[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

BistRovásHU

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán

A ROVÁS alkotócsoport
  

Az 1994-ben létrejött Rovás csoport 1999-ben vált civil szervezetté, amikor a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában hivatalosan is bejegyezték.

 

A Rovás kulturális és képzőművészeti tevékenységet folytat, célja szellemi értékek létrehozása. Tevékenységével az értelmiséget szólítja meg, mivel ezzel a réteggel bánik a legmostohábban a társadalom. Elsősorban a művészetekre fókuszál, kiemelten a képzőművészetre, az iparművészetre, a film- és fotóművészetre (ezek számítógépes feldolgozására), a színművészetre, az irodalomra és a társadalomtudományokra, valamint a népművészetre és a kézművességre. Szabad alkotótevékenységgel, kiállítások, workshopok és alkotótáborok szervezésével foglalkozik, valamint különböző előadásokkal és szimpóziumokkal, művészeti logisztikával (érdekképviselettel és menedzsmenttel), újságírással és kiadói tevékenységgel is. Tehetséggondozó programja keretében beindította a Szabadművészeti Esti Iskolát, a tanulmányi utak szervezésére specializálódó RovasVoyage-t, alkotószabadságra szakosodó művészeti rezidenciát hozott létre (amelynek keretében szállást és műtermet biztosít).

 

A Rovás alkotói a szabad művészetet és a független kreativitást preferálják, amelyet nem befolyásolhatnak az éppen divatos trendek vagy a szaktudás hiánya. Nem a megbotránkoztatás, a megdöbbentés, az értékek tagadása és kigúnyolása, nem a cinizmus piedesztálra emelése a céljuk, nem a rombolás, hanem az esztétikumra és az átgondolt formavilágra támaszkodó építő jellegű művészet maga. Az áldozathozatalra képes, a rossz ellen a szavát felemelő, az értékeket megvédő és folyton újabbakat teremtő kreativitás. Nem a “mindenáron más”, hanem a továbbfejlődő!

 

A Rovás alkotói és tagjai magasan kvalifikált értelmiségiek, szakemberek, a kortárs művészvilág számára többé vagy kevésbé ismert egyéniségek, középiskolák és egyetemek tanárai vagy szabadúszó, neves művészek. A tagságot azonban nemcsak művészek alkotják, hanem azonos hullámhosszon lévő értelmiségiek.

 

Több mint 2004 óta működik sikeresen a társulás háromnyelvű internetes újságja, a RovArt, amely a felvidéki magyar művészetet és kultúrát akarja a magyarországi magyarok, a székelyek és partiumi magyarok, a délvidéki és kárpátaljai magyarok előtt bemutatni; szlovák nyelvű oldala a szlovákság felé nyit és szolgál kellő információval arról, hogy élő magyar kultúrája és művészete van Szlovákiának, amely nem azonos a "magyar nemzetiségű szlovák" terminológiával. Az angol oldal a világ felé nyit és mutatja be céljainkat és törekvéseinket, programjainkat és megvalósult projektjeinket. Internetes újságunk, a RovArt, a felvidéki magyarok első kortárs művészeti lapja volt 2004-es indulásakor. A lap a Rovás szellemi manifesztuma is egyben: www.rovart.sk.

 

Löffler Béla kassai szobrász villájában (hajdan Szent László utca, ma Kmeťova 34.), amely nagykerttel, belső udvarral, tetőtér-beépítéssel, műtermekkel, műhelyekkel, egész pincerendszerrel rendelkezik, hozta létre a Rovás civil szervezet az Akadémiát  művészek szabad egyesületét. Önerőből beindítottunk egy kisgalériát, egy klubot és egy művészkávézót, műtermekkel, oktatótermekkel, műhelyekkel, szálláslehetőséggel...

2010-ben a társulás Pro Cultura Hungarica díjban részesült,  2015 szeptemberében Magyar Termék Nagydíjat kapott (elsősorban a szerkezete végett) mint olyan szellemi termék, amelynek színvonalát a Magyar Állam garantálja.

A Rovás jóbarátok szövetsége, az önkéntességre építve képes magas színvonalú értékmentő és értékteremtő tevékenységre, tehetséggondozásra, felnőttképzésre, szimpóziumok, alkotótáborok és különféle művelődési programok szervezésére.

A Rovás nem kassai magyar képzőművészeket egy csokorba fogó szervezet, nem kassai magyar értelmiségiek egylete, nem tömörít, nem csoportosít, nem gyűjtemény, sem herbárium. A Rovás nem formanyelv, nem stílus, hanem szemlélet és magatartás.

 

Nem valami ellen harcol, hanem valamiért!

  
ROVÁS névjegy
 

TEVÉKENYSÉG
 
A Rovás az önképzésre és az állandó szakmai továbbfejlődésre épít. Tagjai számára műtermeket, műhelyeket és stúdiókat biztosít, galériát, internetes klubkávézót, olvasótermet, művészeti rezidenciát működtet, kirándulásokat, exkurziókat és különféle továbbképzéseket szervez.

A kassai művészetpártoló és kultúrabarát közönség számára bő programkínálattal rendelkezik 

Valamint:

     felkarolja és támogatja a pályakezdő, fiatal művészeket, értelmiségieket, és képviseli érdekeiket

     kiállításokon ad lehetőséget a kortárs képzőművészeknek a megmérettetésre, önálló bemutatkozásra – gondoskodva a megnyitók szakmai színvonaláról

     Képzőművészeti Esti Iskolát alapított Kassán, alkotótáborokat, képzőművészeti továbbképzéseket szervez különböző célcsoportoknak (gyerek- és ifjúsági tehetséggondozó kurzusok, workshopok, művészeti összejövetelek)

      előadásokat, szimpóziumokat, szemináriumokat, különböző találkozókat és fesztiválokat rendez regionális, országos és nemzetközi viszonylatban is meghatározott célcsoportoknak