[kapcsolat]   husken

BistRovásHU

 

Sándy

 

Borvacsora

 

babamasszázs

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Rovás kiállítások

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2005-01-04
rovásKét kiállításra is sor került december folyamán a Rovás szervezésében - az egyikre Kassán, a Thália színházzal kötött együttmûködési megállapodás keretében, a másikra Rozsnyón, a Rákóczi Magyar Házzal való szoros együttmûködés értelmében.

Kassán, december 9-én, a Thália Színház kávézójában nyílt kamarakiállítás Tóth József  fiatal képzõmûvész, a besztercebányai Képzõmûvészeti Akadémia végzõs hallgatójának monumentális méretû szakrális alkotásaiból.
installálásAz „Imák” címet viselõ kiállítás a mûvész és az Isten – pontosabban fogalmazva – a mûvész és a transzcendens világ párbeszédének leképezése… vagy képi megnyilvánulása talán…
Én, aki ezt a kiállítást megnyitottam, és akinek már máskor is volt szerencsém Tóth József képeihez, még eddig nem fedeztem fel olyan összefüggéseket, mint amelyek itt, a Tháliában olyan egyértelmûnek tûntek, amikor az alkotásokat közösen installáltuk. A Thália Színházban jutott elõször eszembe a mûvek kapcsán Albert Camus, holott már láttam más környezetben is a képeket. Camust a színházhoz egész életen át megnyitótartó szerelem fûzte és a Thália is bemutatta Caligula címû darabját. Tehát, nem véletlen, hogy mindez eszembe jutott, sõt, talán az összefüggések maguk hagyták, hogy észrevegyem õket.
Tóth József vizuálisan boncolgatja a filozófiát. Az imádkozás közben átélt elborzadás élményével gazdagítja az értõ embert. Ahogyan képe formanyelvét leegyszerûsíti, lecsiszolja, ledörzsöli, lepucolja a lényegig, úgy kellene megtisztítanunk gondolatainkat is a feleslegektõl… Kicsiségünket, elesettségünket tudatosítva kérni az Urat, hogy bocsásson meg…
„Önmagunk megvalósítása olyan öncélú küzdelem, amely véletlenszerûen fellépõ és megmagyarázhatatlanul eltûnõ Személytelen ellen folyik.”
vernisszázsEnnek a harcnak a hõse Szüsziphosz, akit az alvilágban azzal büntetnek, hogy újra és újra fel kell vinnie egy hatalmas követ a hegyre, amely onnan folyton visszagurul…
Mintha Tóth József vívódásairól szólna ez a történet…
Mintha a saját vívódásaimról… Mintha mindannyiunk élete, imái, gondolatai, kínlódásai benne lennének.

                                          
December 11-én, szombaton, Rozsnyón, a Rákóczi Magyar Házzal közösen rendezte a Rovás a Kassai Lengyel Klub SPI©-ART címû kiállítását, amely a a megnyitóTadeusz B³onski vezette képzõmûvészeti csoport nyári, dani¹ovce-i alkotótáborának anyagát tárja a nagyközönség elé. A tárlat betekintést enged a kortárs szlovák, lengyel és magyar képzõmûvészeti alkotásokba, és a laikus számára is egyértelmûvé teheti azt a régóta ismert, de talán kevésbé hangoztatott tényt, hogy nincsenek határozott, lényeges és körülírható különbségek Közép-Európa képzõmûvészetében – legalábbis, ami a magas mûvészetet illeti. És mivel a képzõmûvészetnek, az irodalomtól eltérõen nincsen nemzeti nyelve, így íze sem valószinû, hogy van. Színvilága, formakincse sem hasonló a parasztbarokkban és a múlt században élvezkedõ népi folklóréhoz. megnyitóNapjaink globális dekadenciájából kiutat keresve egyre inkább felerõsödni látszik az a felfogás, amely szerint a kultúra nem más, mint magas kultúra, amelyet a képzõmûvészet, az irodalom és a bölcselet képvisel. A két utóbbi ezek közül nemzeti jellegû, de a képzõmûvészet lényegét tekintve valami egészen más. Fõként mióta fejlõdésmenete elérte az ábrázolásból a kifejezésbe nyíló új „folyosót“. A képzõmûvész nem a szavak embere, bár mélyen intellektuális, személyes élményekre építõ, útkeresõ tevékenységet folytat. Õ nem átadni, de teremteni akarja az igazságot, és mivel nyelvi akadályokba nem ütközik, kulturálisan képes áthidalni a nemzetek közötti folyóvölgyeket és szakadékokat.
Kitûnõen mûködõ bizonyítéka ennek a Rovás és a Lengyel Klub két éve gyümölcsözõ kapcsolata, amely három nemzetet kapcsol össze kiválóan a képzõmûvészet által.
BlonskiA Rákóczi Magyar Házban kiállító mûvészek: Tadeusz Z. B³onszki, Zdenka Záborska – B³onszka, Du¹an Balá¾, Krzysztof Bojarczuk, Stano Carduelis Stehlik, Stefania Gajdo¹ova – Sikorska, Stanislav Górecki, Justyna Grabowska, Anna Hausova, Rácz Noémi, Szabó Ottó, Henrieta Lachova – Ma»a¹ovska, Jacek Mrowczyk, Marta Siuta – Górecka.


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: webmaster e-mail: rovas@art.sk dátum: 2004-12-27
Oti nagyon jó lett a rovatod, nagyon jó az elemzés-megjegyzés. Örülök. Fecsó