[kapcsolat]   husken

BistRovásHU

 

PART

 

HorrorvacuiDS

 

ÉLŐ ZENE

 

horrorvacui

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Magyar Tanácsköztársaság

szerkesztette: krónikás, 2007-05-13

a Tanácsköztársaság kikiáltásaEgy ellentmondásos idõszakról, amely véres és gyalázatos, akár minden korszaka a történelemnek. Dicsõségrõl mindig a gyõztesek beszélnek, a kivégzett, meghurcolt, múltjukból kiforgatott tízezrek hallgatnak. Közben agyament politikusok magyarázzák, hogy minden a nép érdekében történt. Van némi perverzió a politikában.


1


2


3


4


5


6


7


8


Egyik történész barátom azt állítja, hogy a Magyar Tanácsköztársaság volt az utolsó csepp a pohárban, aminek köszönhetõen Magyarország a késõbbiekben már képtelen volt fellázadni a trianoni békediktátum ellen. Az egész országot megosztotta, jobb és bal oldalra választotta, összefogásra képtelenné tette. Azt állította egy hosszúra nyúlt beszélgetés elején - ami után szó szót követett reggelig - hogy az egész proletár hatalomátvétel ugyanolyan hiba volt, mint a nyilas hatalomátvétel a II. világháború végén, amikor az orosz csapatok már a Tiszánál álltak. Különbözõ korú és mûveltségû emberek voltak akkor együtt, 92 nyarán, egy közös sátorozáson. Okos és mûvelt magyarok, szomorúak és mások hibájából szerencsétlenek, csak félig részegek, akik akkor is, mint mindig, ha dönteni kellett, határozatlanok voltak. Bár, határozottan másképp tárgyaltak volna, ha akkor õk lettek volna Versailles-ban, kifejezetten elfogadták volna az angolok ajánlatát Horthy helyében, száz százalékig kitartottak volna 56-ban..., de az adott pillanat erejét akkor nem érezte senki. Nem éreztük, hiszen én is ott voltam...

Tanácsköztársaság...

A Magyar Tanácsköztársaság 1919. március 21-tõl 1919. augusztus 1-ig létezett. Az elnevezés az oroszországi munkásforradalom után alakuló munkás- és katonatanácsok, szovjetek kifejezésbõl alakult ki. Az elsõ világháborút követõen több közép-európai országban is kialakult a Tanácsköztársaság, amelyek azonban életképtelennek bizonyultak. A munkások államának igazságos kialakítása rengeteg szociális problémát hozott a felszínre, amelyek akkor túlontúl kemény ellenállásba ütköztek.

1919. március 21-én az antant-hatalmak által küldött ultimátum hatására – amely a román közigazgatás kiterjesztését írta elõ a Tisza vonaláig - lemondott az addigi polgári demokratikus kormány, a szociáldemokraták pedig koalícióra léptek a munkásság körében népszerû Kommunisták Magyarországi Pártjával. A két párt egyesült és kikiáltották a Tanácsköztársaságot, létrejött a proletárdiktatúra.

1919. májusában  indult meg a Tanácsköztársaság felvidéki hadjárata.
Az újonnan megszervezett Magyar Vörös Hadsereg 1919. május 10-én meghátrálásra kényszerítette a Salgótarján ellen támadó csehszlovák csapatokat, amelyek a március 21-én elfoglalt állásaikba, Rimaszombatig vonultak vissza. A III. hadtest csapatai elfoglalták Rimaszombatot, visszaverték a május 23-án megindult csehszlovák ellentámadást, valamint megakadályozták a román hadsereg átkelési kísérletét a Hernád folyón. A Kormányzótanács és a vezérkar elhatározta, hogy hadmûveleteket indít az északi fronton, melyek célja: "elõször a cseheket megverni és azután a Tiszán átkelve, a román haderõ ellen fordulni".
A Magyar Vörös Hadsereg az Ipoly torkolatától a Sajó torkolatáig terjedõ arcvonalon 73 zászlóaljjal és 46 üteggel rendelkezett. Ezzel az ellenségnek 90 zászlóalja és 32 ütege állott szemben a Felvidéken és a Kárpátalján. A magyar haderõ május 30-án lendült támadásba, június 6-án elfoglalta Kassát, június 9-én Eperjest, majd június 10-én elérte Bártfát, a galíciai határt.

Sokféle kérdésen lehetne itt elmélkedni, álmodozni, hogy mi lett volna, ha... De minek. Arra jutnánk végül, hogy be kellene ismernünk a gyávaságot, a megalkuvást..., a hazaárulást.

... Dúlt sziveknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist...?

Ezt lenne jó tudni!


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Sávoly Dániel e-mail: savolyd@freemail.hu dátum: 2007-11-04
Akkor a a tanácsköztársaság a népért tett hogy milyen eszközökkel az nem számít de a dolgózó népért tet a munkást juttatta hatalomra de a burzsuj ezt persze negatívumként álítja be!
név: zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-05-14
ebbe kapott srapnelt szegény nagyfater 17 évesen, úgy élt 65 éves koráig, jól kiszúrtak vele. Amúgy sohase dicsekedett a dologgak, kényszer volt az is, hajtották õket, mint az állatot.