[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

BistRovásHU

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Népirtás a Felvidéken (24. rész)

szerző: Papp Zoltán 2018-10-15

 

Népirtás a Felvidéken (24. rész)

 

Őket sem hívtuk: a zsidók

 

A másik hívatlanul betelepülő nép a zsidó. Oda jutottunk, hogy így le sem szabad írni, mert zsidózásnak minősülhet, az pediglen szigorúan tilos. Van ugyan zsidó vallás, van Zsidó Nyári Fesztivál, van zsidó Nobel-díjas, van zsidó iskola, csak zsidó nincs, pedig van. Történelmünkben és a mában, a téma kikerülhetetlen. Elhallgatni nem lehet, nem szabad. Azért is, mert ez egy nép abból a néhányból, akik folyamatosan a történelem főszereplői közt voltak. Ismert történelmük kezdeteitől, van jó néhány olyan nemzeti sajátosságuk, amelyeken nem változtattak, csak az adott kornak megfelelően módosítottak. Elmondtak magukról, és elmondtak róluk annyi jót és annyi rosszat, a kiválasztott néptől kezdve a legaljasabb népig. 

 

Őket sem hívta országunkba senki, de jöttek. Olyan nemzeti életstílust tanultak meg, amit csak mások országában lehet megvalósítani. Azokat a tevékenységeket folytatni, amiket a zsidók végeztek: kereskedelem, hitelezés, orvoslás, jogászkodás, újságírás, színészet, csak szétszórtan, más népek közt lehet. Milyen sértés volt a „numerus clausus”. Igen, lehetőséget kell biztosítani egy állam minden polgárának az érvényesülésre minden területen. Nem normális, hogy a birkapásztorok, kohászok, zöldségtermelők, dohányosok, dinnyések, favágók, pályamunkások közt az arányuk 0 % volt. Nem is értem, miért sajátított ki magának a magyarság egy csomó szakmát, lehetőséget sem adva izraelitának. Egy saját országban belső törvények szerint kell élni, élelmet termelni, használati cikkeket gyártani, építeni, védelmet biztosítani, adózni. Egy önálló államban csak a többlettermelés teszi lehetővé a kivitelt, ami pedig hiányzik, azt be kell hozni. 

 

Legnagyobb vívmányuk a vallás által tökéletesített fajvédelem, minimálisra csökkentve a keveredést más népekkel. Csak a legszigorúbb rasszizmus betartásával lehet idegen államokban élve, megmaradni, szaporodni. A Babilonba hurcoláson kívül, önként indultak más országokba, ott átvenni a fent említett tevékenységeket. Ezek a tevékenységek bármilyen államformában a pénz lefölözését garantálják. Bárhol a földön, ha más foglalkozásra akarták őket kényszeríteni azt üldözésnek minősítették, és el is mentek. Erre Egyiptomtól Oroszországig számtalan példa van. Az természetes, hogy egy adott ország lakosságának minden munkát el kellett végeznie saját hazájában. Csak olyan országban lettek és lehettek sikeresek, ahol kilétüket, létszámukat, titokban tudták tartani. Állandóan törekedtek is erre, ezért próbálták őket megjelölni olyan sokszor történelmükben. Ma ugyanezért gátolják meg, hogy őket nemzetként, nemzetiségként tartsák számon, hogy kilétük, létszámuk mások előtt titkolva legyen. 

 

A kérdés adja magát: milyen okok miatt titkolja egy nép, azonosságát mások előtt? Nem az üldözéstől való félelem miatt, az biztos, mert ezt tették akkor is, amikor pályájuk meredeken ívelt felfelé. Hogy a felívelés után miért váltak arrogánssá, gyűlölködővé, kizárólagossá, megfejthetet- len, mert ezzel kiváltották minden befogadó nép jogos gyűlöletét. 

 

Magyarországra Galícián keresztül jöttek, a törökök kiverése utáni időktől. Beköltözésüket, letelepülésüket semmi nem akadályozta és viszonylag gyorsan megjelentek szinte minden településen. Érdekes lehetett beilleszkedésük, ha már az 1800 körüli népdalunk arról énekel, hogyha elmennének Jeruzsálembe és nem jönnének vissza, az éneklők nem haragudnának. (Kuthy könyve 1847-ből meghökkentő). 

 

A szinte kizárólag mezőgazdasággal foglalkozó falvainkba úgy települtek, hogy számuk 8-12% körül állandósult, ami nem a véletlen műve. A városokban a létszámuk általában nagyobb volt, ott csoportosan laktak, ahonnan a gyorsabban gazdagodók váltak ki. Hiteleztek, átvették a nagykereskedelmet, ezután a kiskereskedelmet és főként a szeszes italok forgalmazását, gyártását. Ahogy gazdagodtak, úgy követték el klasszikus hibáikat. Egyre nyilvánosabban kezdtek támadni minden tradicionális intézményt, államit, társadalmit, vallásit egyaránt. Sokszoros lett arányszámuk az orvosok, jogászok közt. 

 

Ezek után gyorsan indult a sorsukban állandóan visszatérő lépéssor. Gyűlölet, megjelölés, megtorlás. Ez pedig mindig rettenetes, embertelen. Éppen ezért soha nem is lehetett pártatlanul okokat-okozatokat vizsgálni. Nagyon nagy szükség lenne rá, mert azt senki nem képzelheti, hogy a világ majdnem minden népe vérszomjas. Hogy azért van a földön, hogy időnként zsidókat üldözzön. Az ókori egyiptomiak, perzsák, rómaiak, arabok, majd a spanyolok, franciák, angolok, olaszok, németek, lengyelek, ukránok, oroszok, románok stb., és még mi magyarok is. Mi, akik soha senkit, akit országunkba befogadtunk, eredete miatt nem bántottunk. Nem értettem azt sem, hogyan hihetik, hogy egy befogadó állam javait bármilyen módon teljesen kisajátíthassák, a bennszülötteknek munkájukért egy alapbért hagyva. És ezért még le is nézik, ki is gúnyoják az őslakókat és hagyományaikat. 

 

A XX. század első fele megmutatta, hogy az egyének pénzének bármilyen úton való megszerzése, pl. hatalomátvétel útján, mint Oroszországban, egy legyőzött, megalázott ország kivásárlásával mint Németországban és Magyarországon, túlontúl látható és veszélyes. Módszerváltásra volt szükség. Azóta a pénzt megszerzik azelőtt még, mielőtt egyénekhez juthatna és a megszerző személye is ismertté válhatna. És megint azt hiszik, hogy ezt szabad, hogy ez jogos, hogy megint senki másnak nem jár semmi. És megint elhiszik, hogy el lehet hitetni, nincs a Földön jobb bűvész, színész, író, rendező, fényképész, zenész, jogász, csak azért, mert kezükben van a hírközlés. 

 

Azokban az országokban, ahol a ferde szem, a sárga vagy fekete bőrszín kizárja a láthatatlanságot, vajon miért nem sikerült a hegemónia megszerzése. Pedig próbálkozás az volt. Az, hogy mindenütt szerepelnek, általában felkelti mindenki érdeklődését a zsidóság múltbeli és mai tevékenysége iránt. Ha tudatosítjuk, hogy egy nemzetet kizárólagosan két dolog vezérel, mindenki más leplezetlen gyűlölése és a pénz, csak akkor értheti meg viszontagságaikat. 

 

Máraival kell egyetértenem, ha a zsidókat, mint népet nézem, nincs a földnek szerencsétlenebb, nyomorultabb népe. Alvilági életet élni, titkolva vallást, rokonságot, nevet, nemzetet, hogy megszerezzük és féltsük azt, amiért sorozatosan megútálnak, aztán mindent elvesznek, és kezdődik elölről, vérrel, aljassággal, gyűlölettel. Figyelni, tanulmányozni történelmüket nem könnyű, csak az egyetemes történelembe ágyazódva alakíthat bárki képet. Az emberiség időnként megúnja, hogy amit neki sulykolnak (liberalizmus, nők egyenlősége, vallástalanság, minden emberi aberráltság tisztelete stb.), pont az nem tartja be, aki sulykolja. Azt, amit a mai Magyarország zsidósága tesz, bármilyen szemszögből nézve is, túlmegy minden ép ésszel felfogható mértéken. Nagyon nehéz eltűrni, hogy gyönyörű nyelvünkön gyalázzanak, nyíltan gyűlöljenek minket. Nem akarok felsorolni, nem is kell, elég elolvasni a díjazott, közpénzből támogatott írók nevét, a TV-ben szerepeltetett magyargyűlölőket. Ha valaki feltűnik a képernyőn, akinek szereplése teljességgel érthetetlen, mert gusztustalan, etikátlan, beszédhibás, nyegle, minden tulajdonsága ellenkezik azzal, amit magyarnak ismerünk, teljes biztonsággal tudhatjuk, tudjuk, hogy ún. magyar zsidó. Pedig nincs magyar angol, magyar tót, magyar sváb, de van egy hazug, homályosító fogalom a magyar zsidó. Kérdésem rövid: ha magyar, hogyan lehet zsidó? Ha zsidó, hogyan lehet magyar? Egy válasz van: nincs magyar zsidó. 

 

Nem lehet elsiklani a kárpótlások felett sem. Szenvedést kisajátítani, intézményesíteni, gyalázatos minden szenvedővel szemben. Kárpótolni a szenvedők leszármazottait faji alapon, a faji megkülönböztetés elleni világméretű küzdelem kellős közepében, hűha. Aki kisebbíteni akarná a Polgár lányok sikereit, tudatlan, irigykedő. Csakhogy, ha Szabó István nem járatta volna iskolaköteles gyerekét állami alapiskolába, Nagykátára sem utazott volna, nemhogy Ausztráliába, az is biztos. Hogy is lehetne esélyegyenlőségről beszélni két ember közt, ha az egyik csak azt teszi, amit akar, a másiknak pedig kötelessége mindent vállalni. 

 

Ha megjelenik a világsajtóban egy zseni, akit mondjuk Woody Allennek hívnak, akit egy gyaloghalandó évtizedek eltelte után még átlagosnak sem tart, nem kell a családfáját kutatni. Ha egy film bemutat egy buta, brutális amerikait, kisvártatva megjelenik mellette egy vékonyka, nagyon szelíd és okos, nagyon okos fiatalember, akiről még a film vége előtt kiderül származása. Ha a film egy brutális amerikai kiképzőtábort mutat be, durva őrmesterekkel, mindig van egy szemüveges véznácska zsidó újonc, aki szellemi fölényével szembeszáll vele, sőt megvédi 100 kilogrammos bokszoló, nemrég még antiszemita társát. Nem emlékszem, láttam-e egyáltalán, egyértelműen negatív tulajdonságokkal rendelkező zsidó szereplőt. Az csak úgy lehet, hogy nincs is. Pedig van, mert ilyen hírek is megjelennek, egyszer. 

 

Aztán ott van Izráel, mint állam. Egy olyan állam, amely egyike a legfiatalabb államoknak, valószínűleg azért vannak olyan jogai, amelyek a Föld egyetlen országát sem illetik meg. Támadással védekezhet. Megelőző gyilkolásra jogosult. Eldöntheti kinek nem jár az, ami neki van. Legalább harminc éve keresem és olvasom a zsidóság történelmével foglalkozó irodalmat, mert nincs hasonló sorsú, viselkedésű nép golyóbisunkon. Akárhová vetődtek, mindenütt a társadalom leggazdagabb rétege lettek, anyagi hátterük segítette művelődésüket, amivel be tudták tölteni az általuk elfogadott munkaköröket. Így tudtak mindig és mindenütt túlsúlyba kerülni a befolyást és pénzt biztosító pályákon. 

 

Minden energiámmal igyekszem az elfogulatlanságra. Ennek a népnek, nemzetnek történelmében rengeteg sikeres és rengeteg sikertelen tett, időszak, mozzanat van, de szimpatikus az kevés. Nem lehet viszont vitatni kitartásukat, összetartásukat, céltudatosságukat. Bajban vagyok, ha bibliánk Ótestamentumi részeit olvasgatom, mert ugyanazt a szemléletet találom benne, mint a múlt század értékelésében. Az a zavaró kettős mérce, csak azt tudnám feledni. Ábrahám elindul Urból. Nem tudjuk miért ment az ismeretlen sivatagos vidékre a fejlett, művelt városból. Arról sincs egy említés sem, hogy a teremtés, özönvíz témákat szumér eposzokból hozták magukkal. Menekülés az egyiptomi rabságból. Igen, a rabságból menekülni kell. Annak viszont, hogy egy nép hogyan kerül egy idegen országba, és az fenntartás nélkül befogadja, csak hírértéke van. Azért csak meg kellene említeni, hogy Egyiptomban hükszosz uralom volt mikor betelepedtek. Azért mégsem kellene átsiklani Mózes gyilkossága fölött, nem vagyok benne biztos, hogy joga volt hit-sorsosa bántalmazását emberöléssel megtorolni. Az igaz, hogy a Tízparancsolatot később kapta. Azt sem értem, hogy menekülés előtt miért volt szükséges az egyiptomi kisemberek szervezett kifosztása, meglopása. Volt a fáraónak egy megbocsáthatatlan bűne, amivel kiérdemelte a népét ért csapásokat. Nekik is dolgozni kellett, olyan munkákat végezni, amit a bennszülött egyiptomiak végeztek. Vályogot vetni, szárítani. Ez hallatlan bűn volt már akkor is. Judit kétes erkölcsű hősiessége Holofernész támadásánál. Arról is sokat tudunk, hogy milyen szerepet vállalt Eszter a perzsiai megmenekülés érdekében. Arról ellenben, hogy Perzsiába hogyan kerültek annyian, miért akarták őket Hámánék bántani, említés sincs. Olyannak érzem ezt a sajátos szemléletet, mintha minden bírósági tárgyalás ítélethozatallal kezdődne, és utána felelősségre csak a bírót és az ítéletvégrehajtót vonnák. 

 

A nők bevetésének technikája minden korban előkerül, a minap pl. Clintonnál, de gyanúsan sok tehetséges vagy befolyásos ember közelében tűnik fel egy-egy szép zsidó nő, Jókaitól Sárközyig. Minden úgynevezett liberális mozgalomnak élére állnak, hogy mindenki mást nyíltságra kényszerítsenek, ami persze rájuk nem vonatkozik. Mindenki mást, szinte kényszerítenek tradícióik feladására, nemzeti értékrendük felrúgására, gúnnyal, lebecsüléssel, ami persze rájuk nem vonatkozik. Ha pedig valaki ezt szemükre hányja, egyetemes támadást indítanak ellene. Szolzsenyicin megírta az „Együtt” c. könyvét, elolvastam, vártam az ismert forgatókönyv szerinti támadást. Kisidő múlva jött is a válasz. Szolzsenyicin nagy író, de ő is öregszik. Aki öregszik, azt gyakorta fenyegeti a szenilitás. Aki pedig ilyeneket leír, azt bizony nemcsak fenyegeti, az már teljesen szenilis. Pedig Szolzsenyicin csak óriási munkával meg akarta érteni és értetni a zsidóság oroszországi szerepét. 

 

Tudom, hogy részletes elemzés készítése képtelenség, de nagyon jó lenne látni az újkori titkosszolgálatok, kémek, besúgók, nemzetiségi összetételét. A nyilvánosságra kerülő nevek között minden oldalon, elképesztő túlsúlyban jelennek meg a zsidók. Valószinűsíthető, hogy egymás között átszűrt értesülésekkel látták el megbízóikat, és osztották el maguk közt az ellenőrizhetetlen pénzeket. 

 

Átnéztem az ŠTB (titkosrendőrség) szlovák hálózatát, minden nevet. Nem sok zsidót hagytak meg a tótok Szlovákiában, de akit csak ismertem valaha, szerepelt a listákon. Természetesen lehetne ez puszta véletlenség is, csak nem hihető. Az elárultakkal szemben nem volt erkölcsi gát, és még előnyökkel is járt. 

 

Nagy kő esett le a szívemről néhány napja. A pápa minden katolikus nevében megbocsátotta a zsidóknak Jézus kivégzését. Hűha, mondom magamnak, ez aztán a nagylelkűség. Mit is csinálna bolygónkon a kereszténység a kereszthalál, megváltás, feltámadás, mennybemenetel nélkül, erre valószínűleg nem gondolt. Lehet, hogy ilyenkor, nyár közepén, aratás közben, búzakalászokat áldozna valamelyik gazdag termést adó istennek. 

 

Kapcsolódó cikkek:

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-23-resz_3899

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-22-resz_3898

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-21-resz_3897

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-20-resz_3896

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-19-resz_3895

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-18-resz_3894

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-17-resz_3893

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-15-resz_3891

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-14-resz_3890

www.rovart.com/hu/nepiras-a-felvideken-13-resz_3786

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-12-resz_3785

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-11-resz_3628

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-10-resz_3611

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-9-resz_3584

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-8-resz_3551

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-7-resz_3537

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-6-resz_3515

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-5-resz_3489

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-4-resz_3470

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-3-resz_3449

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-2-resz_3442

www.rovart.com/hu/nepirtas-a-felvideken-1-resz_3407

 

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :