[kapcsolat]   husken

100

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Rovás évzáró, 2012.

szerző: Szabó Ottó 2012-12-30

 

Rovás évzáró, 2012.

 

ROVÁS ÉVZÁRÓ, 2012. 12. 27. 

ÉVÉRTÉKELŐ ÉS PROGRAMTERVEZET 2013-RA 

 

A 2012-es év kiértékelése a társulás szellemi manifesztumának számító Rovart tevékenységének bemutatásával kezdődött és az elszámolásokkal folytatódott.

A 2013-as év tevékenységét meghatározza, hogy az előttünk álló útelágazásnál melyik irányba megyünk tovább. Két lehetőség van előttünk:

  1. megnyitni az összes programunkat, a galériát és a kávézót a nagyközönség előtt, tömegrendezvényeket szervezni és maximálisan bevonni a szlovák közönséget; 
  2. a Ház egy zártkörű társaság marad, a kávézó művészklub marad, a kiállításaink megnyitói nyitottak, de tárlatvezetéses módszerrel működnek a jövőben (bejelentkezéssel és előre megszervezve).

Mindkét esetben prioritása a Rovartnak van, valamint a nyári alkotótáboroknak, nem kevésbé fontos a művészeti rezidenciák tevékenységének folytatása az év folyamán (1-2 hónapos alkotói szabadság szállással és étkezéssel, műteremmel, zsebpénzzel, segédeszközökkel). Bármelyik irány mellett döntünk is, fontos a Rovás Szabadművészeti Esti Iskola továbbfejlesztése (megfelelő vezetővel akár magániskola vagy alapítványi iskola is elképzelhető a jövőben). Jelenleg a Rovás alkotóművészeinek magánóráira és kurzusaira épít. Az oktatótevékenységbe rezidens mesterek bevonása is lehetséges (pályázatok által akár ingyenessé tehető az oktatás a tehetséges fiatalok számára). 

 

A Rovás célja egy autonóm magyar sziget létrehozása Kassán! 

Egy olyan közösség létezésének bebiztosítása, amelynek tagjai nem félnek kijelenteni, hogy nem tartoznak a megtűrt “magyar nemzetiségű szlovák művészek” csoportjába. Akik sem jobboldaliak, sem baloldaliak, sem liberális kozmopoliták. 

Kassát 2013-ban a szlovák kultúra központjaként és a szlovák művészet fővárosaként akarják bemutatni, magyar jellegét elbagatellizálják, múltjából átvesznek ezt-azt, de a jelenét Košiceként definiálnák. Ha hagyjuk. Lehet, hogy a külvilág számára ez így is fog tűnni, ha csak a szlovák szervezetek pályázatait támogatják a 2013-as évre. A magyar szervezetek már 2012-ben egymásnak estek ezen okokból kifolyólag, programtervezeteik támogatás hiányában nem valósultak meg, 2013-ban színvonalas rendezvényeket Kassán csak a szlovákok tudnak majd felmutatni. Még egyszer leírom: ha hagyjuk. 

Az EHMK (az Európa Kulturális Fővárosának rendezvényeit koordináló, államilag kinevezett tím) vezérkara állítja, hogy Kassán magyar nemzetiségű szlovák művészek élnek ugyan, de ők is a szlovák kultúra részei. Állítják, hogy a kortárs magyar művészet nincs jelen a városban!

Ez az államilag pénzelt tím, az EKF (EHMK) meghív majd magyarországi alkotókat, meg más európai alkotókat is, nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy idegen elemként kezeli a magyar művészetet. Egy szomszédos állam kultúrájaként teret engednek azoknak, akik azt a fajta konceptuális és globalizált művészetet képviselik, mint ők. Egy birodalom, egy nyelv, egy művészet...

Mi azt akarjuk bemutatni, hogy van Kassán egy élő, kortárs magyar egység.

 

Létrehoztuk az “eNRA”-t, székely, partiumi, felvidéki és magyarországi művészekből, kortárs magyar alkotókból, kassai központtal.

 

2013-ra tervezünk:

– 10 kortárs magyar képzőművészeti kiállítást a Rovás Galériában

– egy nagyvolumenű, egyhónapos alkotóművészeti workshopot, a negyedik Értjük egymást - Rozumieme si - Ne intelegem elnevezésű alkotótábort, amely három helyszínen zajlik (Középajta, Erdély; Kassa, Felvidék; Tihany, Magyarország)

– Rovas International Artist Residency – alkotói ösztöndíj kortárs művészek számára, kéthónapos terminusokban, egész éven

– Rovás Alkotóműhelyt a Római Magyar Akadémián

– Tavaszi Fesztivált

– Őszi Fesztivált

– BilboardArt – egész éven a Kassára bevezető, frekventált utak mentén 3 nagy bilboardon, havonta cserélve, magyar alkotók alkotásait mutatjuk be, elsősorban a tipográfiára, így a magyar szövegre építve, ezzel is felhívva a figyelmet a magyar kulturális és kortárs művészeti jelenlétre

– Rovart (www.rovart.sk) – a társulás szellemi manifesztuma, egy háromnyelvű elektronikus periodikum

– TeatRovás – kísérleti színházunk évente 2–4 darabot mutat be, elsősorban monodrámákat és kamara darabokat

– Rovátka – a társulás gyermek alkotóműhelye, havi rendszerességgel tartja foglalkozásait

– Szabadművészeti Esti Iskola – Halász Hradil Elemér, Csordák Lajos és Löffler Béla tehetséggondozó tevékenységére épít, továbbképzéseket, kurzusokat és szakköröket biztosít különféle célcsoportoknak

 

A legfőbb célunk tehát az, hogy felhívjuk a figyelmet Kassa magyar jellegére, nem a hagyományőrzés és az egykor volt magyar város viszonylatában, hanem kortárs és értékteremtő, élő, erős és nívós magyar jelenlétre. Magasan képzett kassai magyarokra, értelmiségiekre, művészekre, tudósokra. Letagadhatatlan magyar eredményekre és értékekre.

 

Határozat:

A 2012. 12. 27-i közgyűlés a fentebb vázolt két irány közül a 2-at tartotta járható útnak, figyelembe véve, hogy a Rovás önkéntes szervezet, és bár nagyon sokrétű tevékenységet folytat, ne mérhesse senki olyan szervezetekhez, amelyeknek fizetett alkalmazottaik és fenntartóik vannak. A Rovás egy szellemi elitet képvisel, tagjai magasan képzett művészek és értelmiségiek, tevékenységével a magyar kultúrát és művészetet gyarapítja. Kassai jelenlétével a kortárs magyar művészet van jelen a városban. Nem vendégként, hanem szerves részeként a jelennek.

– A Ház tehát zártkörű intézmény marad, a kávézó is megmarad művészklubnak, rezidenseinket magunk válogatjuk meg, programjainkba senki kívülálló nem szólhat bele. 

– Kiállításaink megnyitói nyitottak, de az azt követő többi program már nem. Tárlatvezetéssel egybekötött, célirányos kiállításlátogatásokat szervezünk.

– A Rovart által nyitott a társulás tevékenysége és szellemisége a világ előtt. A szlovák és az angol oldal felfejlesztése elsődleges, hiszen ha az interneten keresnek információkat a Rovásról, a Rovart jön be. A szlovák érdeklődő viszont nem fogja a kiválóan működő magyar oldalt megnézni, a szlovák vagy angol oldalról pedig elég lehangoló képet kaphat a társulásról.

– A BilboardArt szintén nyitás a nagyközönség felé, 3 nagyméretű reklám-bilboardon az év 10 hónapjában harminc művészt mutathatunk be a Kassa felé autózóknak. Rengeteg embernek, akik különben a galériákba nem mennének el. Számítógépes grafikában, elsősorban tipográfiában gondolkodunk, betűk és szavak célzott megjelenítéséből építve fel a képiségét.

– Művészeti csoportokat szólítunk meg, az év folyamán 30 alkotást mutatunk be, nem feltétlenül 30 alkotótól (a minőség a szempont). Egy alkotó 5-10 pályaművet küldhet be, a pályaműveket az év második  felében kiállítjuk a legnagyobb kassai bevásárlóközpontban, az Optimában.

– A nyári táborok zártkörű mestertáborok, a meghívott művészek 5 diákjukat hozhatják magukkal

– A Szabadművészeti Esti Iskola nyitott a nagyközönség előtt, de mivel nagyon szűk körre korlátozódik, félig-meddig zártnak is tekinthető

– A művészeti rezidenciák meghívásos alapon működő, olyan zártkörű programok, amelyek alkotótevékenysége a “nyitott műtermek” program keretében a művészetek iránt érdeklődők számára látogatható

– A tavaszi és őszi fesztivál programjainak nagy része nyitott az érdeklődők előtt

– A TeatRovás tevékenysége szintén nyitott

– A közgyűlés jóváhagyta az eNRA-ba jelentkező művészek tagságát

 

Részletek:

10 kiállítás

Elsősorban saját művészeink és együttműködő partnereink által a kortárs magyar képzőművészetet bemutatása a cél. Az év első kiállítása az eNRA Baján, Albertirsán és Budapesten bemutatott anyaga lehet. A Rovás Alkotóközösség tagjai a későbbiek folyamán akár önálló tárlatokon is bemutatkozhatnak. Kiállítási lehetőséget kért a magyarországi Figuratív csoport, a MAMÜ, a MMA három kiállítással is jönne. A nyári alkotótáborok anyagát is kiállítanánk Kassán (amelyet októberben Rozsnyón és novemberben Komáromban mutatunk be). Tervezünk még Csáji Attila retrospektív kiállítást és Diénes Attila önálló tárlatot is.

 

Alkotótábor

A 4. Rovás Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor

Jelszava: Értjük egymást - Rozumieme si - Ne intelegem - Understand each other. A rendezvényre a történelmi Magyarország három helyszínén kerül sor: Erdélyben a Hargitán, a Felvidéken Kassán (vagy Rozsnyón) és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tihanyi Művésztelepén.

 

Rovas International Artist Residency

A meghívott alkotók két-két hónapot töltenek Kassán, a Rovás Akadémián, ahol szállást és ellátást, zsebpénzt, műtermeket és segédeszközöket biztosítunk számukra, megismertetjük őket Szlovákia természeti szépségeivel és kulturális értékeivel, valamint eladással egybekötött kiállítási lehetőséget biztosítunk számukra. Minden rezidens oktatótevékenységet is vállal, 5-6 általuk kiválasztott diákkal foglalkozik heti négy órában (a diákok pályázata alapján az oktatás lehet ingyenes).

 

Tavaszi és Őszi Fesztivál

A tavaszi és őszi fesztivál a képzőművészetre, a színház- és filmművészetre, az irodalomra, a zenére és a digitális művészetekre épít, célja olyan magyar nyelvű vagy a magyar kultúrát szlovák nyelven bemutató programok megszervezése, amellyel az értelmiségieket, a diákságot és a polgári értékeket tisztelő kassaiakat célozza meg. Együttműködünk a Thália Színházzal, a Magyar Művészeti Akadémiával, a Klebersberg Kulturkúriával és a Kassai Magyar Főkonzulátussal.

 

BilboardArt – egész éven a Kassára bevezető, frekventált utak mentén 3 nagy bilboardon, havonta cserélve, magyar alkotók számítógépes grafikáit és tipográfiai alkotásait mutatjuk be. A Rovás által meghirdetett pályázatra jelentkezhetnek magyar alkotók szerte a világból, akik tetszőleges számú pályaművet küldhetnek. Havonta 3 művész cserélődik, a többiek és az egyéb pályamunkákból digitális kiállítást szervezünk a Rovás Galériában és az Optimában.

 

Rovart (www.rovart.sk) – a Rovás Polgári Társulás által működtetett háromnyelvű művészeti, kulturális és művelődési portál keletkezésekor, 2004-ben a szlovákiai magyarok első ilyen jellegű internetes folyóirata volt. Rovatainkkal igyekszünk felölelni a művelődés fontosabb területeit. 

 

TeatRovás – A Rovás kísérleti színháza, a Thália Színház és a Kassai Állami Színház művészeinek önmegvalósító és rendhagyó elképzeléseire épít, együttműködik az alternatív Peronszínházzal. 

 

Szabadművészeti Esti Iskola – a hagyományos képzőművészeti technikákra épít. Szobrászati, grafikai, festészeti és rajzkurzusokat indított be, elsősorban az iparművészeti középiskola diákjai látogatják (a klasszikus technikák helyét a digitális művészet, a formatervezés és a számítógépes grafika oktatása foglalta el). 

 

Programjaink célcsoportja, szellemi hasznosulása:

Célcsoportot képeznek maguk a kortárs művészek, művészeti iskolák diákjai, a művészetek iránt érdeklődő hobbisták és a magyar értelmiség. 

A Rovás Akadémia elképzeléseinek hosszúlejáratú szellemi hozadéka a beolvadásra hajlamos magyar anyanyelvű értelmiség öntudatának erősödése lesz, valamint kultúrájának és hovatartozásának felvállalása, a szülőföldön maradás fontosságának elmélyítése és nem utolsósorban az emberi kapcsolatok nemesedése. A Rovás 1994-es alapítása nagyban hozzájárult a szlovákiai magyarság szellemi megerősödéséhez, az itteni kortárs művészet színvonalának felemeléséhez, a kortárs magyar művészet nívójának eléréséhez. Ezért a hatalmas munkáért részesült a társulás Pro Cultura Hungarica-díjban, és munkájának elismeréseként volt képes megszerezni Löffler Béla szülőházát, ahol megalapíthatta a Rovás Akadémiát, az ArtCafé Művészklubot, a Rovás Galériát és a Nemzetközi Rovás Alkotóközösséget, az “eNRA”-t.

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Kovács Jenő e-mail: jenci42@gmail.com dátum: 2013-01-03
A kezdeményezés egyedül álló és nagyon figyelemre méltó mindenképpen támogatandó. A magam részéről minden rendelkezésemre álló módon támogatni és népszerűsíteni is fogom.