[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Fusing workshop

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

István megkoronázásáról

szerkesztette: krónikás, 2007-01-01

Szent István - Senyei Károly alkotásaIstván királyt 1001. január 1-én koronázták királlyá Esztergomban. Koronát II. Szilveszter pápa küldött, ami azt jelentette, hogy õt független keresztény királynak ismerte el. Ezzel megalakult a keresztény, független Magyar Királyság.


István - Stróbl Alajos

István a bazilika oltárán - Stróbl

István - Kõ Pál alkotása

Donáth Gyula - Turul

István, Képes Krónika

István királyunk valószínûleg 975-ben, Esztergomban született és 1038. augusztus 15-én Székesfehérvárott halt meg. Õ tekintjük az elsõ keresztény magyar királynak és a keresztény magyar állam megalapítójának.
Apja, Géza fejedelem volt - egy határozott, erõskezû uralkodó, aki tisztán látta, hogy a magyarság számára egyetlen esély kínálkozik az Európában maradásra: a kereszténység felvétele. Erõszakkal kényszerítette rá magyarjaira az új hitet, bár õ maga haláláig megtartotta az õsi vallást. Még IV. Béla idején is éltek az országban régi hitvallású magyarok.

Anyja az erdélyi Gyula vezér Sarolt nevû, mélyen vallásos leánya volt.
Gyula Horka vezér fia volt és unokája Erdély meghódítójának, Töhötömnek (Tétény vezérnek). Tétény szállásterülete a Kraszna folyó mentén volt...

Gyula 950 táján Konstantinápolyba utazott, itt megkeresztelkedett, patrícius lett és Konstantin császár barátjának számított. (Kedrénosz görög író Gulaznak, Anonymus Geulának nevezi õt). Hogy hazájában is terjessze a keresztény hitet, magával vitte Erdélybe Hierotheos szerzetest, akit Theophylaktos Magyarország ("Turkia") püspökévé szentelt.


István 970 körül született. Születésekor ugyan a Vajk nevet kapta, de a 972-es megkeresztelésekor az elsõ keresztény vértanúról, Istvánról nevezték el.
996-ban vette feleségül Henrik bajor herceg leányát, a késõbbi II. Szent Henrik német császár testvérét, Gizellát, akivel sok hittérítõ és lovag jött Bajorországból.

997-ben, Géza fejedelem halála után választották meg fejedelemnek. Az ezredfordulón, 1000 karácsonyán - más értelmezések szerint 1001. január 1-jén - koronázták királlyá Esztergomban, a feltehetõen II. Szilveszter pápa által küldött koronával, ami azt jelentette, hogy a pápa õt független keresztény királynak ismerte el. Ezzel megalakult a keresztény, független Magyar Királyság.

Uralkodása elején rokona, Koppány vezér, a szeniorátus és a levirátus jogára való hivatkozással fegyveresen kelt fel ellene, hogy a trónt elfoglalja és özvegy édesanyját, Saroltot feleségül vegye. A fiatal István gyõzelmet aratott a Veszprém melletti csatában és a harcban Vencellin, a sereg német származású vezére megölte Koppányt (a somogyi igricek szerint tõrbe csalták). István és Koppány harcában nemcsak az forgott kockán, hogy ki lesz a magyar nép uralkodója, hanem nagy valószínûséggel az is, hogy a magyar államiság fennmarad-e egyáltalán. Uralkodása éveiben több, központosított állama elleni lázadást is levert, például az erdélyi Gyuláét, aki anyjának, Saroltnak volt a testvére.

 
István a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig leverte. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségébõl létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedõ keresztény magyar államot. Ennek területén királyi vármegyéket szervezett.


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: enikõ e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-11-25
              
név: Titi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-02-13
Tecc-ik a stylusod Wazzzzzze!
név: Zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-03
Azér ha jobban belegondoltok, ma a család azún. érték. Akkor nemigen vették figyelembe, ki a rokon, ha agyba - fõbe egyást is gyilkolászták, na ugyan miért, a hatalomért. Amúgy az államiság nagy dolog. Lásd most!
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-02
...sikítok!!!patrícius?Az Bulcsu volt...Rómában...A bizánci császárnak vendégbarátai voltak.Hogy Saroldu volt e az anyja az kemény vita tárgya...gondolom Koppány nem volt gerontofil ugyanis igényt tartott az özvegyre...Hogy látta e Sziveszter pápa a koronát....talán...de Pityu a miénk és kész...de lehet hogy nemsokára ,,tudósok majd bebizony!ítják hogy mondjuk svéd vagy brazil volt és majd a sok felvilágosult buzi tapsol nekik...
név: wazze e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-02
Böszmeség azegész! Merhogy énasztat tudom, hogy mindenekelõtt vót az Újév nevû papa, aki szicíliaji vót oszt õ vót a keresztapja Stefánnak, aki korábban nem Vajk vót, hanem Vaj, de ezt késõbb németesítették Ráma margarinra. No esztet egyed meg magyar, micsoda jó a történelem! Mi ?
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-01
Aztán Krasznahorka és Várhosszúrét között láttátok-e már azt a jurta alakú, szabályos dombot. Lehet, hogy süveget formáz... Meg kellene nézni, hogy mi van benne. Olyan helyen van az a domb, ahová nem való. Mintha csak oda lenne téve... Fõleg, ha Várhosszúrét felõl szemléljük. Õk Kápolnának hívják a dombot, mert állítólag valamikor régen valami kápolna állhatott ott. Szent helynek tûnik, annyi szent...
név: Giotto e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-01
A Töhötöm szállásterülete a Kraszna folyó mentén volt. Itt született fia, Horka. Türk eredetû név, bírót jelent törökül még ma is. A mai Rozsnyó környékén kapott területeket. Beony, a Krasznai Horka vezér. Lehet, hogy mégsem minden második szavunk szláv eredetû?