[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

BistRovásHU

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Népirtás a Felvidéken (22. rész)

szerző: Papp Zoltán 2018-09-29

 

Népirtás a Felvidéken (22. rész)

 

Velük is: a csehek 

 

  

A cseh jó humorú, csevegő, laza nép. Éneklő nyelvük van, ha nő beszéli, kellemesen hangzik. Mégis ők okozták népünk történelmének legnagyobb katasztrófáját. Sem a tatár, sem a török, sem az osztrák, sem az orosz nem okozott annyi kárt hazánknak, mint ők. Adja a magyarok istene, hogy egyszer ugyanígy járjanak és keressék hazájukat himnuszuk első sora szerint. 

 

Gazdaságuk fejlődése annyira más volt, mint a miénk, szinte nem is egy császárságban éltünk. Volt egy földrajzi szerencséjük, Törökország nem Dánia felé terült el. Így a minket tönkretevő 150 éves megszállás alatt a birodalom tőkéje Csehországba menekült, mert Ausztria is veszélyben volt. A császári udvar, az osztrák főurak minden pénze oda épült be. Közte a magyar lázadó, felkelő, szabadságharcos, magyar urak elkobzott vagyona, az itt beszedett adók (ami ugyan akkoriban nem volt sok) és bányáink jövedelme. Volt egy másik alapvető különbség a paraszti gazdálkodásban javukra, ők nem, vagy csak ritkán osztották a birtokot. Azért tudtak a technika fejlődésével azonnal gépesíteni. Az volt a bevett szokásuk, hogy a gazdaságban csak egy fiú maradt, akit arra legmegfelelőbbnek tartott az apja. A többi fiú elindult. Belőlük állt a bécsi kishivatalnok réteg, a császárság alacsonyabb rangú tisztikara, a csendőrség, a fináncok, a besúgók. A lényeg az, hogy ezeket nem Csehország, hanem a birodalom tartotta el. Ezt az előnyt ma úgy látják, hogy munkával és ésszel érték el. Az a baj, hogy jól bevált szláv szokás szerint, igen szeretik osztani a másét. Csak a kellő pillanatot várták, hogy rátehessék a kezüket az így odakerült javakra. 

 

Aztán ez a pillanat is eljött. Masarykék brilliáns propagandisták voltak, később egyetlen ígéretüket sem tartották meg. Masaryk nyilatkozta egy Čapeknek adott interjúban, milyen jól jött neki, hogy 1899-ben megmentette a rituális gyilkossággal vádolt Hilsner nevű vándorzsidót. Ez állította mellé a zsidó tulajdonban lévő amerikai sajtót, aminek óriási szerepe volt a monarchia szétverésében. Teljes meggyőződéssel beszélt a szlovákok és ruszinok nevében (akik erről sokszor nem is tudtak), minden felhatalmazás nélkül. Hogy ezek a javak, hogy kerültek oda nem kérdés, mikor minden a miénk. Kérdezzük már meg egyszer, hogy is jutottak ők Felső-Magyarországhoz és Kárpátaljához? Ugyan mi közük volt nekik ehhez? Hazug okok alapján, egy érvénytelen diktátum nekik adta. 

 

A tótokat meg lehet érteni, ha önállóságra törekedtek. Elszaporodtak, emberveszteségeik Magyarországon belül a legkisebbek voltak, akár a tatár, akár a török népirtás alatt. Sőt, a kiirtott magyar lakosság helyére őket telepítették adókedvezménnyel, építkezési segélyekkel, költözési támogatással. De azt bizony számon kérném, mikor fizetik meg a csehek nekünk a jogtalanul használt utakat, vasutakat, középületeket, amiket a magyar állam épített és őket gyarapította. Ha a német cégek kártérítést fizetnek a kényszermunkások munkájáért, akkor nekik azonnal fizetni kellene. A szlovák nép részt vett Magyarország építésében, de mi közük volt ehhez a cseheknek?

 

Európa szégyene a trianoni diktátum, ezért kerülik a nagyhatalmak a témát. Másfél perces tisztességes értékelés után egyetlen jó meghatározás lenne: disznóság. Minden rendes állam alapvető kötelessége állampolgárainak védelme. A csehek nem egyszer bizonyították, hogy Csehszlovákia megszerzését ők se veszik komolyan. Több százezer állampolgárukat adták át az oroszoknak, persze úgy, hogy odaadták az őshonos magyar és ruszin lakosságot, a haza menekülő kolonizáló cseheknek pedig most szavazták meg a kártérítést. Hogy is van ez? 

 

Mindenki csehszlovák állampolgár volt, de voltak csehszlovákabbak. Nagyszüleim értékes ingatlan tulajdonosai voltak csehszlovák állampolgárokként Kárpátalján. Elvesztették azért, mert Csehszlovákia átadta ezt, természetesen megkérdezésük nélkül az oroszoknak. Azért említek csak Oroszországot és oroszokat, mert a Szovjetúnió csak fedőnév volt. Szovjet ember meg éppúgy nem létezett, mint csehszlovák. A cseheknek nemzetállami céljaik eléréséhez el kellett tüntetni a német és magyar lakosságot. Mindkét népesség elüldözése-kiirtása teljes mértékben kimeríti a népirtás fogalmát. Népirtásnak minősül a terv is, amit egy nép, nemzetrész, nemzeti kissebbség elüldözésére, kitelepítésére készül. A csehek ezt tették. Mint német protektorátus, nem vettek részt a második világháborúban, emberveszteségeik egy erősebb nátha szintjén voltak. Termeltek a németeknek magas prémiumokért, gyártották a fegyvereket, termelték az élelmiszereket, 1945-ig rádióból tudtak a háborúról. Más népet büntettek volna az ellenállás nélküli együttműködésért, a cseheket még sajnálták is. Hét év alatt elkövettek egy merényletet a németek ellen, és talán tiltakoztak is egyszer- kétszer. A háború után több ellenállót csak a franciák mutattak ki, gondolom több filmet készítettek. Olyanok voltak, mint akikről Garibaldi ír szabadságharca utáni emlékezéseiben: „kevesen voltunk és sokan maradtunk”. 

 

A háború európai végnapjára összehozták a prágai felkelést. Korán reggel lehetett a felkelés, természetesen nekünk még a napját is hazudták. 45 év kellett, hogy tisztázzák, ugyan mikor is keltünk fel? Az igazat ma is titkolják. Arra elég volt, hogy ezért a győztesek közt tetszelegjenek. Azokat a cseheket, akik az angol légierőnél harcoltak, eltaposták. 

 

1943 decemberében Beneš és Gottwald megegyezett Sztálinnal Moszkvában a német és magyar népesség elüldözéséről. A németeket szabadon gyilkolták, élelmiszerjegyeikre csak olyan adagot kaptak, amitől éhen lehetett pusztulni, tömegközlekedési eszközt nem használhattak, csak megszabott időben vásárolhattak, nem költözhettek. Ostrava, Kolín, Příbram mellett voltak büntetőtáboraik, mindennapi kínzással, erőszakkal. Sőt az utóbbi kapuján a „Munka felszabadít” felirat volt csehül. 

A magyarokat az északról támadó orosz hadseregnek kellett délre üldözni, hogy a csehszlovák határok közt ne maradjunk. Teljesen véletlenül az északi frontot a németek a „Dukla” szorosnál hosszú időre megállították, hamarább érte el területünket a déli hadsereg, ezzel ez a kényelmes népirtás terve meghiúsult. Az utána kiagyalt csehországi és magyarországi kitelepítés fájdalmas volt, de a szervezők részéről pánikszerű, kényszeredett. Mindent megtettek, hogy ne maradjunk itt, ma is fáj nekik, hogy nem sikerült. Annál jellemzőbb és szégyenteljesebb a cseh politikára nem kell, mint a szétválás. 

 

Mi is volt az összelopott, összehazudott Csehszlovákia? Semmi, amit két önjelölt, műveletlen pasas szétoszthat. Klaus öntelt képe, Mečiar hazafiságnak álcázott kapzsisága, felejthetetlen. Így megy ez komoly államéknál. A csehek torz mosollyal mondtak le lopott országrészükről. Nem sajnáljuk őket, egy rablóval kevesebb. Két dolgot vettem át a csehektől mindössze, a Pilsner Urquell-t, amit a világ legjobb sörének tartok és a knédlit. 

 

Kapcsolódó cikkek:

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-21-resz_3897

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-20-resz_3896

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-19-resz_3895

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-18-resz_3894

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-17-resz_3893

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-15-resz_3891

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-14-resz_3890

www.rovart.com/hu/nepiras-a-felvideken-13-resz_3786

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-12-resz_3785

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-11-resz_3628

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-10-resz_3611

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-9-resz_3584

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-8-resz_3551

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-7-resz_3537

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-6-resz_3515

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-5-resz_3489

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-4-resz_3470

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-3-resz_3449

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-2-resz_3442

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-1-resz_3407

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :