a Délszláv háború után.
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-21
Szerkesztonek: nem Patton tábornok toltotte fel a cikket, hanem Te. Ezzel a cikkel is a portál arculatát alakítod azzal, hogy idevalónak találtad, állásfoglalást sugalmazol. kár is errol vitatkozni. MS, a példánál maradva a polgármester nem adja parancsba a drogárusítást. ha meg koze van hozzá, akkor buntetést érdemel. szóval: nyilván rengeteg szornyeteg buntetlenul maradt foleg a nyertes országokban, viszont azt, hogy a haláltáborok kozvetlen vezetoinek egy részét elítélték, igazságosnak tartom. és hogy a bankom mibol kamatozik? fogalmam sincs. ekonómiához egyáltalán nem értek. te igen?
név: MS e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-20
Kedves Poiu. A kokaincsempészeket világos, hogy el kell ítélni. De nem tudom, mit szólnál hozzá, ha az adott ország államférfiait is elítélnék és ki is végeznék õket, mert tudtak a történésekrõl. Kár azt hinni, hogy egy város polgármestere nem tud arról, hogy a szórakozóhelyeken a fiatalok mi mindent mûvelnek. Hogy drogot árulnak a diszkókban, meg a lakótelepeken, meg az iskolák elõtti parkokban. Fejbe kellene lõni tehát a polgármestert és az egész képviselõtestületet amiatt, hogy szemet hunytak a dolgok fölött? Ha hirtelen bevezetnék a saríját itt is, akkor halálra lehetne ítélni mindenkit a mohamedán törvénykezés alapján a múltbeli, akkor bûnnek nem számító tettek miatt? Eszembe sincs felmenteni õket a tetteik súlya alól, de az igazság álarcát feltéve a gyõztes hatalmak ugyanolyanokká váltak, mint akiket elítéltek. Lipcse meg Drezda porrábombázása után, meg két ledobott atombomba után, a katyni vérengzés után... (És különben az egész drogüzletben nyakig sárosak az egyes országok titkosszolgálatai meg azok a bankok is, ahol a pénzed kamatozik. Mit gondolsz, mibõl kamatozik? Szépirodalmi könyvek eladásából? Képzõmûvészetbõl?)
név: szerk e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-20
Nagyon érdekes Patton tábornok élete. Végigharcolta a világhéborút, személyesen is harcokban vett részt, kiverekedi magát mindenünnen, aztán a héborút követõen, de még 45-ben autóbalesetet szenved és meghal. Voltak ám másféle, de ehhez hasonló kijelentései is. Lehet, hogy azok miatt halt meg? Nem akartam semmiféle állásfoglalást sugalmazni a cikkel. Viszont Európában nem volt jellemzõ a korábbi idõszakokban, hogy vesztes háborúk után kivégezzék az államférfiakat. Kivéve akkor, Aradon.
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-20
nem értek egyet a cikk elején hirdetett állásponttal. Nem sportszeru elítélni a náci vezetoket, mert ilyen alapon sok mindenki mást is el kéne ítélni? ez olyannak tunik, mintha egyes kokaincsempészeket sem kéne lesittelni, mert nem fair a tobbihez képest, akik még szabadlábon vannak. hm? "szemita népekre jellemzo"- hm... ez meg durva általánosítás. hazug is. én nem vagyok szemita, de bántjaja fulem. egyébként Merle: Mesterségem a halál c. konyve Rudolf Hess életérol szól. idevágó, ajánlom olvasásra.
név: Zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-20
ez tett pontot a szörnyek évadjára....