[kapcsolat]   husken

100

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán


 Jü Hua: Testvérek szerző‘: Veress Zsuzsa
Jü Hua Testvérek-je nyomon követi Kína történelmét a huszadik század derekától az ezredfordulóig. A szalmakutyától a csillogó-villogó bóvliig – a nyilvános latrinától a magán aranyozott vécéig. Mindvégig kedélyesen fecseg. Összefecseg hétszáz oldalt.
 Luis Sapúlveda: Az öreg, aki szerelmes regényeket olvasott... Könyvajánló szerző‘: Veress Zsuzsa
Jelen írás szomorú aktualitását ugyanis az adja, hogy a világhírű chilei író nem egészen két hónappal ezelőtt elhunyt. Halálát az új típusú koronavírus okozta.
 Mark Haddon: A kutya különös esete az éjszakában. Könyvajánló szerző‘: Veress Zsuzsa
Mark Haddon regényének hőse, a tizenötéves Christopher egyes szám első személyben mesél. Azt ígéri, hogy detektívregényt fogunk olvasni, de sokkal fontosabb rejtélybe botlik, melynek kibogozása megváltoztatja az életét.
 Márai Sándor 120 / József Attila 115 szerző‘: rovart
Április derekán mi, kassaiak mindannyian Márai Sándor születésének 120. éves évfordulójára készültünk volna, valamint a költészet napja alkalmából József Attila születésének 115. éves évfordulójára. Mivel a járványhelyzet meghiúsította elképzeléseinket, rendezvényeinket, ezért másképp emlékeztünk.
 Az 50. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. EMBERKÖZPONTÚ NYELVMŰVELÉS szerző‘: Nyíri Péter
A nyelvhasználat minden formájában írás: a kimondott szó az univerzumba, a mindenségbe íródik bele. A nyelv mű is, melyet persze megelőz a tevékenység, de annak eredménye a maradandó (nem elszálló!) mű.
 AZ ANYANYELV KINCS. TÖBBNYELVŰSÉG A CSALÁDBAN: KONFLIKTUS VAGY PERSPEKTÍVA? szerző‘: Pomozi Péter
Iskoláskor küszöbén gyakran adódik éles konfliktushelyzet: milyen iskolába menjen a gyerek, melyik nyelvét vigye tovább a tanulásban. Egy rövidlátó, egyoldalú, esetleg kirekesztő döntés súlyos lelki-szellemi törést okozhat ekkor.
 A NYELV NEM FELEJT szerző‘: Gál Sándor
Szavakat, mondatokat, mondattöredékeket, s egyre több, a magam munkáját eligazító felfedezést is találtam, amelyek – később – szociográfiai dolgozataimban hasznosultak. Ezek elsősorban a nevek voltak.
 Az 50. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. KI BESZÉL HELYESEN? szerző‘: Minya Károly
A cím általános és némiképpen provokatív, illetve becsapó, mivel abban a tévhitben ringathatja magát az olvasó, hogy most mindent megtud anyanyelvi kétségeiről, dilemmáiról. Nos, ez egyrészt igaz, másrészt viszont árnyaltabb és kissé bonyolultabb a „megoldás”.
 Az 50. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. A NYELV NEM FELEJT szerző‘: Gál Sándor
A huszadik században nemzeti kultúránk legnagyobb eseményének – ha nem a legnagyobb csodájának! – én Szabó T. Attila Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárát tartom.
 Az 50. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. AZ ANYANYELV KINCS szerző‘: Pomozi Péter
Egy rövidlátó, egyoldalú, esetleg kirekesztő döntés súlyos lelki-szellemi törést okozhat ekkor, melynek nemcsak az iskolába tartó apróság, hanem a családi kapcsolatok is hosszú távú elszenvedői lehetnek.
 A 49. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. VALLÁS ÉS PROTESTÁNS ETIKA JÓKAI MÓR REGÉNYEIBEN szerző‘: Nyíri Péter
A Jókai-regények egyik tematikus magva éppen az újjászületés: egyrészt a nemzeti közösség, a magyarság és a haza újjászületése, másrészt az egyén erkölcsi, lelki-szellemi (keresztény értelemben vett) újjászületése. E két szál: történelem és erkölcs az ábrázolásban is egymásba a fonódik.
 KÖNYVAJÁNLÓ. ADDIG IS OLVASUNK szerző‘: Veress Zsuzsa
A legkedvesebb szerzőm, Esterházy Péter paródiájából idézek: „...Egy mondatban legyen népalany, nemzetállítmány, Jóisten, focilabda, „mindétig”, „azidőtt”, „mondhatnók”, „pincnök”, csipetnyi Ottlik, optimális bináris keresőfák, Gödel, kávéskanálnyi Janis Joplin, édesapám, többi mondatrész...”
 A 49. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. ARANY-SZÓ-KINCSTÁR szerző‘: Minya Károly
Újraírni, zanzásítani a kötelező olvasmányokat - divat, hogy a mai gyerekek értsék az író, költő szavát. Roppant káros zanzásított összefoglalókkal pótolni ezek elolvasását. Egy másik megoldás: a legterjedelmesebb művekből részleteket közölnek, összekötő szövegekkel téve követhetővé a cselekményt.
 A 49. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. IGAZ-E, HOGY „MAGYAR HIT” A REFORMÁTUS VALLÁS? szerző‘: Kónya Péter
A magyarok többsége a kálvini hithez, míg a német és szlovák nemzetiség a lutheri irányhoz csatlakozott, ennek megfelelően már a 16–17. században kialakult egy elképzelés az említett két protestáns irányzat etnikai meghatározottságáról.
 A 49. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. A 200 ÉVES TOMPA MIHÁLYRÓL szerző‘: B. Kovács István
A 2017. év Arany János Emlékévnek nyilváníttatott. Okkal! Az viszont már elszomorító, hogy a szintén 200 éve született Tompa Mihály ennek okán szinte említésre érdemesnek sem tartatott...
 A MÚZSA IS SZOKOTT BUKFENCEZNI szerző‘: Veress Zsuzsa
Volt egy úr, lakhelye Mozambik, / fenéken harapták a zombik. / Faggatták: „Nagyon fáj?” / Azt mondta: „Ugyanmár. / Eleve is volt már azon lik.” /Varró Dániel/
 A 49. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. A REFORMÁCIÓ HATÁSA AZ ANYANYELV FEJLŐDÉSÉRE ÉS A NYELVHASZNÁLATRA szerző‘: Orémus Zoltán
A bibliafordítások által létrejött és terjedni kezdett az anyanyelvi műveltség, megváltozott a magyarság viszonya az anyanyelvéhez. Az anyanyelv megteremtette a nemzeti közösséggé válás alapjait az irodalomban, a költészetben, az énekekben, a zsoltárokban és részben a tudományos értekezésekben.
 A 49. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. MEGMARADNI – GYARAPODNI szerző‘: Máté László
Fábry Zoltán szerint: „Minden rajtunk áll!” Amíg közösségünk egyik legjelesebbje gyakran értekezett az „otthonmagyarok”-ról (akik csak otthon merik használni anyanyelvüket), az utóbbi időben egyre többet hallunk „félmagyarok”-ról (akik félnek, hogy megtudják róluk, hogy magyarok).
 A 49. KAZINCZY NAPOK ELŐADÁSAI. KAZINCZY ÜZENETE A MÁNAK szerző‘: Fehér József
Ne tagadjuk meg magunkat, érzéseinket, gondolatainkat, vonzódásainkat semmilyen körülmények között. Még akkor sem, ha ez veszélyekkel jár együtt. Kazinczy mindvégig, egész életében tartotta magát ehhez a tanácshoz.
 KÖNYVAJÁNLÓ. FELHŐ REGÉNY szerző‘: Nagy Zopán
E kötet sajátos életrajz, napló, álomfejtés-sorozat, amelyben mindennapi események, belső világok, gyermekkori tragédiák, emlék-képek, képzelet-jelenetek váltják egymást – és mosódnak össze a nagy idő(tlen)ben.
 KÖNYVAJÁNLÓ. SHERLOCK HOLMES, POIROT – ÉS FANDORIN szerző‘: Veress Zsuzsa
Az izgalmas, fordulatos cselekmény, a kitűnően megformált karakterek (és fűszerként a mindig jelenlévő szerelmi szál) olyan krimirajongóknak is tetszik, akik nem ismerik fel a sok-sok irodalmi utalást. Azoknak az ínyenceknek pedig, akik felismerik, különösen élvezetes olvasmány.
 KÖNYVAJÁNLÓ. BIOTERMÉKEK NAGY VÁLASZTÉKBAN szerző‘: Veress Zsuzsa
Nem vagyok megszállott környezetvédő, de a humánökológia és a művészet összefonódására én is felfigyeltem. Mostanában egymás után három ilyen élményem is volt.
 DRÁMAPÁLYÁZAT - FELHÍVÁS szerző‘: rovart
A Dialóg nonprofit szervezet, magyar nyelvű drámapályázatot hirdet fiatal felvidéki magyar szerzők részére.
 NEKROLÓG LOVAS ENIKŐ HALÁLÁRA szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
Eleinte vitatkoztunk, mérgelődtem, míg el nem fogadtam, hogy nemcsak idősebb, okosabb is vagy nálam. Hogy az észrevételeid jogosak, és nincs mögöttük sosem személyes támadás. És attól fogva értettük egymást. Jóval korábban, mint ahogy a főszerkesztő-helyettesed lettem a Rovart-honlapon.
 Csöndes előhang a kassai Lesznai Anna konferencia előestéjén szerző‘: Repiszky Tamás
A konferencia előestéjén elméláztam, vajon, ha 50 évvel ezelőtt rendezik meg ezt az eseményt, milyen pezsgő, rezonáló visszhangja lehetett volna! Még rengetegen éltek, akik megoszthatták volna Lesznai Annával, azaz Málival kapcsolatos emlékeiket, mert Máli néni így, vagy úgy, mindenkit elvarázsolt.
 Könyvajánló. Janega Kornél szép élete szerző‘: Veress Zsuzsa
A Janega Kornél szép élete nem az apáról szól. Hanem arról, ami a könyv címe: a főhős életéről, mely vagy szép, vagy nem; de az életről szól, a narrátor-főhőséről.
 Könyvajánló. Noktürnök szerző‘: Veress Zsuzsa
Kazuo Ishiguro novelláskötetének címe az éjszaka, illetve a szerelem ihlette zenedarabok műfaji megnevezése. Az idén magyarul is megjelent kötet nem más, mint a legfrissebb Nobel-díjas első könyve hiszen a díj után már minden érdekes, amit korábban leírt.
 A 48. Kazinczy Napok előadásai. Gr. Széchenyi István ürügyén gr. Dessewffy Józsefről szerző‘: Kolár Péter
Széchenyivel kapcsolatban nem csak a grófról, hanem legnagyobb ellenlábasáról, egy másik grófról ejtünk néhány szót, aki történetesen Kassához kötődik. A kassai Dessewffy József gróf volt az, aki Széchenyi éles bírálójaként lépett fel.
 Versforraló (1. rész) szerző‘: rovart
A Vesforraló című irodalmi pályázat a Petőfi Program keretén belül, a Rovás szervezésében, Magyarország Kassai Főkonzulátusának támogatásával valósult meg, amelyet magyar középiskolások körében hirdettek meg.
 Versforraló (2. rész) szerző‘: rovart
A Vesforraló című irodalmi pályázat a Petőfi Program keretén belül, a Rovás szervezésében, Magyarország Kassai Főkonzulátusának támogatásával valósult meg, amelyet magyar középiskolások körében hirdettek meg.
 Könyvajánló. Az utolsó papírrepülő szerző‘: Veress Zsuzsa
Krulik Zoltán könyve ebben a kategóriában kifejezetten a legjobbak közé tartozik. Jó szöveg. Jó olvasni. Jó szívvel ajánlom mindenkinek.
 A 48. Kazinczy Napok előadásai. Gróf Széchenyi István betiltott műve: A Hunnia szerző‘: Dr. Petővári Ákos
„A magyarból, kinek az igazi nagyság mértéke szerint nemzeti múltja nem volt és jelene nincs, még minden lehet…” Ez a mű egyik legszebb gondolata.
 Könyvajánló. Akiben az életerő mindent felülír szerző‘: Veress Zsuzsa
Óhatatlanul is a Száz év magány felől olvassuk ezt a remekművet. Annál is inkább, mivel már ez is Macondóban játszódik, a szereplők is olyanok-azok, akiket a Nobel-díjas regényből ismerünk.
 A 48. Kazinczy Napok előadásai. Színház és nyelv szerző‘: Minya Károly
Spiró darabjában a szokásbeli vagy szociotrágárság zseniálisan működött, valódi áttörést hozott. Hiszen ez a nyelvhasználat konkrét szereplőt, réteget, életminőséget jellemez.
 A 48. Kazinczy Napok előadásai. Amatőr színjátszó mozgalmunk múltja és jelene szerző‘: Havasi Péter
Az egyre rendszeresebbé váló seregszemlék a mozgalom színvonalának általános emelkedése mellett a színjátszásnak már nem csupán szórakoztató oldalát domborították ki, de nevelői küldetését is teljesítették.
 Könyvajánló. Mi lett hova? szerző‘: Veress Zsuzsa
Varró Dániel nyelvkészsége pedig párját ritkítja. A változatos és bonyolult versformák úgy csurognak a keze – bocsánat: klaviatúrája – alól, hogy még Weöres Sándor is megnyalná utána mind a tíz ujját.
 A 48. Kazinczy Napok előadásai: A csehszlovákiai magyar színjátszás kezdetei szerző‘: Varga Emese
Szlovenszkó magyar lakossága csak egy színházat bír el, csak egy színház kaphat teljes értékű költségvetést – ezek a mondatok mélyen beleégtek a szlovákiai magyar színházi közgondolkodásba, s évtizedekkel később is visszaköszöntek.
 Könyvajánló. A szolgálólány meséje szerző‘: Veress Zsuzsa
Margaret Atwood regényének nőolvasói közül sokaktól hallottam, hogy annak a borzalmas világnak a megvalósulása, amit a könyv megrajzol, nagyon is elképzelhető, nem is állunk tőle olyan messze. Nyilván az USA-beli piros ruhás, fehér főkötős tüntetés sem volt véletlen.
 Könyvajánló. Iskolabánat – avagy Magyarázom a bizonyítványom szerző‘: Veress Zsuzsa
Arra jutottam, az egyik fő probléma az, hogy aki tanárságra adta a fejét, az általában sikeres volt iskolás korában, legalábbis abból a tárgyból, amit tanít. Így aztán el sem tudja képzelni, hogy milyen lehet az, amikor valaki esetleg már évekkel korábban elvesztette a fonalat.
 A mester én vagyok – Füst Milán 130 szerző‘: Veress Zsuzsa
Nem véletlenül jelent meg most az Egy doktorkisasszony naplójegyzetei. Mint ahogy az sem véletlen, hogy végre született róla egy igazi, korszerű monográfia is, Schein Gábor tollából, hiszen Füst Milán 1888-ban született, azaz az idén 130 éves.
 A 48. Kazinczy Napok előadásai. Ötvenhatos emlékeim szerző‘: Pomogáts Béla
Ebben az előadásban személyes emlékeim nyomán szeretném felidézni az ötvenhatos magyar forradalom első napjának történetét és ennek néhány következményét: azt, amit magam láttam, magam tapasztaltam: vagyis az „én ötvenhatomat”.
 Komjáthy János és Faragó Ödön színtársulatai szerző‘: Eleonóra Blašková
A (Kassai) Szinházi Ujság hetilap figyelemmel kísérte, hogyan sikerül a színigazgatónak megfelelő dramaturgiával, jó rendezéssel, repertoárválasztással, hazai és vendégművészek kiváló színészi, énekesi és táncosi teljesítményével stabilizálni a társulatot a kassai polgári miliőben.
 Amíg másokkal voltunk szerző‘: Veress Zsuzsa
Érdemes elolvasni. Regénynek is jó, ismeretszerzésre is alkalmas. Bár a regényíró – a hiányzó történeti adatok miatt – időnként kénytelen a fantáziájával kiegészíteni a tényeket, azért a tények is kiderülnek mindhárom szerző – Babits, Jókai, Bessenyei – életéről és életművéről.
 Utazások Esterházy Péter koponyája körül III. szerző‘: Veress Zsuzsa
Az 1988-ban megjelent regény egy szöveg helyreállításának kísérletéről szóló szöveg – ahogy ez a posztmodernhez illik is.
 A 48. Kazinczy Napok előadásai: A színházszervező báró Berzeviczy Vince (1781-1834) szerző‘: Berzeviczy Etelka
1829-től tervezte a Bánk bán bemutatóját, de jól tudta, sem a társulata, sem a közönsége még nem érett az előadásra, az ősbemutató feltételeit szisztematikusan építkezve évadról évadra teremtette meg. Öt éven át mentéjében hordta magával a dráma bécsi kiadásának egy példányát.
 Utazások Esterházy Péter koponyája körül II. szerző‘: Veress Zsuzsa
Ne feledjük EP elévülhetetlenül szellemes poénját – amit különben egy ókori római szerzőtől, ifjabb Pliniustól idéz: „Ez nem kitérő! Ez maga a mű.”
 A 48. Kazinczy Napok előadásai. Színház, magyarság, történelem… szerző‘: Kolár Péter
Elsősorban a prózai színház az, amely igazán akkor hat az értelemre és a szívre, ha anyanyelven teszi azt. Ezért fontos és mindenekelőtt való, hogy a magyarsághoz magyarul szóljon. Erre jöttek rá azok az emberek, akik a magyar nyelvű színjátszás meghonosításában látták a felemelkedés egyik zálogát.
 Irodalmi Nobel-díj 2017 szerző‘: Veress Zsuzsa
Kazuo Ishiguro leghíresebb regénye, a Napok romjai, ugyanis annyira angol, mintha Jane Austen vagy Dickens írta volna. Sőt, ezeknél is angolabb. Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy már-már a klasszikus angol élet paródiája.
 Versforraló szerző‘: Gráf Dóra
Irodalmi pályázat indul 15 és 19 év közötti magyar fiatalok számára, akik szlovákiai lakcímmel rendelkeznek.
 A reformáció genfi emlékműve előtt szerző‘: Veress Zsuzsa
A reformációt a költő végül is a történelmi haladás, a tudományos forradalmak eredőjének tartja. Ezért írja: ”Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!”
 Utazások Esterházy Péter koponyája körül szerző‘: Veress Zsuzsa
Én úgy gyászolom Esterházy Pétert, hogy ebben az évben olyasmiket olvasok, amiket ő ajánlott, amiket szeretett – vagy amik kapcsolatban vannak vele.
 A magyar Himnusz a reformáció 500. évének tükrében szerző‘: Veress Zsuzsa
A magyar himnusz inkább azzal rí ki a világ himnuszai közül, hogy imádság. Történelemszemlélete biblikus: a történelem nem véres véletlenek halmaza, hanem Valakinek a bölcs és igazságos kezében összefutnak a szálak.
 Nagymácsédi kereszt – ómagyar nyelvi és misztikai emlék 2. rész szerző‘: Czakó Gábor
A bizonyosságok körébe tartozik, hogy nem valaminő, az augsburgi ütközet (955) előtti nyugati csatározásban szerzett hadizsákmányt látunk, hanem magyar munkát. Mégpedig igen magas színvonalút!
 Nagymácsédi kereszt – ómagyar nyelvi és misztikai emlék (1. rész) szerző‘: Czakó Gábor
A nagy, NaD szó első írott említése nem 1055-ben történt, hanem legalább másfél századdal előbb, amikor a honfoglaláskori temetőből előkerült a Nagymácsédi Kereszt – rótt fölirattal. Igazán kár, hogy a kereszt valódi koráról a Szlovák Nemzeti Múzeum nem közölt semmit.
 Álavar nyelvemlékeink szerző‘: Czakó Gábor
Kiderült, hogy az avar leletek biz’magyarul olvashatók, sőt, érthetők! Holott az avarok az ókorban nem a finnugorokhoz közeli Dél-Urál térségben éltek, hanem tőlük iszonyú távol, az Altájnál. Ott, ahol madár sem jár, még kevésbé finnugor nyelvposta.
 Szindbád a mitikus hős (2. rész) szerző‘: Major Imre
Az álnév választás részletezése fontos. Eleve egy hős neve kiemelt figyelmet érdemel kritikai olvasatnál. Azáltal pedig, hogy a szöveg közli, hogy igazából álnévről van szó, még hangsúlyosabbá válik.
 Szindbád a mitikus hős (1. rész) szerző‘: Major Imre
Létezik egy „világ”, melyet a „monarchia mitológiájának” nevezhetnénk. Krúdy Szindbádja pedig ennek a „világnak” egy jellegzetes hőse.
 Nyelvtarisznya szerző‘: Nyíri Péter
Minden embernek van egy nyelvtarisznyája: a beszéd képessége. Kincseket rejt e tarisznya, szavakat, melyekkel önmagunkat és a világot formáljuk. De e tarisznyát nekünk magunknak kell megtöltenünk.
 Hajszálgyökerek szerző‘: Pethő József
Márainak egy 1988. augusztus 27-ei naplóbejegyzése, néhány hónappal halála előttről: „…Teljesen egyedül maradtam, 89-ik évemben a járás, látás egyre rosszabb, olvasni már csak negyedórákat tudok… Olvasmány: éjjel az újság, aztán Krúdy.”
 Változások a helyesírási szabályzatban szerző‘: Minya Károly
A helyesírást egy emberöltő után célszerű felülvizsgálni, és ahol szükséges, módosítani. 30 év után jelent meg a 11. kiadás és 31 év múlva a 12. „A szabályzat nem lehet örök, nem maradhat változatlan, hiszen folyton változik maga a nyelv és részben a nyelvről való felfogásunk is.
 Szövegváltozatok és szövegköziség (3. rész) szerző‘: Fried István
Kazinczynak, Goethétől és Sterne-től eltérően, nem adatott meg a távolabbi, külföldre utazás lehetősége; a Fogságom naplójába beiktatott tiroli, cseh- s morvaországi, érthetően rövid utalások kényszerhelyzet szülöttei.
 Kapaszkodás a megmaradásért – főhajtás Csoóri Sándor előtt szerző‘: Balassa Zoltán
2016. szeptember 12-én elhunyt Csoóri Sándor költő, a Magyarok Világszövetségének volt elnöke, a Duna Televízió alapítója. Balassa Zoltán rá emlékezik.
 Szövegváltozatok és szövegköziség (2. rész) szerző‘: Fried István
S hogy Kazinczy nem a képet, hanem a képről készült rézmetszetet idézi meg, ezzel „fordításesztétiká”-jára is utal, amennyiben műremekekhez nem lehetséges a közvetlen hozzáférés, legalább metszetben legyen szemlélhető. Áttételesen ez valósul meg a fordításokban.
 Szövegváltozatok és szövegköziség (1. rész) szerző‘: Fried István
Kazinczy, amely mondatának végére pontot tett, olykor köztes megoldásnak hitte, olyan szövegállapotnak, amely csupán meghatározott idő terméke, korántsem ideális megoldás, ilyen talán nincs is.
 Márai Sándor írásai az 1915-ös kassai napilapokban (2. rész) szerző‘: Ötvös Anna
Óvatosságból és/vagy írói allűrből álnevet választott magának: Márai. Miért éppen Márai? A Grosschmidek közül 1848-ban ketten is Máray-ra változtatták családnevüket, Grosschmid Ferenc és Zsigmond, akik mindketten az író nagyapjának, Károlynak voltak a testvérei.
  Márai Sándor írásai az 1915-ös kassai napilapokban (1. rész) szerző‘: Ötvös Anna
Márai Sándor hihetetlenül termékeny újságíró, publicista volt, több ezer cikke jelent meg írói pályafutása során. Ez a kutatás arra az időszakra vonatkozik, amikor még gimnazistaként titokban, álnéven és ismeretlenül, szinte gyerekfejjel próbálkozott kassai szerkesztőségeknél.
 Egy működő szlovákiai magyar jogi-közigazgatási nyelv és terminológia kialakításának lehetőségei (2. rész) szerző‘: Szabómihály Gizella
Nálunk is hasonló egyeztetett terminológiai adatbázisra volna szükség, a problémát azonban az jelenti, hogy Dél-Tirolban jogszabály alapján, a hivatalos szervek közreműködésével jött létre a bizottság, míg nálunk egyelőre civil kezdeményezésként jöhetne létre.
 Egy működő szlovákiai magyar jogi-közigazgatási nyelv és terminológia kialakításának lehetőségei (1. rész) szerző‘: Szabómihály Gizella
2001-ben elkészült az akkor járási hivatalokban használt nyomtatványok és iratminták magyar változata (összesen 62 db), ezeket azonban sajnos sohasem használták. Amíg az MKP a kormánykoalíció tagja volt, a Gramma számos intézmény, hivatali szervezeti egység magyar nevét állapította meg.
 Anyanyelv-használati jogok a Kárpát-medencében (2. rész) szerző‘: Csóti György
Az elszakított nemzetrészeknek meg eltökélten harcolniuk kell igazukért. Nem külön-külön, hanem együtt, áldozatokat is vállalva, összefogva az egész Kárpát-medencében. Szabó Dezső igazsága ma is érvényes: minden magyar felelős minden magyarért!
 Anyanyelv-használati jogok a Kárpát-medencében (1. rész) szerző‘: Csóti György
Hogyan is állunk a Kárpát-medencében a magyarok anyanyelv-használatával? Kritikusan. Az elcsatolt területeken a magyarság bizonytalanságban van, a törvényben foglalt gyenge jogaival sem élhet a gyakorlatban, mert megfélemlítik, nagy részük csalódott, magába zárkózva él.
 A nemzethalál víziója (2. rész) szerző‘: Pomogáts Béla
Aki a közelmúlt magyar történelmét vizsgálja, annak fel kell mérnie azt is, hogy a nemzet kollektív lelki egészségét milyen mértékben veszélyeztették a politika mulasztásai.
 A nemzethalál víziója (1. rész) szerző‘: Pomogáts Béla
„A magyarok vagy madzsarok az egyetlen népe ennek a törzsnek (a finn-ugornak), amely a hódítók közé bejutott… Most aztán szlávok, németek, valachok és más népek közt az ország lakosságának kisebbik részét alkotják, és évszázadok múltán már a nyelvükkel is alig találkozunk.”
 A Kazinczy Napok története (2. rész) szerző‘: Petővári Ákos
A nyelvművelésnek meghatározó szerepe kell, hogy legyen a felvidéki magyar közösségekben, iskolákban. Az írók, a költők, az újságírók, a tanárok, a papok, a lelkészek összefogása szükséges a magyar kisebbség megmaradása érdekében.
 A Kazinczy Napok története (1. rész) szerző‘: Petővári Ákos
Az első rendezvényen Deme László tartott előadást, majd 1979-ben Fábián Pál, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, 1983-ban Lőrincze Lajos egyetemi tanár, 1985-ben pedig Grétsy László, a magyar nyelvművelés kiemelkedő személyisége volt a rendezvény vendége.
 46. Kazinczi Napok (14. rész) szerző‘: Balassa Zoltán
Folytatjuk Balassa Zoltánnak Isépy Natáliáról szóló cikkét, méghozzá az elfelejtett költő, újságíró, színész, rádiójáték-író egyik művével.
 Pósa Lajos Emlékkiállítás a Rovásban szerző‘: Pósa Judit
Februárban a kassai Rovás Akadémián Pósa Lajos Emlékkiállítás nyílt. A megnyitó beszédet Pósa Judit, az tanár, költő, lapszerkesztő szépunokahuga mondta.
 46. Kazinczi Napok (13. rész) szerző‘: Balassa Zoltán
Isépy Natáliáról röviden Fábry Zoltán is megemlékezett a Nőíró Szlovenszkón c. írásában, mely a kolozsvári Korunkban jelent meg: „egész szép, modern, sőt dekadensen finom és neurózus versek...
 A hit, remény, szeretet jegyében szerző‘: Bodnár Mónika
A kiadvány kapcsán újabb kinccsel gyarapodott a bódva völgyi térség honismereti irodalma. A könyv méltán keltheti fel a térségben élők, az onnan elszármazottak és a térség története iránt érdeklődők figyelmét.
 46. Kazinczi Napok (12. rész) szerző‘: Nyíri Péter
A mese a Médiaunió Alapítvány „Mesélj minden nap!" kampányához csatlakozva a nagy nyelvújító, Kazinczy Ferenc egykori széphalmi birtokán álló nyelvművelődési központból, A Magyar Nyelv Múzeumából érkezett.
 46. Kazinczy Napok (11. rész) szerző‘: Fehér József
Ahogyan Nagy László vitte át – fogában tartva – a szerelmet a túlsó partra, úgy vitte át Kazinczy a magyar nyelvet egy másik partra, átrepítve az elmúlás, az elhalás Léthe-vize fölött, s adott neki új életet, új küzdelmekre reményt.
 46. Kazinczy Napok (10. rész) szerző‘: Hujber Szabolcs
Valami másra is várunk még. Amit nem mondunk ki, nem fejtegetünk. Megfoghatatlanul él bennünk minden hétköznapon, minden munkanapon valahol a mélyben, mint oly’ sok gyermeki szívben. Próbáljuk megélni a szentestén, s a karácsonyt megelőző négy vasárnapon is, próbáljuk egyre erősebbé élénkíteni.
 46. Kazinczy Napok (9. rész) szerző‘: Csáky Pál
Azt hiszem, valóban fontos, hogy most, a 21. század elején gondolatban visszatérjünk István korába, és kiértékeljük, mit jelentett nemzetünk számára a keresztény Európába való betagozódás.
 46. Kazinczy Napok (8. rész) szerző‘: Dr. Kónya Péter
Magáénak vallja nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia és Anglia szintúgy. Nevét is különböző módon írják. A magyar szakirodalomban a Bogdány, vagy Bogdányi szerepel, a szlovák szakirodalom Bohdannak írja, az angol kortársak James Bugdani név alatt ismerték. Ő maga J. Bogdaninak írta magát.
 46. Kazinczy Napok (7. rész) szerző‘: Dr. Göncz László
Brüsszelt a határ menti együttműködés kérdése csak gazdasági és információáramlási szempontból érdekli, a nemzeti tudat és nyelvi sokszínűség tekintetében erőfeszítések onnan nem érkeznek. Közismert, az EU-nak amúgy sincsenek konkrét válaszai, megoldásai a felmerülő beolvadási problémákat illetően.
 46. Kazinczy Napok (6. rész) szerző‘: Dr. Fried István
Az 1941-es Kassai őrjárat, mely a megváltozott helyzet megváltozott magatartás-formájának megjelenítését ígéri, és éppen ezért nem marad meg a címben jelzett szűkebb (földrajzi) keretek között.
 46. Kazinczy Napok (5. rész) szerző‘: Petővári Ákos
Fejleszteni akarta a nemzeti nyelvet, építve sajátosságaira, a szülőföldjéért, a magyar népért igaz áldozatot vállalt, de ugyanakkor követni akarta a nyugat-európai példát.
 46. Kazinczy Napok (4. rész) szerző‘: Petővári Ákos
„Az ilyen ember számára a levélírás létfeltétel. Ha elveszik a tintáját, vérével és rozsdás szöggel fog levelezni, és éjszakákon át kopogtatja jelbeszéddel Kufstein vastag falait, hogy a szomszéd fogollyal közölgesse véleményét a lélek halhatatlanságáról.”
 46. Kazinczy Napok (3. rész) szerző‘: Dr. Petővári Ákos
Kazinczy Ferenc a nyelvünket a nyugati nyelveket követve akarta megújítani. Így szándékozott a magyar irodalmat is európai színvonalra fejleszteni. Mindig hangsúlyozta európaiságát, de büszkén hirdette, hogy ragaszkodik hazájához és anyanyelvéhez.
 46. Kazinczy Napok (2. rész) szerző‘: Máté László
Közösségünk jelesei a „vox humana” (emberi hang) szellemében mindig is európai horizontokon jártatták tekintetüket, neveztek bennünket csehszlovákiai, szlovenszkói, szlovákiai, felvidéki vagy felföldi magyaroknak.
 46. Kazinczy Napok (1. rész) szerző‘: Kolár Péter, Dr. Máté László
Új sorozatot indítunk azzal, hogy folytatásban közöljük a 46. Kazinczy Napok anyagát. A kassai Csemadokkal együttműködve célunk, hogy a Rovart segítségével több olvasóhoz jusson el a konferencia anyaga, mintsem azt a korlátozott számban kinyomtatott konferencia füzetek lehetővé tennék.
 Kolmont Enikő versei 2. rész szerző‘: Kolmont Enikő
Kolmont Enikő sajószentkirályi, jelenleg Budapesten élő festőművész verseit ajánljuk, amelyet az általa kedvelt művészek alkotásai illusztrálnak.
 Negatív magasság szerző‘: Veress Zsuzsa
A „depresszió” csillagászati szakszóként azt jelenti, hogy negatív magasság. Megtetszett. Ez az írás Borbély Szilárd egy könyvéről szól.
 Musinszký Claudia versei (2. rész) szerző‘: Kovács Ágnes
Az elsőkötetes szerző Csodálatos magány című verseskötetéből idézünk néhány verset. A könyv a kassai Rovás Akadémián kapható Kmeť utca 34.).
 „Születtem Egerben, amire büszke vagyok” In memoriam Bródy Sándor szerző‘: Cs. Varga István
2014. március 28-án került sor a Bródy-emlékkönyv bemutatójára Egerben, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. A könyvsorozat címe: Egri jubileumok II. Szerkesztette: Cs. Varga István.
 Kalandjaim Máraival szerző‘: Veress Zsuzsa
Nem szeretem Márai Sándort. Ezt bevallani szintén nem szeretem, mert a legtöbbször úgy hat, mintha egy vendéglőben az abroszba töröltem volna az orromat, vagy valami más, ehhez fogható kínos illetlenséget követtem volna el. A vallomással túlestem a nehezén. Jöhet az indoklás. És bajban vagyok…
 Kolmont Enikő versei. 1. rész szerző‘: Kolmont Enikő
Kolmont Enikő festőművész néhány versét ajánljuk figyelmükbe, amelyet saját rajzai illusztrálnak.
 Megtanultam egy japán szót szerző‘: Veress Zsuzsa
A „kjú” azt jelenti, hogy: kilenc. Tehát Murakami Haruki 1Q84 című regénye számára maga a nyelv kínálta tálcán a szójátékot. A magyar fordítás szellemes és találó: Ezerkülöncszáznyolcvannégy.
 Musinszký Claudia versei - 1. rész szerző‘: Musinszký Claudia
Az elsőkötetes Musinszký Claudia Csodálatos magány című, az AB-Art kiadónál megjelent kötetéből közlünk néhány verset. Az itt olvasható költeményeket Tóth Tímea festményei illusztrálják.
 Édesanya / Édesapa szerző‘: Batta György
S e percben szeme rám nyílik! Rám nyílik, kéken ragyog. Szólna, ám ajka néma, s kezében sem élnek már mozdulatok. Szeme küld valamit mégis, mit talán mostanra tartogatott: fény száll felém, erősugár, e szem-delejjel átadható, s máris érzem, megfogan bennem, mit örökül rám hagy – az emberi jó.
 Alice Munro – irodalmi Nobel-díj 2013 szerző‘: Veress Zsuzsa
Szeptemberben, amikor még csak találgatni lehetett, hogy vajon ki kapja az idén az irodalmi Nobel-díjat, ezt olvashattuk az interneten: „Alice Munro nő is és amerikai is, vagyis duplán hátrányból indul”.
 Futónapló - Ősz szerző‘: Száz Ildikó
... mert mindenütt ott lapul a búcsúzni érkező nyár, és a lombok szűrte árnyak fényrácsokkal hálózzák be a töltést   
 Futónapló - NYÁR szerző‘: Száz Ildikó
Július 10.: vadkacsák szántják fel talpukkal a gőzölgő patak vizét reggel fél hatkor, a nádasban rekedt napszilánkok fényes bolyongása a napraforgók sárga korongján landol, harmatfürdőt veszünk a kutyákkal, élvezzük a rét hétköznapi kócosságát, minden a helyén van...
 Böszörményi hét varázslata – 4. rész szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
A sokszínűség, másság, változatosság alapvonása Böszörményi könyveinek. A tanulmány befejező részében az írói nyelv különböző rétegei mellett pillantást vethetünk a másság elfogadásának eseteire és a jó és rossz nem szűnő küzdelmére is.
 Böszörményi hét varázslata – 3. rész szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
Hogyan kerül közös nevezőre mai tévés-számítógépes világunk mese-igénytelensége a népmesékkel és nagyszerű kortárs meseíróink műveivel? Többek közt erről is szó esik a Böszörményi Gyula ifjúsági regényeiről szóló tanulmány következő részében.
 Böszörményi hét varázslata – 2. rész szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
Milyennek ábrázolja Böszörményi Gyula regényeiben a mai valóságot? A soron következő „varázslatnak” ez az alaptémája.
 Böszörményi hét varázslata – 1. rész szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
Miben rejlik Böszörményi Gyula ifjúsági regényeinek titka, miért jó olvasni őket felnőtt fejjel (is), mit tud ő, amit más nem? Talán nem meglepő, ha azt mondom, varázslatok nyomára bukkantam…
 Weöres Sándornak címezve szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
Ez a levél amolyan vallomásféle. Idén ünnepled századik születésnapodat, túl a teljességen, valahol az emberfölötti szférában, de hiszem, hogy mégis eljut hozzád ez a pár szó, ez a köszönet, ami megillet.
 semmi, temérdek szerző‘: Forgács Miklós
Amikor az ösztön súgja a rímet. Amikor az ideg pattan, és nincs kímélet. Forgács Miklós verse.
 Futónapló – TAVASZ szerző‘: Száz Ildikó
az izmok feszülésén, a tüdő zihálásán túl már nem érzékelem a futó testet, egyre forróbban érzem azonban a levelek erezetébe vágódó fénykardok élességét, fatörzsekhez lapuló borostyánként élem meg az erdő érzékenységét, értem, pontosan értem…
 Romhányi emlékére szerző‘: Kozsár Zsuzsanna, Romhányi József
A rímhányó Romhányi harminc éve nem köpködi már rímeit, sem más elmés szövegeit, de emléke örök, főleg azok körében, kiket ökörnek (bocs, öröknek) teremtett örömében. Megkérdeztem néhány lényét, teremtményét, mi lenne a vélemény a mesterről, ki nem restellt rímeket facsarni fecsegő figurái fejére.
 Kisvárosi Batman szerző‘: Benkő Géza
A jól sikerült bemutatkozás – A krupié – után Benkő Géza újabb különös hangulatú novellája irodalmi rovatunkban.
 Mit tehet velem szerző‘: Juhász Katalin
Végre vers! Sóvárgott, nagyon várt sorok. A sárkány felriad, megrázkódik és a magasba emelkedik: száll, száll - Juhász Katalin verseivel.
 "A könyvekben minden benne van" szerző‘: Pat Mora, Francisco Hinojosa, Janikovszky Éva, Ján Uličiansky
Hans Christian Andersen születésnapja ma már a meseírás, a gyerekkönyv nemzetközi napja is. Válogatásunkban néhány meseíró személyes üzenete olvasható.
 Tűz, átok, vándorlás szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
Cigány népmeséket, gyűjtéseket olvasva az embernek először az tűnik fel, hogy ezeket a történeteket a maguk zabolátlanságában nem gyerekeknek szánták. Több tanulmány is megerősíti, hogy a hallgatóság inkább a felnőtt közönség volt.
 A krupié szerző‘: Benkő Géza
Köszönöm, hogy visszaigazoltál - kezdődik a netes párbeszéd két ember között. Egy történet itt és most: ismerős, mégis váratlan. Ahogyan Benkő Géza meséli.
 Szobotka Tibor (h)arcai szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
Írni valakiről, akinek nem ismerem a műveit, írni róla úgy, hogy csak közvetve, más emberek optikáján át próbálom őt felfedezni magamnak – bizony elég nagy felelőtlenség. Nem mentesít az, hogy az illető idén lenne százéves…
 Álarcok szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
Azt mondod, hideg vagyok. Az arcomon semmi pír, semmi ránc, semmi változás, sem felvont szemöldök, sem szájszögletben bujkáló mosoly. Nincs tétova csodálkozás, sem meglepődés, sem harag, nincs öröm sem, nincs boldogság-villanás. Azt mondod, ez nem is én vagyok.
 „Legszebbnek és legtisztábbnak tartom“ szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
Számos világnap és emléknap mellett az anyanyelvnek is van nemzetközi napja – egy tőlünk távoli országnak köszönhetően. Milyen a mi anyanyelvünk, külső és belső szemmel nézve – erről szól az új papírsárkány.
 A hidegháborús veterán szerző‘: Lakatos Ramirez Szandokán
Kínába tartottam éppen, hogy kivizsgáljak bizonyos képtelen híreket, miszerint a Tsúszó Tudományos Akadémia helyi szakemberei 7. századi chan-buddhista iratokban találtak utalásokat a Mesterre, amikor hirtelen megbotlottam. Egy roppant képbe botlottam bele Berlinben...
 Tsúszó-mozaik szerző‘: Hizsnyai Zoltán
Tsúszó Sándor, a Mester újra hírt adott magáról. Aforizmáit, töredékeit most egyik leghűbb követője, Hizsnyai Zoltán teszi közzé. Az ő tollát dicséri az a nekrológ is, mely Vallai Péter, Tsúszó avatott tolmácsolója emlékére jelenik meg.
 Futónapló – TÉL szerző‘: Száz Ildikó
Talán szórakozásként, írogatásként kezdődött csak ez a napló – bizonytalankodik a rovatvezető ajánlója írásakor –, de több lett annál: színtiszta irodalom. Nem csupán futónapló, nem magánfeljegyzések tárháza – az ezerarcú természet krónikája. Íme, a tél csodái.
 Katarzis Luciferrel, Ádámmal és Évával szerző‘: Kozsár Zsuzsanna
Madách remekműve, Az ember tragédiája mindig nagy élmény – újabb és újabb ráismerésekkel, megdöbbenésekkel, szembesülésekkel. Ezekről a "nagy találkozásokról" szól a következő írás.
 Újévi köszöntő szerző‘: Arany János
Irodalmunk egyik költőóriása, Arany János ezt az újévi „versezetet” 1853-ban vetette papírra. Az elmúlt bő másfél évszázadban nem sok változott, igényeink, vágyaink is hasonlóak, legfeljebb a pengő helyett más pénznemekben gondolkodunk, és a gazdálkodás, állattartás sem annyira mindennapos már...
 ADY 135 szerző‘: Ady Endre, Szászi Zoltán
35 évvel ezelőtt kisdiákként, véres, aznap műtött lábbal mondtam a versét, egy ócska színpadon, mert 100 éves volt, és ifjú szívekben él tovább. Arra szólít: vigyázzatok, s én most alázattal egy oltárszerűt építenék hozzá, olyan kicsit, a katedrálisának tövébe, hajtva földig a fejem...
 Három lány, három látásmód szerző‘: Nagy Hajnal Csilla, Hangácsi Zsuzsa, Gužák Klaudia
Olyan érdekes, hogy az utánpótlásban (értsd író-költő) most sok tehetséges lány, nő kér teret. Amit írnak: igazi líra, még a prózában is a lírai próza a túlnyomó. Érzékeny világot élnek. Jó olvasni őket. Jól olvasni pedig jó.
 Két őszi ember szerző‘: Mecénás, Arany János
Zola és Arany. Két őszi ember. Mecénás Zoláról, Arany az őszről. Sárkányeregetés ideje van. Szálljanak!
 Akkor 4, most 48, jövőre? – nem tudom szerző‘: Szászi Zoltán
Az úgy volt kérem szépen... Hogy már most megszépíti az emlékezet... De máig borzadok a lánctalpasoktól... Kivéve a mocsarakban is dolgozni tudó traktort, mert az hasznos. Egy vers 1968-ról. Múlik-e?
 Nagymester, egy leány és egy fiú szerző‘: Petri György, Rácz Boglárka, Bolla Dávid Kopy
Július 16-án gondoltam Petrire, aztán még sokat, aztán meg kellett inni egy fröccsöt. Aztán kettőt, majd írtak a fiatalok, hogy lenne, volna, van, lesz vers. Na! Mondom: hát legyék! Együtt a nagymesterrel, a lány meg a fiú. Aztán csak lesz valahogy! Há´ nem?!
 Nyár eleji kínálat szerző‘: Gužák Klaudia, Frideczky Katalin
Vegyes. Mint egy nyári saláta. Melegben is fogyasztható. Olvasnivaló. Jó olvasnivaló. Finom. Nem könnyű. Olykor fáj is. Két nő. Egy az élet elején, egy az élet délutánján. Írnak. Érdekesen. Odafigyelni. Érdemes.
 A bagolyköltő nem alszik szerző‘: Mezősi Miklós
Niké fejetlen, ahogy olykor a világ is. Csak néhány költő nem veszti el soha a fejét, így Mezősi Miklós sem. Korábban egy róla szóló kistanulmánnyal hoztuk verseit, most íme, itt a remek folytatás! Mezősi Miklós versei! Antik érték!
 Bagolyköltő szerző‘: Veress Zsuzsa, Mezősi Miklós
Athene brama... esetleg bubo bubo, de mindenképpen a strigiformes rendjébe, a strigidae családjába tartozó faj tagja. Azok számára, akik nem klasszikafilológusok, fordítom: Mezősi Miklós költőt határoztam meg imígyen.
 Radnóti 103 szerző‘: Radnóti Miklós, Szászi Zoltán
Amikor 100 éves volt, olyan sokan emlékeztek rá. Hiába, a kerek évfordulók varázsa! Május elején 103. születése napjára már kevesebben figyeltek oda. A halott költő. Akinek szobra van abban a faluban, ahonnan a nevét vette! Nemesradnóton!
 Mint oldott kéve... szerző‘: Tompa Mihály, Szászi Zoltán
Európa magyar nyelvterületén ez a legnépesebb, s talán a legmagasabb színvonalú verseny, a Tompa Mihályról elnevezett vers- és prózamondó verseny, ahol megzenésített verseknek és lírai kisszínpadoknak is jut hely. Egy kis ráhangolódás az egy hét múlva induló fesztiválhoz.
 Nagyhét, húsvét szerző‘: Ady Endre, Szászi Zoltán
A feltámadás szomorúságát magában megélő Krisztust kevesen keresik. A pompás, a mindenekfelett uralkodót imádják. Az esendőségétől félnek. Éli, éli, lamá sabaktáni! Én uram, én uram, miért hagytál el engem!
 Szeresd a nőt s a tavaszt! szerző‘: Szászi Zoltán
El szokott fáradni már ilyenkorra a tél. Egy kissé megkopott, de szép ünnep másnapján József Attila két versét, a tavasz kicsalogatására, meg egy kis gondolkodásra szolgáló írást még hozzá kínál a Papírsárkány. Tavaszvárónak, csalogatónak! Na gyere!!!
 Tavaszcsalogató négykezes szerző‘: Szászi Zoltán, Bolla Dávid Kopy
Gondoltuk, talán négy kézzel jobban megy. Mármint elfelé a hideg. Hogyha menne már, de jó lenne. Hol kint érzi az emberfia, hol meg bent. Van itt kinti és benti élmény. Morcos kissé. Csak felolvadunk... Csak elviszi ezt is lassan valaki.
 Ö. I. nagyon 100 szerző‘: Szászi Zoltán
– Mennyi? – Száz? – Ne mááá... – Deeee... Ö. I. 100!!!
 Az égettbor poétájának köszöntése szerző‘: Szászi Zoltán
Azt tudom, hogy a Garam meg a Duna összefolyásától nem nem messze, Hizsnyai Zolti portáján sok most a vörösbegy. Azok szóltak, a gazda ünnepel. Már hogy 53 esztendős lett. Neki szól!
 Földivel, félig pertuban! szerző‘: Szászi Zoltán
Hogy most volt a Mikszáth Kálmán nevű földink 165. születése napja. El kellett hát menni, megköszönteni. Isten éltessen minket, sose rosszabb képviselőket, mint Kálmán urunk vala. Nem sokat szólt a nagy parlamentben, de azt tényszerűn tette. Nehogy mán huzat legyen...
 Január végi mindenféle szerző‘: Szászi Zoltán, Schneider Alfréd, Örkény István
Szelektív az emlékezet, rohanós a világ. Hát ezért aztán belefogtam emlékek és gondolatok rendezésébe. Nem jártam jól. Sok minden bomlik ránk, válogatni kéne. Néhány gondolat, főleg az emberségről. Alább.
 Modern History - figyelj rá! szerző‘: Szászi Zoltán
Oktatási célokat szolgáló portál a V4-ek közös múltjáról – részben már magyarul is. Ostraván tavaly decemberben történt, az irodalom szempontjából is fontos eseményre hívnám fel a figyelmet.
 Év végére... szerző‘: Petőfi Sándor; Zéesz
...hogy végre vége? Elfutott ez is, az európai számítás szerinti 2011-es év. Milyen volt? Jó kérdés... A maják naptárának folytatását a spanyol hódítás nem engedte, így véget ért. Hogy mi lesz? A Nap felkel. Nyugi. Szilveszter, meg ünnep után meg Petőfi! Ez jó! Kell!!!
 Fiatalon, bölcsen is már? szerző‘: Bárdos Kinga, Bolla Dávid Kopy
Amikor én bő 30 évvel ezelőtt a pályán indultam, emlékszem, mennyire más volt még az egész. A most indulók, bár sokkal fiatalabbak, mégis sokkal bölcsebbnek, de egyben enerváltabbnak is tűnnek a 30 évvel ezelőtt pályára irányulóknál. Tessék megnézni, íme Bárdos Kinga és Bolla Dávid Kopy írásai.
 Nem vészes szerző‘: Szávai Attila
Csak nyugi! Nem vészes! Itt a tél, nincs mit tenni, meg kell melegedni a szavaknál. Túra kint és bent, csak nyugi, nem vészes semmi. Szávai Attila új írása a Papírsárkányban.
 Groteszk Örkény módra szerző‘: Örkény István
Groteszk. Semmi nem jellemzőbb mostani viszonyainkra itt, vagy határon kint és bent, mint a groteszk. Annak is a speciális magyar módija, az örkényi. Ebből a keserű humorból egy kis frissítőt kínálunk az olvasónak. Hátha!
 Egy új hármas szerző‘: Gužák Klaudia, Hajtman Kornél, Rajkovics Péter
Három ifjú, a Fiatal Írók Körének reményteljes tagjai, a Gužák Klaudia, Hajtman Kornél, Rajkovics Péter hármas kap most a Papírsárkány szárnya alatt némi szelet. Alkotásaik megjelenésre érettek. Az ízlés, így az enyém is egyéni, én érettnek találtam őket, más meg szívest mondjon bírálatot.
 Gesztenyezivatar, gasztrolabor, ceruzaszag szerző‘: Szávai Attila
Finomság, szépség, igazi őszi hangulat. Szávai Attila kis remekét kínálom most a szerző saját illusztrációs felvételeivel. Íze, illata, érzékisége van ennek az írásnak. Olyan igazi szerzemény. IRODALOM! De bizony! Nagyon az! Sodor. Visz. Ringat. Felráz. Élni kéne...
 Nekiugrunk szerző‘: Takács Zsuzsi, Atee, Bolla Dávid Kopy
Hát ugorjunk neki! A táv, az adott lenne. Csak a végtelen. Helyzetbe kell hozni magunkat. Fiatal, pályakezdő alkotók írásai, alkotásai kapnak nyilvánosságot. Mert szükségük van rá! Emiatt az vesse rám az első követ, aki eltalál. Kiállok célnak miattuk. Nekem teccik! Hajrá!
 Nyárvég, nyárvég, nyárvég szerző‘: Szávai Attila, Szászi Zoltán
Meleg után majd jön az ősz. Nyár, a nyár az már lassan csak volt. Szávai Attila tisztelte meg a Papírsárkányt egy kiváló, nagyon hangulatos írással, s hozzá egy vers, szerelmesekről, hazai szerzőtől. Nyárvégi képeslapnak. Hogy pápá, mindjárt tél...
 Gépzongora és jégbálvány szerző‘: Hizsnyai András
Nem kell Nagy Bömb Fesztivált rendezni, elég ha tudod, ki a karaszod tagja, melyik dupraszba fértél bele, vagy elég annyi, ha bokomaruzva élsz meg nagy pillanatot. Nem kell félni, csak a bokononista vallás néhány szakszavát használtam. Minden csak foma, éljen Mona! Ki itt a macska? Hizsnyai András.
 Augusztus 8. Az elmenők napja szerző‘: Federico García Lorca, Hajnóczy Péter
Federico García Lorca és Hajnóczy Péter. Nagy távolságban tőlük. Lorca is, Hajnóczy is augusztus 8-án hagyta itt ezt a világot. Kedvelem őket, s pár verssel, egy kisnovellával fejet hajtok előttük. Már augusztus van, rohan a nyár, rohan a nyár, eliramlik az élet...
 A startpisztoly visszhangja szerző‘: Gužák Klaudia, mecénás, Bárdos Kinga
Három ifjú tehetség futásához, íme: szabad a pálya. A startpisztoly régen eldördült, már csak visszhangja hallatszik, s a ROVART Papírsárkány rovatában Gužák Klaudia, régi olvasónk, mostantól irodalmárként is szerzőnk, mecénás és Bárdos Kinga fut neki a pályának. Nálunk minden sima, nincs akadály!
 Nyárelő, pannon hangulatban szerző‘: Szászi Zoltán
Ahol folyók, dombok, víz, szelek és város találkozik, ott néha mereng az ember. Kedve van előkotorni polcáról régen olvasott firkákat, beleolvasva úgy érzi, tán ehhez a nyárelőhöz megint van egy kis köze, s közzéteszi így a firkákat, a nyárról!
 Gužák Klaudia, aki nálunk indult szerző‘: Szászi Zoltán, Gužák Klaudia
Határtalan az örömöm. Más sikere miatt. Gužák Klaudia, akinek a www.rovart.com oldalon jelentek meg első közlései, néhány napja a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának Pegazus pályázatán szerepelt kiemelkedő sikerrel vers és próza kategóriákban is. Hát ez jó!!!
 Könyvhét, vers, Pityol szerző‘: Mizser Attila, Juhász Katalin, Szászi Zoltán
Mert ugye könyvhét van Hungáriában. Gondoltam, legyen egy beinvitáló oda, meg hozzá egy vers, meg egy pár sor Pityolról, azaz Bettes úr belovagol egy új könyvével, azt is ajánlanám. Meg úgy jó napot, jó napokat mindenkinek! Olvasni tessék!
 Hubay Miklós szerző‘: Szászi Zoltán
Egy évszázad, majdnem egy évszázad hosszú pálya, s benne Egy szerelem három éjszakája, drámák, filmforgatókönyvek, esszék, tanulmányok, versek, a Szabad Magyar Rádió szerkesztése, könyvek, írások, ez volt neki a lét. 2011. május 8-án, a világgal megbékélve talán, ím örökre eltávozott Hubay Miklós!
 Utirajzok szerző‘: Petőfi Sándor
Kedves olvasó! Az Utirajzok egyik részletének jelen közlésével a világ fura és megérthetetlen dolgaira keresem a választ, ha van egyáltalán. Petőfi jó mérce, ez a napló, vagy modernül blogrészlet ma is aktuális tud lenni. Nagyon is. Sajnos...
 Húsvét előtt szerző‘: Babits Mihály, Szászi Zoltán
A bolond centurió nemsokára tudni fogja, ki is az Ember fia. Keserű füveket szednek az asszonyok, bárányok keserves bégetése hallik, tegnap bevonult valaki szamárháton, elébe virágot szórtak. Babits Mihály Húsvét előtt című verse és egy kis jegyzet várja az olvasót.
 Százhat szerző‘: Szászi Zoltán
Hát hogy százhat... 1905-től máig. Hogy ennyi év ment el. Meg volt már itt centenárium is. Meg úgy minden. Meg költészet napja van. Meg ilyenek. Versbe beletörés. Meg úgy mindenbe beletörődés helyett gyógyszernek poétika. Nekem jó, nekem bejön. Kipróbálod?
 Babits a magyarságról szerző‘: Babits Mihály
Babits Mihály: A tömeg és a nemzet. Soha nem volt talán olyan aktuális ez az írás, mint most.Babits józansága, hatalmas tudása, pontos rálátása mérték volt, mérték marad. Figyelmes olvasást kíván, nem szabad félreértelmezni, mert ez az írás a mai magyar valóság egyik tükre lehet. Babits-bölcseség!
 Sándornak, tisztelettel szerző‘: Szászi Zoltán
Kedves Sándor! Esőre áll az idő, mint azon a 163 évvel ezelőtti napon. Megmossa a fákat, meg a lelkeket legalább. Azon gondolkodtam, legyen-e a megszólításod a tekintetes őrnagy uram, de mégis inkább a baráti megszólítást, a kedves Sándort választanám.
 Haiku - kukk szerző‘: Gužák Klaudia
Kötött formával kezdeni? Hát kell hozzá bátorság! Akiben ez a bátorság megtaláltatott, már régóta ismerős. Alkotó ember, magát kereső. Fiatal és tehetséges. Haikukba fogott. Jó kezdés, biztató.
 Jeges február szerző‘: Márai Sándor, Szávai Attila, Babik Sanyi
Kellene már egy kis fény is, sok az árnyék. Egy incidens kapcsán Márairól és Máraitól néhány sor, helyzetjelentés Szávai Attila tollából a korcsolyázás rejtelmeit illetően, és hogyan csináljunk filmet, ötlettár Babik (Könyves) Sanyi szerint. Íme a kínálat, jó szórakozást (szórakozást?) hozzá.
 Reptetés szerző‘: Braunsteiner Áron, Pál Kinga
Két fiatal, két Rovás-táborban írni kezdő gimnazista korú, felnőni vágyó emberke írását ajánlom a kedves olvasónak. Persze, tudni kell, most ismerkednek a toll, vagyis a klaviatúra hatalmával, a fehér papírtól, vagyis az üresen tátongó monitortól való félelemmel. Jó, hogy vannak. Bizony!
 Járat 2011. január eleje szerző‘: Szászi Zoltán
Petőfi örök téma ma is. A sajtószabadság is! Így lehet aktuális a kutyák és a farkasok dala. Van ennek most füstje is meg lángja is, nem csak honn, hanem külhonban is. Meg annak is van szomorú aktualitása, hogy Dusza Pista, aki idén 60 éves lenne, ilyenkor, január elején ment el, immár nyolc éve.
 Járat, advent idején szerző‘: Keményffy Flóra, Mizser Attila, Ardamica Zorán
Aranyvasárnap, este, mínusz 12 fok kint. Lehet, tán több is. A versek is fáznak, a szavak is meleget keresnek, meleget akarnak lehelni a tenyérbe. Várják a csodát, vagy teremtik? Szó szót követ, vers vers után... 2010. december aranyvasárnap, aranyvasárnap, aranyvasárnap....
 Járat hat szerző‘: Mizser Attila, Szávai Attila, Nagy Csilla, Szászi Zoltán
Hat rám, már régen, ha felülök rá. Ilyen az a Járat! Utána vagyunk már a vénasszonyok nyarának, íme a tél kopog ajtónkon, s kér bebocsátást pirosítót nyomva az arcra. Ilyen hangulatban érkezett versek és írások meg egyéb hangulatúak várják most az olvasót, ki ha hisz, pergessen téli estéken olvasót.
 Kitérő szerző‘: Bárdos Kinga
A pályán az ember olykor kitér. Mert megéri megnézni, mi virít kissé odább a már-már elérhetetlennek tűnő túlparton. Olykor apró magok, vagy virágok, esetleg óriási fák állnak a kitérővel szemben. Bárdos Kinga szövegei, versei olyan írások, amelyek megérik a kitérőt!
 Járat, indulás után szerző‘: Mizser Attila, Szávai Attila, Marsovszky Miklós, Szászi Zoltán
Őszi, nagyon őszi gondolatok a szerkesztőtől Márait és Hamvast idézve, némi félelem a webes felülettől Mizser Attilától, lírai próza Szávai Attilától, vers 1956-ra emlékezve, hát nagyjából ennyi. Mozdulat végtelen felé, ártatlanul, ősziesen, olvasóknak ajánlva szeretettel, nem szeretetet tettetve.
 Indulás szerző‘: Nagy Csilla, Mizser Attila, Szabó Andrea, Szászi Zoltán
Kedves olvasó! Itt az ideje, hogy elmondjuk, a Rovás és a Palócföld szerkesztőségei közös vállalkozásba fogtak, a neve JÁRAT. Mint az már korábban is látható volt, elindult, s mostantól egy műhelyként működik. Legfrissebbként Tőzsérről, Zsé Nagyról, Szabó Lőrincről, akinek mi állítunk emléktáblát.
 Járat tényleg ötödször szerző‘: Szászi Zoltán, Handó Péter, Marsovszky Miklós, Szávai Attila
Salvatore ihletésére vers és tenger, Mikszáth-hagyomány Handó Pétertől, indián nyár Marsovszky Mikitől és egy próza Szávai Attila műhelyéből. Nem boronganak, csak kissé ősziek. Töprengő járók a járaton, akik úton járnak, de keresnek. Tessék, csak tessék! Hagyomány és modern így együtt a kínálatban.
 Járat, negyedszer megint szerző‘: Handó Péter, J.H.Krchovský és Gál Icu, Veres István, Szávai Attila
Líra, mert itt az ősz. Elment Utassy, Handó Péter gyászolja, a cseh Krchovský a szerelmet siratja, Veres állatira incselkedik, a Szávai, az meg nagyon belement a vízpartba. Líra, mert ősz van. Járat ötödször, kínálatában vegyes, íme hát megleljük. De mit is... De mit is...
 Járat, harmadszor szerző‘: Koren Csilla, Mizser Attila, Szávai Attila, Szászi Zoltán
Mélyen tisztelt olvasó! Zöldet kapott a Járat harmadik összeállítása. Benne: keresés Koren Csillától, Mikszáth-tisztelet Mizser Attilától, Isten és erő kapcsolatáról Szávai Attilától és egy anziksz Hajnóczy Péter halálának napjáról, fantázia szerint. Járat, harmadszor! Fotók: Rovás-tábor 2010!
 Járat, másodszor szerző‘: Szávai Attila, Handó Péter, Mizser Attila, Nagy Csilla
Vácon, Duna parton egy író a Rovartnak ír. Egy másik író Sóshartányban fröccsről értekezik, ő maga soha nem iszik. Egy költő ebben az évben írt első versét adta. Egy irodalomelméleti szakember Tőzsér Árpád legújabb könyvéről ír. Szávai Attila, Handó Péter, Mizser Attila és Nagy Csilla. Járat indul!
 Első járat szerző‘: Szávai Attila, Kupcsulik Ágnes, Nagy Csilla
Egy kis blokk. Három szerző, három műfaj, mesterhármas, és indul a járat. Szávai Attila, Kupcsulik Ágnes, Halmi Nikolett. Széppróza, vers és recenzió. Járat indul, repülj papírsárkány!
 Sztédzs, revolúsön, póver szerző‘: Szávai Attila
Szávai Attila így kezdi:"Hogy tehát ülsz egy tóparti stégen, adott esetben Bánkon. Ha vagány akarsz lenni, akkor meg úgy mondod, írod, szólod ezt: ülök a sztédzsen, szevasztok, figyusszatok, mondani akarok valamit. Hát, őőő, szóval."
 Négy lap hagyományról, kultuszról, innovációról szerző‘: Szászi Zoltán
Műúton, Vörös Postakocsival, Palócföldön át Kassa felé. Balassagyarmaton találkoztunk A magyar és a szlovák fővárosokhoz képest peremvidékeken, a régiókban működő lapok, irodalmi folyóiratok lehetséges jövőbeni együttműködésének feltételeit alakítottuk valamerre. Majd kiderül!!!
 Séta Kassán szerző‘: Marsovszky Miklós
Jó egy igazi polgárvárosban élni, lakni. Polgárnak lenni sem kutya. Van hangulata a vasárnapi sétának is, pláne Kassán. Most egy a www.rovart.com oldalon eddig még ismeretlen szerző, Marsovszky Miklós írását ajánlom. A polgári létről.
 Mikszáth 100. székesfőváros szerző‘: Szászi Zoltán
Visszafelé folyt a bágyoni patak... Bizony, akkora árvizet megéltünk itt, hogy közben megállt a múzsa, hallgatott, mert életek forogtak veszélyben, pusztulás járta végig a palócok földjét. Mikszáthra mégis emlékezni kell, bocsássa meg, tekintetes uram, kissé megkéstem!
 Az ébredés kockázatai szerző‘: Mizser Attila
Szászi Zoltán első hosszabb epikai teljesítménye, kísérlete tulajdonképpen túllép az író eddig főleg tárcákat tartalmazó kötetein. Ebben a könyvében egy terjedelmesebb szöveget, dramaturgiai csapásvonalat, ívet próbál rajzolni, feszíteni. Többnyire sikerrel...
 Király Levente Pozsonyban szerző‘: Szászi Zoltán
A fiatal költőnemzedék egyik legmarkánsabb képviselője néhány évvel ezelőtt az Így irtok én című paródiakötetben ironikus hangon „jellemezte” kortársait, jelentős szakmai sikert aratva. Érzékeny, az élet apró rezdüléseit is mélyen átélő alkotó, aki bátran kísérletezik különböző stílusokkal, sőt ...
 Szabó félholdja szerző‘: SZABÓ OTTÓ
Szóval az van, hogy a múltkoriban eléggé fura módon hivatkozási alapnak kértek tőlem egy szakcikket Szabó Ottó szakrális festészetéről. Mondtam a delikvensnek, hogy nem vagyok én művészettörténész, csak műélvező. Vagy mi. Hát gondoltam, azért ha másképp nem megy, azért tán egy esszészerűséget csak tudok írni. Ide lőjetek!

arató "A királyi sátor elõtt leterített medvebõrön fekszem, és a felhõket bámulom. Mindenem hasogat. Nem beteg vagyok, hanem öreg. Derekamat csúz nyúzza, lábamat meg köszvény, de leginkább a szívem sajog: meg akarok halni, s kezdek rájönni, hogy ez sajnos nem is olyan egyszerû. S nem megy olyan gyorsan, ahogy szeretném. Azon töröm a fejem, hogy mi haszna volt az életemnek..." Folytatása Kácsor Zsolt zseniális írásának alább, a 2. rész!

 

na? Egyszer véget ér... Na nem a lázas ifjúság, hanem úgy az egész, aztán hazavágnak. Na ezt kéne megpróbálni humorral venni, feléemelkedni. Egy kis nyelvi hacacáré, ne legyen a szám a másé, csak amit elmondani akarok. Hangsúlyozom: nem akarok megsérteni senkit. Ez csak egy szöveg, ez csak egy szöveg... Kis idõre, kis idõre...

 

01Néhány napja véget ért Rimaszombatban a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózmondó Verseny. Egy kis barátom (vagy nem is olyan kicsi egy 13 éves kamaszgyerek?) néhány hete erre készült. Nem volt verse. Apja kérte, találjak neki. Hát találtam. Igyekeztem. Mert végül is a barátom. Apa is, fia is.

 

a rakodópartA magyar költészet napja volt. Igaz és tény: haldoklik a költõ 98 éves özvegye, a Pozsonyi útra vágyik haza, régi holmijai közé, ahonnan mintha csak tegnap ment volna el Miklós. S míg õ már e világból elfelé tekintget, a múzsák egy része vadászik, mint Artemisz, s még vannak lebegõ Máriák és Ilonák szellemei Desiré sírja felett a Kerepesiben. S ki nem gyöngy ajakú, mint J.A. korai Mártája, azzal mi lehet? Más is belehalt már...
költészet napja volt...

 

gyász Nem szoktam minden világrezdülésre reagálni. De a mai lengyel tragédia és gyász akkor ért el hozzám, amikor éppen a kiváló költõ, Bohdan Zadura verskötetét forgattam, fél szemmel a tévét nézve. Véletlen? Nem tudom. Gyászol a lengyel nemzet. Nekem ez itt...

 

Végel László Felütésnek Végel Lászlótól: Magányom határát anyanyelvem határa jelöli ki. Pesten régi bará­tokkal találkozom és valamit magyarázunk egymásnak. De mégis úgy érzem magam, mint Wittgenstein szövõje, aki azt his­zi, hogy szövetet szõ, annak ellenére, hogy szövõszéke üres, pusztán azért mert olyan mozdulatokat tesz, mintha szõne. Csak ez a közös bennünk, a hiábavalónak tûnõ mozdulatok. 1992

 

István király BpHa egy kissé másképpen közelíti meg valaki a történelmet, annak jeles személyiségeit, felkapja a fejét az olvasó. Velem is ez történt. Kácsor Zsolt iróniában, humorban, keserû tényfeltárásban gazdag írásának egy részletét szeretném az olvasónak felkínálni. Elsõ rész alább, bevezetõvel.

 

coprus Selemcbánya határában Elköltöznek a harangok Rómába. Nagyhéten így szokott lenni, legalábbis így mondták az öregek régen. Kereplõvel hívták ilyenkor a népet a gyásszal borított templomokba. Mégis, mégis tavasz van. Valami titok akar fellebbeni az égbe. Karinthyval szóljon a Nagypéntek. 2010-ben, csendesen, gondolkodva.

 

akcióAz ártatlanság vélelme. Olyan jogi és etikai kérdés, amely mindenkiben mást és mást indukál. Van, aki szerint fölösleges egy ilyen hozzáállás, van aki szerint igenis fontos. A kérdés egyik lehetséges irodalmi megközelítésére Handó Péter, kiváló író, költõ és esszéista vállalkozott. Járat indul!

 

1Hizsnyai András vagyok. Szüleim Ildikó és Zoltán. Szlovákiai magyar vagyok. Kaukázusi típusú fehér ember. Hím. Felsoroltam egy csomó tényt, de semmivel sem kerültem közelebb önmagamhoz, családomhoz, fajomhoz vagy ezeknek az univerzumban betöltött szerepéhez. Azért nem, mert minden mondatom végére pontot tettem – és nem kérdõjelet!

 

01Hát most mit lehet tenni? Március 7-én este szakad a hó. Tavaszvárás, tavaszváró, télüldözõ, hajajaj... Szakad. Benne van már ez a tavaszvárás minden félrecsúszott kamionban, minden hókoszorús rügyben. Elég csak kinézni, elég csak nézni a havat, március. Csak elolvad... Csak elolvad...

 

mechanikaNem becsült épségrõl, meg nem tartható egészségrõl, szeméremrõl, élethelyzetrõl, fájdalomról és méltóságról kevesen tudnak olyan átütõ tisztasággal írni, mint Kupcsulik Ágnes. Egy, a Palócföld könyvek sorozatban kiadott kötetébõl, a Fénycsapda címû kötetbõl merítettem. Vigyázat! Egyszerre simogat és üt! Élet?!

 

olvasó Hát, néha kell. Valami fûszer a levesbe, egy kis bor, egy kis szerelem vagy mi. Néha egy kis pikáns novella vagy novellaszerû is kell. Olvasnivalónak. Egy régi barátom, Zimankó Ányos postázott egy küldeményt a napokban. Gondoltam, ha már ez a nagy Bálint-napos mizéria lecsengett, legyen egy kis ilyen is itt. Olvasnivalónak. Szép képekkel. Az internetrõl. Elfér...

 

Bp. Moszkva térNem nyafognék, de most már két sört! Ugyanis, mindig arra kell rájönnöm, valami nincs sehol. Mindig elveszik valami, valaki, mindig múlik az idõ, hullnak ki az arcok belõlem, mindig és folyamatosan. Jánossy Lajos: Apa kabátja címû írása talált meg, talált el a múltkoriban. Olyan érzése van tõle az embernek, hogy na, na, hát ez meg, persze, ismerõs ez nekem. Mintha én...

 

foglyok Cinkos és vétkes hallgatással nem oldok meg semmit. Látom, nagyon határozott vonalak választják el ma a gondolkodásmódokat. Nem baj! Majd csak tisztul. 1945. január 27-én szabadult fel Auschwitzban a haláltábor. Hát akkor tessék emlékezni, emlékezni, emlékezni.

 

Pál Ildikó MikszáthjaEzer kedvem van Mikszáthról írni. Csak az a baj, ha ekkora nagyságú íróóriást laudálok, bizony, elbizonytalanodom. Kicsi vagyok én... Kell-e nagyobb palóc Mikszáthnál, lehet-e nagyobb palóc nála? Hányattatott sorsú volt pedig, azokban az idõkben próbálták meg magyarnak, gondolkodónak nevelni, amikor ez egyáltalán nem volt sem könnyû, sem egészen biztonságos.

 

pincérlányEgy talált tárgy a jó életbõl! Egy jó palack lõporszáraz pezsgõ, egy kis nosztalgia, rálátással a fonákra és a tenyeresre egyaránt. Jánossy Lajos kiváló kortárs magyar író, nálunk alig vagy szinte alig ismerik. Írásait a Literán is megtalálni. Egy tavalyi történetével indul a 2010-es esztendõ papírsárkánya, az Irodalom rovatban.

 

a csillag Egyszer arra gondoltam, tényleg így lehetett. Aztán egyszer azt mondta nekem valaki, így is volt. Az a valaki még csak most lesz kilenc éves. Sokkal többet tud nálam... Sokkal többet! Fontosabb és értelmesebb dolgokat, mint én. Köszönöm a kérdéseit! A válaszokat keresem még. De õk együtt voltak! Egy felhõn!

 

RadnótiNem is akarok senkit se traktálni már én ezekkel a jubileumokkal. Mindjárt vége, úgyis vége. Csak annyit szeretnék elmondani, nincs esély arra, hogy tisztán láthassak, láthassunk. 65 évvel ezelõtt és most sem. Különösen akkor, abban az esetben, amikor Radnótit meghurcolják. Ma is.

 

nesze nekem angyal-kaElkezdõdött. Napokkal elõtte már bombázták vele az agyam, minden érzékszervem, figyeljek, várjam, mert jön a nagy, marketinges várakozás. Hurrá, mondtam magamnak, itt az ádvent. Keserves józanodásként írtam, amit írtam. Mai állapotokról, itt és ekképpen...

 

Fodor Kata 1959 - 2009Úgy vagyok már, hogy messzire is tudok látni, akár csukott szemmel is. Úgy vagyok már, hogy bárkit tudni tudhatok magam mellett, ha nincs, ha van még ebben a világban ténylegesen. Erre van a vers. Fodor Katának, egy isten veled!

 

olvasó lányMi is az a könyvégetés? A könyvek megsemmisítését jelenti, amelyet általában különbözõ okokból szoktak megvalósítani. A könyvek elpusztítása történhet mondjuk vallási vagy különféle, a történelemben már igencsak jól ismert politikai okokból. A könyvégetés általában szertartásos, mondhatni ünnepélyes  keretek között zajlik, ahol olyan könyveket semmisítenek meg, amelyeket károsnak és veszélyesnek tekintenek vagy a vallás, vagy a politikai rendszer szempontjából.

 

Gérecz Attila, a mártír Gérecz Attila 1956. november 7-én halt meg. Sok év fegyház után a szabadságért adta életét Budapesten. Mára majdnem elfelejtették. Poéta volt. Nem is akármilyen. Az elsõkötetes költõket díjazzák ma Gérecz Attila díjjal. Mementóként, rá emlékezve, legyen itt egy vers tõle. Elõtte Zsukov marsall jelentése a helyzetrõl.

 

a zászló 1956 kapcsán már sok mindent megtapasztaltam. Tankelkötést és vízágyúkat, koszorúzást és duhajkodó szemétégetést belvárosban, hozzá csatát és könnygázt, gumilövedéket és hajcihõt, tévéostromot és szégyent, méltóságot és szép ünneplést. Faludy György cenzúrázását még nem. Emiatt borongok...

 

Herta MüllerA friss Nobel-díjas Herta Müllertõl magyarul csak egyetlen regény olvasható. Talán nem is a legjelentõsebb. Valószínûleg nem ezért kapta a díjat. A városban, ahol élek, ebbõl a regénybõl csak egyetlen példány található a két könyvtár egyikében.

 

Szigeti Megkésett adósságot törlesztek. Annál nagyobb szeretettel és tisztelettel. Róla van szó, Szigeti Laciról. Idén egész évben 60 éves. Ahogy Hizsnyai Zoli írja róla: "Aki ugyanis az elmúlt negyven évben akár csak egyszer is reflektorfénybe került a szlovákiai magyar kulturális porondon, az óhatatlanul kapcsolatba került Szigeti Lacival."

 

Madách ImreMadách, az õszi író... Már így, október elején, a korai fagyok elsõ csókja után, még a napra forduló õszikék pillendõ kékjét nézve, mindig az a varjúszárny-bajszú, kopaszkás, magas homlokú, mélyen ülõ szemû íróféle ember jut eszembe. Egymûvesként tarjta számon a köz. Pedig dehogy ennyi ám...

 

az utolsó fotóPokémon és egyéb alsógatyájukat felsõruhaként hordó szuperhõsök helyett ajánlatosabb lenne olyan mesét olvasni, amely nem deformálja a gyermeki lelket. Van bõven mibõl válogatni, a magyar mesekincs nem csak szerintem, de a mesekutatók túlnyomó része szerint is a világ leggazdagabb mesekincsei közé tartozik. Miért is nem sáfárkodunk vele értékének megfelelõen? Nem tudhatom.

 

Munch Peer Gynt illusztráció Ave Nõ!
Te, aki immár látod, a világ fájdalmakkal teli, mégis tudsz dicsérni, lám, jó ez így. Egy induló alkotói pályának a figyelõjeként boldog türelmetlenséggel várom, mire lesz még képes Hangácsi Zsuzsa. Az az út, amelyen jár, nem könnyû. Esendõ alkotóként kéri a figyelést, a szépség koldusaként gyûjt, hogy szétszórhassa kincseit.

 

fotomaraton Fotómaraton Pozsonyban. Fényírók irodalmi tevékenysége. Az új struktúra bevezetése szerint mostantól minden belefér. Itt az elhunyófélben lévõ Irodalom Rovatban nem csak irodalom lesz. Szerintem sok más is belefér! Tehát, 2009. szeptember 19. Pozsony, futkározó fotósok. Fotómaraton. Infók Juhász Katalintól alább!

 

A Dunánál Benyomások ma József Attila: A Dunánál címû versét böngészve. Néha úgy minden pontosabb ok nélkül megkeseredik az ember szájában az íz. Aztán ez marad hosszabb-rövidebb idõre. Most éppen hosszabb ideje tart. Jobb lenne ha sörtõl lenne keserû a szám. Nem a napi szemétségek hírétõl. Benyomások J. A. versének olvasása közben 2009 szeptemberében.  
 

 

Hrabal Aki galambokkal száll el, az vagy angyal, vagy író. Egy ilyet ismertem. Hrabalnak hívták, az Arany Tigris törzsasztalánál hiányzik a helye most és mindörökké. Tisztelgésként Pepin bácsival elmentünk a múltkor egy sörre. Bohu¹unkra emlékezve! Ez lett belõle...

 

Tóth Krisztina

Van egy nõ, aki olyasféle (vers)nyelven beszél, amit Nemes Nagy Ágnes óta nemigen érintett senki a magyar irodalomban. Persze, õ nem egy Nemes Nagy-epigon. Õ Tóth Krisztina. Évek óta megbûvölten figyelem, miket mûvel ez a nõ költészet-ügyben – épp úgy, mint korábban Nemes Nagyot figyeltem. Közvetett istenbizonyíték mindkettõ.

 

01Egy faun délutánja. Nem, nem a híres zenemûrõl kívánok itt értekezni, de egy kis klasszikus veretet utánzó kis verssel hódolok a nyár, a szerelem, az ifjúság, a természet, a klasszikusok elõtt. Talán néhány meleg húrt megpendít a lélekben, egy-két olvasóban. Íme hát, egy faun délutánjáról, itt a világhálón egy vers.

 

Hamvas Béla Évek óta folyik a harcom vele. Sokszor csak egyetlen mondatát olvasom, de azt napokig. Vagy részemmé válik vagy sem. Nehéz megismerési út az, amelyet Hamvas Béla mutat. Máskor meg szinte röpke óra alatt végigízlelem a Bor filozófiáját, majd utána eszem valamit és inni kívánok. Mert annyira minden egyszerû.

 

rózsabogarak Einari Vuorela. Na, kinek mond valamit a neve?! Nagyon keveset találtam róla a világhálón. De az viszont nagyon szép. Messze észak nyugalma, az északi géniusz szellõje. Mély és könnyû, sekély és nehéz. Megfoghatatlan. Nekem tetszik.

 

nézd csak Akkor, abban a pillanatban, amikor döntöttem, hogy felteszem ezt az írást, az járt az eszemben, kapni fogok érte. A kedves olvasótól, mert mi ez egyáltalán. Hát kérem, debüt! Gu¾ák Klaudiáé, aki tehetséges lány. Még nyírni kell a rózsabokorból, de ha hagyja magát, szép lesz. Így tessék fogadni. Amúgy meg, nem rossz kis írás ez... Tessék elolvasni.

 

meghívó Nem is akarok senkit se traktálni már én ezekkel a jubileumokkal. Csak annyit szeretnék elmondani, nincs esély arra, hogy tisztán láthassak. Különösen akkor, abban az esetben, amikor Radnótit meghurcolják ma is. 2009-ben. Gömörben. Na szépen állunk...

 

arcél Szolíd kis hír, hogy május 5-én délelõtt a kegyelet virágai a Fiumei út egyik sírján egy centenáriumra emlékeztetnek. A névtábla egykori lakásán máig ugyanaz, mint amikor elment a lágerba. A tárgyai, könyvei, fényképei, a Dunánál talált kavics mind ott van. Csak õ nincs már, nagyon régen... Már csak Fannija tipeg emlékkel telve a tárgyak közt.

 

madzag puszta 01Áprilisi hangulat. Az alábbi verset találtam. Nem tudni hol íródott. Azt se, mikor. Olyan tavaszias. Mintha valakinek útra lenne kedve, talán kicsit olyan. Tessék fogyasztani. Ízlés szerint. Cukorral vagy sóval. Keserûn vagy savanyún.

 

pieta Margarita nekem Máriára hasonlít. A Mester maga pedig akár Õ is lehetne. Mindenképpen Isten embere. Nisszán havának holdtöltéje idején, így a pászka ünnepe elõtt a töretlen csontúra gondolok sokat. Nem tudom, legurítja-e hozzám a holdfénybõl font utat, hogy elsétálgathassunk beszélgetve és vitatkozva...Sok most az aktuális, nem alszom jól és fáj a fejem...

 

A mélabús poéta, Juhász Gyula Április bolondja, felmászott a toronyba, megnézte, hogy hány óra. Fél tizenkettõ, bolond mind a kettõ meg az is aki költõvé akar lenni s nem csak Magyarországon. Mecénás nélkül.. Na ugyan haggyá má... Mecénással? Na ugyan haggyá má...

(egy kis ziroda lom záporos április elsejére)

 

nesze neked 44Az idõvel mindig... Bajban vagyok. Mert elmúlnak 7-köznapok meg Ünnep nagyok... Baráti kézrázás meg miegyebek ím itt alább, azoknak kik éppen két széken ülnek. Lakoma a koma jussa így most egy vers Szabó Ottó két széken ülésének napján köszönt-Õ-nek!

 

hmmBabus - akinek nevét majd akkor árulom el a nagyközönségnek, ha õ is megengedi, már régóta várakozik az irodalom rovat elõszobájában. Hát itt az idõ, legyen itt fent egy bensõséges hangulatú, nagyon személyes írás. Tessék belépni! Blog? Nem blog? Nemtom... Tessék eldönteni... Az biztos: érték!

 

íme Mint azt már ígértem, folytatom Zatroch Zsuzsa munkáinak bemutatását. Mert kérték itt korábban sokak. Hát tessék, íme, itt van, ott van, ahová kívánkozott az a pár vers. Most még a nevét sem felejtettem el a szerzõnek. A verseket nem kommentálom, arra ott az olvasó... Illusztrációként Tóth Tímea grafikái kerültek fel. Jó páros ez így, asszem...

 

a végzetes angyal Mea culpa, nekem teccik! Mármint az, hogy egy alig 20 éves leányzó, akit Zatroch Zsuzsának hívnak, verset ír! Igaz, lehet javítgatni, mert persze másképpen is meg lehetne írni, meg nem mindenkinek kell elfogadni akkora lelkesedéssel, mint nekem. Mindenesetre érdekesek ezek a versek, állapothatározói egy magát keresõ, az elsõ nagy szerelem végét megélõ fiatal nõnek, aki tegnap még kislány volt... Vagy tegnapelõtt, na...

 

John Updike Gyászol az irodalom. Az amerikai regény nagy mesterét, John Updike-ot gyászolja. 76 évesen ment el, tüdõrák végzett vele. Gyanús ez a piros Pall Mall... Kurt papát is módosította. (Néha én is rápöffenek, hajaj...) Nyúl azonban mostantól fogva megváltozathatatlan és örök. Miként Updike is!

 

Pál Ildikó Madách portréjaNem mindig és minden tragédia vagy komédia. Madáchnál sem. S a hétköznapjai? Az asszonyok, a nõk, akiket szeretett, akik szerették, akikbõl Éva alakja született meg? Hol vannak õk? Madách életében sok nõ neve szerepel. Sok viharos érzésé. Íme egy költõ élete. S benne a nõk. Amit tudni lehet... Amit sejteni lehet... Sok érdekes adat itt alább Madách Imre létérõl, szerelmeirõl.

 

Ady irányt mutatKilenc évtizeddel ezelõtt a poéta itthagyta az árnyékvilágot. Alig múlt 42 éves, de az életmûve mégsem torzó. Mennyire törékeny is a lét, mennyire nem tudjuk, mikortól nincs tovább. Õ tudta, s elköszönt. Üdvözlet a gyõzõnek!

 

a virág 01Trisztánt csak tisztán iszom. Mostan pedig olyan úri kedv vezérli a billentyûzetet, amely monomán, vagyis éppen Kozsár Zsuzsa írásait veszi fókuszba. Régi tartozást rovásolva le ezzel a közléssel íme alább a Tûz címû írás, melynek szerzõje Kozsár Zsuzsa.

 

faszékÍme egy elbeszélés az idei Az Év Irodalmi Alkotása Pályázat gyõztesétõl: Veres Istvántól. Nagyon jó kezdés ez a díj, újabb névvel bõvült a hazai irodalom képviselõinek névsora.

 

hazám 01?Alkotó ember sokszor kerül olyan helyzetbe, hogy vagy írásjelek nélkül vagy csak azok tömkelegével érzi lehetségesnek leírni mondanivalóját. Ardamica Zorán "hazakeresõ" versei most elõször jelennek meg. Még sokszor megfogalmazandó témaként...

 

Kandinszkij 01Úgy, de oly nagyon úgy eltsúsztam mindenben, hogy szíves elnézést kérek a Tsúszó versek rajongóitól.Mea culpa! Ám most itt a pótlás, a további és igen érdekes világot mutató Tsúszó versek egy újabb keresztmetszete. Bátran fogyasztható. Cyber, mint a zsír!

 

sárga angyal Tsúszó Sándor a honi magyar irodalom méltatlanul mellõzött hallhatatlan alakja!!! Hogy ismét halllótávolságba kerüljön, elébb megpróbáljuk olvasóközelségbe hozni. Képzavar támadásoktól mit sem félve kívánók jó étvágyat a kiborgiához méltó szómágikus Z. Németh István verseivel Tsúszó felfedezéséhez.

 

néháíy évvel ezel♣ttÚgy mondják, a jó a korral csak érik s nemesebb egyre nemesebb. Tõzsér Árpád Kossuth díjas költõt köszöntöm, s kissé szokatlan verseit ehhez szíves hozzájárulásával közreadva. Mert a költõ a humorban nem ismer tréfát!

 

PathmosTessék figyelni! Ismételten meghirdeti a Szlovákiai Magyar Írók Társasága az Év Irodalmi Alkotása Pályázatot. Határidõ október 29. A díjak alább, de fontos, hogy Szabó Ottó Pathmos címû képét is elviszi a gyõztes.

 

isten és ember Este hétkor. Találka idõpontja. Színházi kezdés ideje. Impressziók a Magyar Dráma Napján. Ha festeni tudnék... Próbálom szavakkal. Soha meg nem írt napló részletével. Megközelítés és álom határán.

 

Szabó Ottó: A Krónikás könyve. 18. bejegyzésVan egy könyv, amivel már jóval azelõtt kalandba bonyolódtam, ill. kalandba bonyolódott velem, hogy megjelent volna.
A történet úgy kezdõdött, hogy úgy egy másfél évvel ezelõtt Szászi Zoli elküldte pár versét nekem, a „ Krónikás Könyve“ címmel.

 

távolbalátó Mindig úton vagyunk. Vagy testben vagy lélekben. Soha nincs megállás. A pálya indul. Nyitva. Hangácsi Zsuzsa két írását adjuk közre, aki pályát kezdi és utakat keres. Igaz és tiszta utakat. Érdemes rá figyelni! Keresni is ajánlatos. Itt s alább:

 

koccintás dzsusszal?Megverte már az ég, mikor dzsússzal koccintunk Hizsnyai Zoli, Csanda Gabi meg én! Megverte, de alaposan. Szóval semmi se a régi, vagy csak mi változtunk totálba? Krausz Tivadar barátunk meg most elõvette a nindzsakardot, de úgy rendesen. Oszt ad neki! Olvassátok mit is gondol a mester a 25 éves Iródiáról!

 

kutyu Közkívánatra ismét néhány vers Németh Zoli állati gyûjteményébõl. Hatásuk ezeknek is frenetikus. Most egy másik, kissé cinikusabb szempontból vállogatott metszet...

 

macs Elsõ olvasásuk után percekig nem nagyon kaptam levegõt. Aztán egy pár évvel ezelõtti nyári táborban maga szerzõ, Németh Zoli olvasta fel õket, na akkor is frenetikus röhögés kísérte. Állati versek- bõl egy kis ízelítõ. Állati!!!

 

jéééAmikor elindult a Rovart, olyan célunk is volt, hogy kultúrákat közvetítsünk. Az elsõ irodalmi fordítás, mint hídcölöp Adam Michalèin verseit hozza most a magyar olvasók elé, azzal az érdekességgel, hogya szlovák verzióba is elhelyezzük.

 

csörte no.1A 3. kérdés: Milyen lehet az irodalomkritikus szerepének megítélése az alkotó és olvasó szempontjából? Ajánlott kulcsszavak, melyek használata érdekesebbé tehetik a választ a következõk: enyeleg,  káprázat,  morzsa, otromba, szegkovács, zûrzavar.

 

szokásos cigerettájával Talán egy hét késés egy 60. születésnapját ünneplõ író esetében nem végzetes bûn. Kedves barátot, a magyar irodalom jelesét, Grendel Lajost szeretnénk megtisztelni egy laudációval, kívánva neki további kedvet az íráshoz.

 

Két szellemóriás Mint mindig. J.A full. Meg kérdések, kell-e még ma vers. Hát tudom én? Hát tudod te? Impressziók múzsákról, versrõl J.A és M. S mesterekrõl. Mint mindig. Április 11-e táján.

 

csillaghullásA mostani kérdés: Ön szerint a politikai rendszerváltozás után és az azóta eltelt majdnem húsz év alatt sor került-e az irodalmi kánonokban is rendszerváltozásra? Ezúttal a a: betegellátás, fõtisztelendõ, özönvíz elõtti, csillárkapcsoló, villamosszék, megecetesedés és a pizzavágó szavak voltak az ajánlottak. , Kiderült ki is rejtõzik az ifj. Vojtina Mátyás poétikus álnév alatt! Zorán folytatja!

 

tisztelegj!Hú! Bizsereg. Mármint a tavasz. Aztán meg jól megfázunk. Esetleg. Sok komoly irodalmi vita után szöveg. Versszerû. A vita tíz nap múlva folytatódik. Most vers. Véleményezni lehet. Sõt...Jó lenne ha...

 

vers kõbõlA kérdés adva volt. Van irodalom, van-e iránya tehát? Schengen után az ún. szlovákiai magyar irodalomnak. Aki kérdez: a ROVART. Aki válaszol: Ardamica Zorán és H. Nagy Péter irodalmárok után Beke Zsolt mint FRISS játékos. Játék és válaszok röviden - immár bõvítve egy-két olvasói reflexióval FIGYELEM!!!Nos???

 

a lapSzázéves a Nyugat. Százéves a Nyugat? Százéves a Nyugat! Kései utód üdvözlõ szavai a korai nagy elõdökrõl és elõdöknek, nagy tisztelettel a mának és talán a jövõnek is. Százéves a Nyugat. Százéves a Nyugat? Százéves a Nyugat!

 

F.N  triumvirátusBarabás Zoltán Nagyváradon élõ költõ. Évek óta dolgozik egy most már megjelenés elõtt álló versesköteten, amelynek ihletõje Friedrich Nietzsche és az õ szomorú, világtól szakított, elborult sorsa. Íme íz a készülõ kötetbõl:

 

daguerrotípiaA nagy petárdadurrogtatás közben így az év végén, s az újnak várásakor a legismertebb magyar költõ Petõfi Sándor, Az apostol címû mûvébõl idéznék. Emlékezve a költõre születése napján, kívánva minden olvasónak élményt és újrafelfedezéshez kedvet, Petõfivel!

 

ablakKét lány írásait adjuk közzé e rovatban. Õk ketten nem ismerik egymást. Viszont érezhetõ a lelki rokonság köztük. Kettõjük kora együtt sem üti meg a 36-ot. Startvonalon Hangácsi Zsuzsa és Benyicky Réka. Jó futást! Sokáig tartót! Ez a kezdet és ez a biztatás!

 

nézz szemembeÓ, már majdnem sikerült felejteni! Már megint december eleje, megint köd és rozsdás sínpár fején pergõ idõ. Vér és rozsda színe mennyire hasonló! Hetven, hetven éve már, hogy megcsikordultak a csillagok, hetven éve már, hogy József Attila halott!

 

ímeSokat, sokféleképpen írtak róla. 1877 november 22-én, Érmindszenten született. Megítélni egy életmûvet, Ady életmûvét? Kérdés lehet-e, kell-e még? Inkább olvasni kéne... Néha olyat, mint  a Két kuruc beszélget címû versek változatai, már csak azért is mert ezt mondta el Latinovits a vele készült utolsó rádiófelvételen. Két kuruc beszélget...

 

a poéta arcképeCsokonai Vitéz Mihály. Ki is gyalogosan végigjárta ama egykori szép ország sok szegletét, Nagyváradtól Zala megyéig. Vidámsága, kesersége, olthatatlan szerelemvágya, magyar fülnek kedves hangja ma is élmény. Születése napja november 17. Szólt A reményhez...

 

A Pali fiúIfjú titán, kit barátomnak nevezhetek, mert engedi, egyelõre, kit Száz Pálnak hívnak, múltkoriban egy érdekes hangulatú írást postázott. Megosztanám a kedves olvasóval, meg én, mert élmény, mert jó, mert megint valami friss, új, életerõs.

 

El Greco Szent FerenceAssisi Szent Ferenc, született 1182 körül – meghalt 1226. október 4-én. A ferences rend megalapítója, Itália, az állatok, a kereskedõk és a természeti környezet védõszentje. Költõ, híres Naphimnuszát ajánlom olvasásra, mely a szeretet, az alázat, az élet himnusza. A múló idõben olyan kapaszkodó ez a szöveg, mely erõt adhat.

 

útszéli kápolnácska mellett valahol EurópábanOktóber hatodika Tõzsér Árpád születésnapja. Nem éppen valami kerek, de születésnap. A 72-ik. Õ az a költõ, aki gömöriként tudott európai lenni, aki ennek  a maroknyi népnek az egyik Kossuth díjasa. Odafigyel. Szülõföldjére, a világra, a történésekre. Egy versét ajánlom és köszöntöm véle a költõt!

 

egy mosoly KosztolányitólBöngésztem Kosztolányit. Így õsszel olyan csuda megnyugtató, búsan szép és szépen bús. Barna álmokat láttam s egy imáját, litániáját ennek a csoda-szóló poétának most itt szeretném újraolvasásra ajánlani. Mert olyan lassan bomló õsz van...

 

Dunakanyar Dunakanyar. Babits. Nyárvég. Utolsó szép napok, aztán vissza a város karámába. Bele a sûrûnek hitt életbe, a rohanásba. Hát akkor legyen szép búcsú. Egy olyan verssel, mely már régóta meglegyintett s most újra felfedeztem...( a képek Hizsnyai Zoli barátunk nyárilakában készültek Kovácspatakon, Dunakanyarban)

 

vízben fekete kõSzabó Tündével (ha jól tudom kassai leány) írtunk néhány haikut az aboskõszegi táborban. Ha így folytatja ez a lány, jobb lesz minden mesterénél. Biztatásul ím itt teret kap a Rovart irodalom rovatában, mert ami tábori haiku, annak itt a helye. Kéretik megmondani, melyik a Tündéé és melyik az enyém, (mesternek nem tartom magam) aztán majd díjazzuk. Könyvet kap, ki megmondja... Postán!

 

tele vízi jóvalBizony, nagyon teli van néha a fiataloknak is a dobozzal a.... nem is tudom mijük. Ami jogos. Mármint, hogy teli legyen. Egy legény, Hizsnyai András, akinél a vér nem válott vízzé, debütál. Kritikus hangvételû írással...

 

nézz a mélybeMindig örülök az újnak, mindig magával ringat ami szép és fiatal életbõl fakad. Dobos Bogi és Finta Márk verspárosát ajánlom. Tiszta, szép, meleghangú költészet. Indulás. Az indulóknak pedig utat kell hagyni...

 

kalligráfia no. 1Csehy Zoltán barátom még régebben postázott néhány verset. Jó néha keresgélni. Aztán meg találtam néhány Gyenes Gábor által rajzolt kalligráfiát. Jó néha keresgélni. Átadni is jó, ha találsz valamit. Tegyétek!

 

Radnóti emlékezeteRadnóti Miklós születésnapjára. Nagyon nagy hatással van rám mindig, tisztelem, szeretem. A magyar nyelv páratlan szófordulataival, gyönyörû kifejezéseivel, választékos szókincsével kápráztatja el az olvasót, engem mindig büszkeséggel tölt el, hogy...

 

misztikus realista félmosoly Egy csodálatos, filozofikus - irodalmi szöveget juttatott el hozzám Krúzs Judit, állítólag G.G. Marquez tollából. Közreadásra. Akkor is elgondolkodtató, ha nem Marquez írta. Csak merengve, csak lassan, csak ember módon kell olvasni. Ahogyan élni is illene!

 

nevetõs arcú Ha valami századik, akkor azt nagyon. Ha mondjuk százkettedik, akkor már nem annyira. De miért? Hiszen ugyanaz a poéta, ugyanaz a poézis... József Attila 102 éve került le ide földi létbe és idõbe. Ma már mindenen túl, örökkévaló!

 

1Elébb a lándzsát fogta még. Aztán a homokvihar, a villámlás bekergette a laktanyába. Akkor már tudta, ki volt az, akinek keresztje alatt tanúja lehetett egy egész világ megváltásának.

 

a poéta arcaHát akkor ünnepeljünk! Ha lehet méltósággal! Egymás megbecsülésével. Lehetõleg méltósággal! Az igazságnak senki nem kizárólagos birtokosa. Csak az Isten! Egy sokaknak ismeretlen vers Petõfirõl. Az ünnepre.

 

kis hercegElõre figyelmeztetek mindenkit: ez csak egy hosszúra sikeredett jegyzet. De ha egyszer majd lesz sok idõm, akkor kezdek vele valamit, amitõl valószínûleg még sokkal terjedelmesebbé válik. Addig viszont...

 

Kovács Ágnes felvételeTavaly a Duna Televízió tartott egy Wass Albert napot azért, hogy emlékezzenek az évtizedekig méltánytalanul mellõzött íróra, és hogy megismerhessük. Kiemelték az egyik mûvét, amelyet talán a legjobb alkotásaként tartja számon az irodalomtörténet. Ez pedig a Funtineli boszorkány címû trilógia.

 

öregurasan sikerei csúcsánBetekintés egy életmûbe. Tessék csak nézni, mennyi az ismerõs cím: A tót atyafiak, A jó palócok, Nemzetes uraimék, Beszterce ostroma, A két koldusdiák, A beszélõ köntös, Szelistyei asszonyok, Akli Miklós, Szent Péter esernyõje, Új Zrínyiász, Gavallérok...,

 

egy költõi portré,,Petõfi nemcsak a magyar nemzet, de az egész világ legjelentékenyebb költõi közé tartozik. " - írta Arany János. Nem tévedett. ,,Az a lekicsinyelt ifjú ember, az a Petõfi Sándor, az a zenebonás népköltõ tízmillió embernél tisztábban látott, jobban látott." - írta Ady a Petõfi nem alkuszik címû mûvében. Nem tévedett. Petõfinek születésnapja van.

 

Jézus születéseHa ünnep, hát legyen. Legyen hozzá vers is. Néhány ritkábban olvasott, de a karácsonyi hangulatot másképpen láttató versnek itt a helye nagyjaink tollából. Csak az ünnep kedvéért. Meg a magunk épülésére.

 

égre fel Játék. Mit tudom én? Vérkomoly? Á, dehogy? És ha mégis? Talán el kéne olvasni, mi is bújik meg Bettes István makulátlan mívelt verse mögött. Íme az opusz alább:

 

Íme az antológia Egy antológia milyensége mindig a válogatóján múlik. Ez tény. Recenziója is egyedi. A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának 2006-ban kiadott Szép Versek antológiájáról a Szõrös Kõ fõszerkesztõje, H. Nagy Péter, irodalomtudós, kritikus írását ajánlom. 23 + 1 mondat. Kemény, koppanó, mérvadó véleménysor.

 

nyújtom a kezemetAdy városában, Nagyváradon jártunk alig tíz napja. A Partiumi Keresztyén Egyetem meghívásának téve eleget, hogy 2007-tõl a Rovás legyen ott az egyetem életében. Ady városát végigsietve egy régi írással, a három napos elzárást hozó Egy kis séta címûvel tisztelgünk a lázadó költõ elõtt.

 

Arany JánosHa nem is kerek, ha nem is túlzajongott, ha nem is lihegõsen, államilag kirendelten megemlékezésre szolgáló alkalom, de alkalom. Arany János 1882. október 22-én hagyta itt ezt a világot. Nem árt néha felfrissíteni egy ismert versét, az Epilogust. Tessék!

 

Szoborállítás felelõsségét tudók tették idMiért is alkudozna a költõ?! Arcát bronzba öntve láthatod Rimaszombatban, aláírása mellé buta kéz buta ocsmányságot írt. Semmi a világ. A költészet örök? Írva mindez akkor, mikor befirkálják egy poéta arcát.

 

Mátyás királyMa sem volna rossz olyan uralkodó, mint néhai Mathias Rex Hungarorum. Egy kis kapáltatás ráférne néhány kiskirályra mostanság is. A szép legendát, Mátyás királyunk gömöri kapáltatását bocsájtom olvasásra és okulásra.

 

ûr - mel - lényA sci-fi, mint mûfaj sokak számára idegen. Egy könyvet szeretnénk ajánlani, valami olyat, ami egyszerre tudományos fantasztikus és filozofikus.

 

Attila portréjaMi a remény? Milyen az élet nélküle? Ki szeret engem? Ki látott engem? Örök költõi kérdések. József Attila után és vele együtt szabadon e kérdésekrõl írt verset Juhász Katalin. Ez a téma örök. Legyen hát most is tere!

 

Faludy György1910 - 2006. Szép hosszú ív! Szép élet! Pokolbéli víg napoktól kezdve, békés és szerelmes napokig minden belefért. A végén még a halál is. Csak úgy csendesen, éjjel, ahogy kell. Polgár módra. Elment Faludy György. Béke vele!

 

ív fénybõlSzöveg és ember. Olvasó és szerzõ. Kapcsolatok. Mizser Attila írásában a mai magyar líra és filozófia nálunk talán nem eléggé ismert alakját, Géczi Jánost próbálja meg olvasóközelbe hozni egy recenzióban.

 

versbõl térbeHa fel kell nõni önmagunkhoz, mindig nagyobb a terhelés az átlagosnál. Fel lehet nõni! Teher alatt állítólag jobban nõ a pálma. Egy pár szóval még a Rovás Tábor hangulatát idézném. Oly szívesen!

 

2006 Rovás tábor. Közös kép.A magyar irodalom két felejthetetlen alakjának, Kosztolányi Dezsõnek - Desirének és Karinthy Frigyesnek - Fricinek emléke elõtt kívánunk játékosan tisztelegni azzal a nyelvi játékkal, amelyet õk játszottak a legtöbbet. Mi is eszperentéztünk a 2006-os Rovás-táborban. A feladványokra a megfejtéseket a lent megadott címre várjuk.

 

Mizser Attila Matthew Ganser alkotójaLudas Matyi másképpen. De hogyan? Mizser Attila Füleken élõ költõ megpróbálkozott a kérdés részleges és sajátságos megoldásával. Íme az eredmény, egy szokatlan hangvételû, de nevetésre ingerlõ szonettekbõl épült ciklus.

 

napraforgókAmikor azon a tájon jársz, nem tudod miért, de mintha Van Gogh szemével kezdenél látni. Jó szem az, jó színeket lát. Egy kis impresszió versben arról, milyen az Ipoly menti táj.

 

Magda anyóegy tündér, aki itt él közöttünk, aki csodálatos lényén kívül csodálatos írásokkal is megajándékozott minket. Az Õ polgári neve Kovács Magda.  Üzenem neki, hogy szeretem! De ami alább következik, az nem köszöntõ lesz, hanem a Topolya úr csodálatos átváltozása címû könyvének dicsérete.

 

Tompa összesTompa Mihály ma már kultusz, sírján sosem hervad a virág, s halála centenáriumán, 1968-ban, végakaratának megfelelõen fel is nyitották sírját, keresve benne az üzenetet. Végrendeletében ugyanis megírta, üzenetet hagy a jövõ nemzedékre...

 

Funczik Norbert fotójaAmikor Grendel Lajos elsõ mûvei megjelentek, világossá vált, hogy rendkívül egyéni hangvételû, markáns nyelvi világgal rendelkezõ, senki mással össze nem téveszthetõ szerzõ lépett a színre. A kritikusok rögtön elkezdték keresni az õsöket, az elõdöket, a hazai és a világirodalmi példákat.

 

... De mi az igazság?Éli, éli lama szabaktáni. Én uram, én uram miért hagytál el engemet? Kiáltás, majd halál és megrepedõ templomkárpit, hitet tevõ százados, vihar az Örök Város felett. Kiszabadulnak a szellemek. Bolyongó árnyak, kilobbanó szikrák. Átérezhetetlen...

 

Márai Sándor„E kertelõ, vádoló, gyilkoló világban az író õrizze meg pártatlanságát;  ne kerteljen; ne vádoljon; s ha feléje sújt tõrével az orgyilkos, fedje el arcát kezével, néma mozdulattal. A lázadó idõvel szemben nincs más fegyverünk többé, csak a magatartás.  Aki megsértõdik, beleegyezett egy harcmodorba.”      (Napló 1943-1944)

 

szerelmesekÓ, repülés,
hadd álmodjalak tovább, s hadd álmodjam tovább,
kedvesem, magunkat,
amint nézzük az érkezõ-induló gép-galambokat,
s összekoccintjuk poharunkat. 

 

Tandori Dezsõ"A tréfa ott van, hogy én ezt komolyan gondolom" - írta egyik kötetének ajánlásában. Életmûve, ez a non-stop performance, abból csinál nagy költészetet, amibõl nem lehet. Aligha van az elmúlt harminc év magyar irodalmának nagyobb hatású alakja, mint Tandori Dezsõ

 

Paulo CoelhoHozzávalók négy személyre: négy evõkanálnyi opitimizmus, egy csipet pozitív életszemlélet, tizenöt deka komoly életcél, másfél adagnyi fiatalos lendület, egzotikus környezet, a fõhõs tiszta lelkivilaga...

 

ágak közöttThe riverbank was thorny, with its relentless harvest of spiky sunshine and shivery fog and light; it lay whispering at my feet, a deadweight of froth and foam, a sack shouldered off, and I even failed to notice

 

Funczik Norbert fotójaFejfájós reggelre keltünk. Unottan és viszolyogva. Sárga színe volt, mit a megromlott tükörtojásnak, ami selejt napként lebegett a fejünk fölött. Az üresjárat miatt közhelyeket mondtunk egymásnak, csupa jól begyakorolt, hibátlan mondatot.

 

Gyenes Gábor képeUtálom Micimackót és a rózsaszín dolgokat. Utálom azt a szót, hogy édi-bédi. A muszáj-szerelmeskedést Bálint napon és a muszáj-bulizást szilveszterkor. A mássalhangzókat és a piros ruháidat. A romantikus kapcsolatokat. A kigyúrt testû srácokat.

 

õszinténKarácsony visszatért, New York meghalt tavaly. Új Év visszatért, Nagy Város meghalt tavaly. Nagy kõlábain halott, könnytelen lámpáival.

 

Rajzszög tábor, diák munkaEgy könyvet szeretnék figyelmetekbe ajánlani. Kukorelly Endre (tudjátok, a Bandi) könyvét, aki miközben írta, azt játszotta, hogy gyerek, hogy õ a saját hat és háromnegyed éves kislánya. Rögtön az elsõ (azaz az 5-ik) oldalon leleplezõdik.

 

a királyAmikor az állatok nagy írója és filmforgatókönyv szerzõje, az oroszlán, rövid, súlyos betegség után itthagyta ezt az árnyékvilágot, hirtelen nagy csend borult a szavannára.

 

sebességKisváros pályaudvarán õszi légy zúgása a tempó. Régen hány vonat is járt? - kérdi egymástól két néni s aztán kicihelõdnek szatyraikkal a peronra megnézni, bent áll-e már a helyközi, ami olyan jó óra múlva indul.

 

fotók: ÁgiIrodalmi kertészkedés – avagy hol nyílik a diófa?
A természetbõl vett példa irodalmi mûben való használatát már egykori magyartanárom is díjazta.

 

Gyurkovics Tibor"Minden ember annyit ér, ahány ember lelkében él" - mondta ki a szentenciát szinte egy életút tanulságát összegezve az öreg Móricz Zsigmond, s remélem, hogy a Kossuth-díjas író-költõ, Gyurkovics Tibor megbocsájtja...

 

William Blake; TeremtésLevélféle a szlovákiai magyar és egyetemes magyar költészet Escorialját felépítõ költõ-fenegyerek Cselényi Lászlónak...
Kedves Mester!

 

egy szál virágA Sajó laposától fel Beretke felé visz a lábam. Régi nyár van. A rommá lõtt templomtól a Péskõ barlangja felé fordulok, majd a fürge, hömpölygõ Murányka cikk-cakkos partján elérek a Rosszgyárig. Itt találkozik gyerekkorunk.

 

Az Égigérõ FaLeggyõzhetetlenebb és leghatalmasabb urának III. Lászlónak, Magyarország nagydicsõ királyának,
hû papja Kézai Simon mester kívánja,
hogy ahhoz áhítozzék, kinek dicsõségét a nap és hold csudálja...

 

az anghirai csataEmpoli mellett van egy kis falucska. Fönt az olasz csizma szárának  felsõ részén, a Ligur tenger felé esõ részen. Pompás táj lehet. Csak térképrõl ismerem ugyan, de ott ugyancsak annak tûnik. 

 

Szakmai gyakorlaton valahol Nógrádban - jegyzetsorok Mizser Attila verseirõl...

 

Kovács Ágnes: PipacsokA spirálfûzésû füzetlapon, mintaszerû kézírással írt, szarkasztikus hieroglifáknak is megfelelõ betûkkel rótt versek sarkába ceruzával írt megjegyzés: késõbb érkezett a pályázatra.

 

Zsé Nagy LajosKicsit kackiás bajuszt hagytak Neked erre a nagy útra. Nem vártad meg a szeptemberi születésnapi tortát, amit már beigért a szomszédasszony. 70 gyertyát gyújtottunk volna rajta.

 

Száz vers, háromszáz sor, száz rajz. Ha csak ennyi lenne? De ennél sokszorzottan hatványozottabban több Bettes István és Luzsica Árpád  "Odvában a fa" címû kötete.

 

Középiskolás lehettem, amikor elõször találkoztam vele. Valamikor a nyolcvanas évek legelején, talán. Egyszer, a suli után, amikor beültünk Danival egy sörre, a krigli mellé az asztalra kitett egy titokzatos könyvet.

 

Hamvas BélaHallgatni kellene. Végül is semmi értelme nincs a beszédnek se, írásnak se. Minden a múlandóságé. De ha mégis megkérnek rá? Beszélj hát vagy írj. Egyetlen szó sem legyen fölösleges.

 

Akt 1Hajnalodott. Martin lassan lépkedett nehogy elessen ebben a szürkeségben. Szemei elõtt csak egy cél lebegett. Végre elérni a töltést. Ez nem volt egyszerû feladat, mert a vidéknek ezen a részén elég magasan helyezkedett el a sínpár, melyet el akart érni.

 

Rippl-Rónai festményeMûveiben életének fontos állomásai kísérhetõk végig: debreceni éveit a Légy jó mindhaláligban (1922), sárospataki korszakát a Kamaszokban, kisújszállási diákéletét a Forr a borban és a Bálban örökítette meg.

 

áttörésHamvas Bélának, mesteremnek köszönöm, hogy megírhattam ezt a könyvet: õ teremtett bennem harmóniát.
E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd.

 

a könyv A székely mese-beszéd címû kiadvány folytatásaként és második részeként jelent meg a közelmúltban a palóc népmeséket tartalmazó könyv és a hozzá tartozó CD. Ezt a könyvet gyerekek alkották  gyerekeknek.

 

RadnótiA fasizmus nem válogatott, áldozatainak száma tízmilliókban mérhetõ, ezekbõl Magyarországra is sok százezer jutott. Áldozat volt mindenki... Lehetett a világképe bármilyen

 

Könyveket mutatunk be ezúttal olvasóinknak B. Kovács István, Szászi Zoltán, Bodnár Mónika, Gecse Annabella, Kovács Ágnes és Tököly Gábor  ajánlásával.

 

Madách„Az emberi lélek születése elõtt megválasztja sorsának helyét és a helyet a géniuszról ismeri fel.” – írja Hamvas  Az öt géniusz címû mûvében.
Miért is történt volna ez másképp Madách Imrével? Délnyugat; Nyugat; Észak; Alföld;  Erdély géniusza közül a harmadikat, az északit választotta õrangyalául.

 

RadnótiAz Újszövetséggel együtt – állítólag, mindig magával hordta Arany János verseinek egy zsebkiadását, melybõl a magyar nyelv gazdag képi eszköztárának minden kincse elõvarázsolható.  (Bettes István elmélkedik Radnótiról)

 

József Attila

Ketten születtek egyazon napon. Máshol és másmikor - csak öt év idõtáv, semmiség. Bölcsõtõl a koporsóig külön úton jártak. Talán sejtették egymás betûinek sorsát. A magyar irodalom örök csokrába került viruló mûvészetük.

 

lllusztráció Fecsó Pál Visszaszámlálás c. kötetébõlA Bódva völgyében úgy szólították, Tanár Úr, esetleg Költõ Úr, de leggyakrabban Pali bácsi. Én úgy, Édesapa. Pedig több volt - õ volt gyerekkorom misztériuma, s erre csak most jöttem rá.

 

irodalom"Manapság írta Kosztolányi 1928-ban a szavak jobbára arra szolgálnak, hogy gondolatainkat közöljük társainkkal. Nyelvünk az értelem eszközévé vált. Elemei közhasználati cikkek, akár a váltópénz."