[kapcsolat]   husken

prosecco kóstolás

 

BistRovásHU

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

ÉLŐ ZENE

 

Kodály

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Javított kiadás

szerkesztette: Hanesz Zoltán, 2007-04-16

Esterhazy - meghivoKassán, a Löffler Múzeumban, 2007.04.19-én 17:00-kor Esterházy Péter Javított kiadás címû, szlovák fordításban (Opravené vydanie) megjelent könyvének bemutatójára kerül sor. Az íróval kollégája, Pavol Rankov beszélget.


JarganyCadilac KassanCipoVolt PiaIjesztoHalo

  Esterházy Péter az egyik legjelentõsebb kortárs magyar író, a posztmodern próza elsõ számú képviselõje. Több száz tanulmány, kritika jelent meg munkáiról, számos rangos irodalmi díjban részesült bel- és külföldön egyaránt. Regényeit és elbeszéléseit több mint húsz nyelvre fordították le, külföldön is széles körben elismerik.
  A Harmonia caelestis (2000) címû regény szövegdarabokat, családtagokat, hagyományokat kelt életre - az ismétlõdés legkülönbözõbb alakzataiban. Közben az európai történelem minden fontos eseményére reflektál, sõt sok látszatra lényegtelen, megtörtént, tanult és kitalált esemény is belefér a regénybe. A figurák ismétlõdõ szövegelemekbõl, közmondásokból, beszédmódokból létesülnek, így Esterházy újraírja, de le is rombolja a családregényt, amelynek publikálását követõen tudta meg, hogy édesapja  titkosügynök volt. A Javított kiadásban (2002) úgy íródik bele az Esterházy-szövegbe az apa ügynöki jelentése, mint egy számítógépes programba a vírus, amely végül felfalja a programot - így nagy erõvel jelenik meg a „fikció a fikcióban, valóság a fikcióban“ gondolatköre.

  Az esemény fõszervezõje a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, társszervezõi a Kalligram Kiadó és a Szépírók Társasága. Szinkrontolmácsolás a helyszínen biztosított.

Írta: Juhász Katalin


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Lovas Enikő e-mail: eniko@nextra.sk dátum: 2011-01-27
Ehhez csak a annyit, hogy a Magyar Nemzet kigúnyolása így leírva a Magyar Nemzet c. napilap kigúnyolását jelenti.
Bámulatosak ezek a "Nemzetvédők"!
név: Magyar e-mail: nobody@nowhere.com dátum: 2011-01-27
Az ön-irónia azt jelenti, hogy valaki magából gúnyt űz. Ezt maga el is tudja viselni, hisz saját akaratából tette.

Eszterházi viszont nem magát, hanem a Magyar Nemzetet gúnyolta ki. Ez pedig sértés, nemzetgyalázás.

Ne csak azt nézd mit írtak de azt is, ki írta.
név: Old Fox e-mail: lengyel-k@freemail.hu dátum: 2008-08-27
péter esterhas emlõs, kan, erõsen viseltes külseje perverz lelki alkatot rejt. Aki gyüttmentként belerondít a befogadók tányérjába, megérdemli, hogy éhenhaljon, de annál többet is. Az egész fajtájával együtt esetleg meg kellene köszönni a magyar népnek a puszta fizikai létüket!!! Nem vagyunk sem náci, sem bûnös nép, mint a zsidó kommunisták döngölték a szerencsétlen gyermekfejekbe a hazugságáradatban. Ma egyszerûen antiszemitáznak az alázatos meghajlás és hallgatás helyett. Ez a szitokszó bûvös erõvel bír korunkban. A tökéletes hazugsággyár kulcsszava. Mert onnan kezdve, hogy valakire rávarratták ezt a sárga keresztet, amit önként viselnie kell, bármikor gettósítható, mint az õshonos palesztínok, és lassan mi is. Ez lesz az imre kertesz, meg esterhs-félék veszte. A fene nagy alaptalanul vádaskodó szájuk.
név: xyz e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-09-06
Megjegyzés:

1. Esterházy Péter írói munkásságáért 1996-ban Kossuth díjban részesült. Ezekben az években utasították vissza Wass Albert író magyar állampolgárságra vonatkozó kérelmét a magyar hatóságok. Spiró György Nívó díjban részesült. A díjakat az említett személyeknek átadták:

Horn Gyula, akkori miniszterelnök, ex-pufajkás

Magyar Bálint, akkori kultuszminiszter, a magyar kultúra gyilkosa

Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök, az '56-os forradalmárokat beáruló, "Patkány" fedõnevû vamzer

2. Petri György könyve elõször 1981-ben jelent meg az „AB” független kiadónál. Az „AB” független kiadó felelõs szerkesztõje pedig nem más volt, mint, Demszky Gábor, Budapest jelenlegi Fõpolgármestere.
név: xy e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-09-06
Tárgy: Interpelláció

Kossuth-díj a jutalma a nemzet- és

vallásgyalázóknak?

Dr. Magyar Bálint

mûvelõdési és közoktatási miniszter úrnak

Helyben

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 27.§-a és a Házszabály 90.§-a, valamint a

115.§ (2) bekezdése alapján Miniszter Úrhoz az alábbi

interpellációt

intézem:

l996. március l5.-e alkalmából a mûvelõdési kormányzat - nyilván teljes

egyetértésben Horn Gyula miniszterelnökkel és Göncz Árpád köztársasági

elnökkel - a kultúra, a tudomány, a mûvészet jeleseinek külfönféle rendû,

rangú, és fokozatú állami kitüntetéseket adott át.

A kitüntetettek között megdöbbenve láthatta az egész ország friss Kossuth -

díjasként Essterházy Péter írót és Petri György költõt.

Hogy emlékeztessem a tisztelt Házat és az ország lakosságát is, Petri György

írta azt az ocsmányságoktól hemzsegõ, vallásgyalázó verset, melynek hírhedté

vált elsõ sora így hangzik: "ZAKATOL A SZENT CSALÁD...,ISTEN TÖMI MÁRIÁT..."

A vers további sorai sem az e Házban való idézést, sem a nyomdafestéket

kultúr- államban nem tûrik el.

Másik friss Kossuth-díjasunk, Esterházy Péter, Így gondozd a magyarodat! címû

írásában a következõképpen vélekedik rólunk:

- A magyar géniusznak két archetípusa van. A bartók és a puskás. A

bartók sovány, a puskás kövér.

- A magyarod élete lokális, szerelme globális. Mit akar ezekkel a

magyarokkal? Was für ein magyar?

- A csokorba kötött magyart szétbontjuk, és éles késsel ferdén

visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal

zúzzuk.

- Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése és

Trianon után túrónak használhatjuk....

- A magyar emlõs. Egy magyar nem csinál nyarat.

- A magyar a sötét, ahová Európa ugrik.

- A magyar az új nincs. Az új semmi. Az árnyék.

- Ki tartson magyart? Kezdõ magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne

szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami

bizonytalan származású magyart.

- Öreg magyart ne vegyünk! A magyart következetesen dicsérjük vagy

dorgáljuk! Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar, illetve keményen,

határozottan: pfuj, magyar, helyedre!

- A sárgamagyar... a tágasság érzetét kelti. A narancsmagyar....mámoros.

A vörösmagyar....meleg. A jómagyarember.... az már a járásáról

megismerszik. Mint komor bikáé. Levegõt minden magyar igényel, de nem

huzat formájában. A Kárpát-medence huzatos.

- A magyar a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik.

- Olcsó magyarnak híg a leve!- A magyartartás csak akkor gazdaságos, ha a törzsállományunktól

szaporulatot nyerünk, és azt fölneveljük. De azt nem kell megadni, hogy

tízmillió vagy tizenöt!

Kérdezem tehát a Miniszter Urat:

l.) Kossuth-díj -e a jutalma a nemzet- és vallásgyalázóknak?

2.) A két említett magyar állampolgár kitüntetése azt jelenti-e, hogy a

mûvelõdési kormányzat a jövõben hivatalos rangra emeli és követendõ példaként

állítja a magyarság elé vallásának és nemzetének ocsmány, mosdatlan

gyalázását?

3.) Az Ön tanultsága és jóízlése szerint beleférnek-e az idézett mûvek a

mûvészi szabadság fogalomkörébe és ha nem, akkor hol, mikor és milyen formában

emelte fel szavát az ilyen és ehhez hasonló ocsmány hangvételû, perverz és

otromba nemzet- és vallásgyalázás ellen ?

Budapest, 1996. március 26.

Dr. Torgyán József

a Független Kisgazdapárt Országgyûlési

Képviselõcsoportjának

elnöke
név: Pash Cutter e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-11
Esterházy Péter a legnagyobb magyar író - ezt még az egyetemen hallottam magyar tanárok szájából. A magyar fantasy irodalomban (ebben az "értelmiésgiek" által lenézett mûfajban) jóval eredetibb írók alkotnak, akik feleannyira sem erõltetettek, mint Esterházy. Csak néhány név: Kornya Zsolt, Gáspár András, Gáspár Péter.

Esterházy Péter egy Umberto Eco-utánzat, még Stephen King (akit ugyancsak "le kell nézni") is eredetibb nála, sõt...
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-24
Esterházy Péter az egyik legjelentõsebb kortárs magyar író, a posztmodern próza elsõ számú képviselõje....ez az egy ami idegesít.Istenítik a semmit...Csurkák mint írót sokkal többre tartom Esterházynál.Viszont most Magyarországon (is) a szarnak áll a zászló....rombolás folyik és nem akármilyen!
név: tigris e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-22
nincs tíz kiló. Ha beadnád a papírgyûjtésbe, le is mérnék a pontos súlyát. ugyanis annyit ér, nem többet.
név: Vau e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-21
Mármint mit olvastál? Azt a pár sort, amit Zõdi idézett, vagy a fennmaradó 10 kiló egyebet. Netalántán a véleményed a cikkben beharangozott Javított kiadásra terjed ki?
név: tigris e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-20
eltaláltad. Olvastam. Ez a könyv ha nem íródott volna meg, a világon senkinek se hiányozna. Önzõ dolog. Esterházy saját magára akarja felhívni a figyelmet vele. Hogy mi mindent meg mer engedni magának... hogy õ ezt is meg azt is semmibe veszi. Õ! Ugyan. Ha nem lenne sem hiányozna.
név: Vau e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-20
Bizony nagy a bûne, hisz leírta a magyar acsar tartásának módját. De talán nem ez a fõ mûve. Bár Zõdi meg tigris nyilvánvalóan jól ismerik minden sorát.
név: tigris e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-20
Zõdi, igazad van, Esterházy hülye.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-18
Mivel Örkényt nem szeretem nem fogom elolvasni....amúgy az öniróniának és a jóízlésnek is vannak határai.Az ilyen írások soha sem lesznek rendben...egyformán hatott 1991ben is most is.Mi a különbség hogy pl.1991ben ku...zzuk le az anyánkat vagy most,1991ben másképpen hatott...mostanra meg már megszokta?Az irodalom is egy fegyver és csak megfelelõ kezekbe való.Miért ráz ki a hideg még mist is ha Adyt,Aranyt...olvasunk?Némely kortárstól meg az ideg?
név: Szászi Zoli e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-18
Nem mindig szeretem esterházy írásait, ha valami azonban jó, az jó. Ha másképpen nem lehet felhívni magunkra a figyelmet, csak azzall hogy az öniróniát a maximálisra állítjuk, abban az esetben ez az írás amit Zõdi idéz rendben van. Amikor írta a szerzõ, tehát 1990 vagy 91-ben, akkor másként hatott. Ez az írás sorsa, minden korban minden olvasónál másképpen hat. Javaslom Zõdinek olvassa el Örkény Egyperces novelláit is, azzal még pontosabb képet kap, az még sûrûbb és attól hogy fityiszt mutat önamgának, még nem bántja a nemzetet. Sõt! arra ösztönzi, ne vislekedjen úgy, ahogyan az megírva vagyon.
név: Ady e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-18
a magyar ugaron...
név: J.A. e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-17
Nincsen apám/se anyám/se istenem/se hazám...
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-17
....hogy én milyen maradi vagyok!Ezen röhögni kell?Ez önirónia lenne?Nézem a cseheket szlovákokat...az õ íróik még nem jelentõsek és nemis kortársak mert nem írnak ilyesmiket,netán a magyar helyet egy bizonyos más nációról írna valaki ilyesmit abból micsoda botrány lenne,de leszarom,csak az bánt hogy az ilyeneket majd a jövõ generációknak József Attilával,Arany Jánossal....fogják tanítani hiszen egyik legjelentõsebb kortárs ,,magyar'' íróról van szó nem?Õk csak amatõr szarok mert ilyet nem írtak,és gondolom õk is felháborodnának ha ezt elolvasnák.
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-17
Az hiányzik beloled(belolunk), hogy tudjál ezen rohogni. Látni benne az iróniát. Nézd meg a cseheket, azok nem veszik magukat véresen komolyan és sokkal kiegyesúlyozottabbnak tunnek sok szempontból. Nálunk, magyaroknál az onirónia valahogy nem mukodik.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-17
....gondolom nem szükséges hozzáfûzni semmit....,,Esterházy Péter az egyik legjelentõsebb kortárs magyar író"...
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-04-17
Részletek Esterházy Péter: Hogyan gondozd a magyarodat címû "mûvébõl":A csokorba kötött magyart szétbontjuk, és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk. Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése után túrónak használhatjuk....

A magyar emlõs. Egy magyar nem csinál nyarat. A magyar a sötét, ahová Európa ugrik. Ki tartson magyart ? Kezdõ magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart.

Öreg magyart ne vegyünk! A magyart következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk! Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar, illetve keményen, határozottan: pfuj, magyar, helyedre! A magyar a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik.

Olcsó magyarnak híg a leve!

A magyartartás csak akkor gazdaságos, ha a törzsállományunktól szaporulatot nyerünk, és azt fölneveljük. Az erogén zónákat piros-fehér-zölddel jeleztük...

Hogyan öltöztessük a magyarokat? Ami a pelenkázást illeti, legjobb a magyart minden étkezés elõtt tisztába tenni. Szoptatás 3 óránként. Levegõt minden magyar igényel, de nem huzat formájában. A Kárpát-medence huzatos... (magyarul: húzzon el innen minden magyar).A rágalmaktól magyarod minõsége alig változik, az esetleges vizeletfoltokkal ne törõdj, bazmeg. Így gondozd a magyarodat! (hangjáték - 1991)