Aktuális

Dr. Pataky Ferenc | október 21 | 18:30 |
Kassai Magyar Katolikus Pasztorációs Központ Nagyterme,  Várkapu utca 5. (Vrátna 5, a Tudományos Könyvtár mögött)

A XX. század és napjaink halláskutatása

- Vajon hall-e a hal?

Archívum 2008

Csáji Attila| április 29-én | 19:00 |
Kassai Magyar Pasztorációs Központ Nagytermében,  Várkapu utca 5.

"Szepsitől-Cambridge-ig. Az organikus formáktól a lézerfényig."

.


Madarász László| február 28-án | 18:30 |
TeleDom Konferencia Központ, Einstein Aula, Timonova 27.

A kibernetika és informatika lényege
és jelentősége a modern világban


A feldogozott anyag betekintést nyújt a kibernetika, informatika és a rokon tudományágak problémakörébe a fokozatos fejlődés, jelen és a jövő szemszögéből. Folyamatosan tárgyalja a kibernetika, mesterséges intelligencia, döntéselmélet, irányításelmélet, automatizálás, információ elmélet, informatika és információs technológiák tárgyát, lényegét és módszereit.
Az áttekintés elsődleges célja a vázolt definíciók mellett az egyes témakörökben fellelni azokat a kapcsolatokat, összefüggéseket és jellemvonásokat, melyek közösek és kölcsönösen előnyösek az elméleti kutatásokban és a gyakorlati alkalmazásokban.

Madarász LászlóCurriculum vitae
plakát

Archívum 2007

štefan šutaj| október 25-én | 19:00 |
TeleDom Konferencia Központ, Einstein Aula, Timonova 27.

Magyar ellenes intézkedések a háboru
utánni Csehszlovák politikában

 


Török Csaba| május 16-án | 18:30 |
TeleDom Konferencia Központ, Einstein Aula, Timonova 27.

Az adattengeren innen és túl
Adatok, modellek és információk


        Körbe vagyunk véve adatokkal. Minden irányból zúdulnak ránk a képek, hangok, zörejek. Az emberi tevékenység szélesedésével s újfajta eszközök kifejlesztésével új és új típusú adatokból kell megtanulnunk az információk kiszűrését.

        Az előadás az adatokkal, információkkal összefüggő problémákat tárgyalja a matematika látószögéből. Megmutatja milyen feladatokkal szembesülünk a mérések szűrésekor, a kapcsolatok modellezésekor, az eredmények értelmezésekor, s milyen matematikai módszerek állnak rendelkezésünkre mindezen gondok kezelésére, közelítő megoldására.

        A bemutatott példák a kísérleti adatok aproximációjátától kezdve a képtömörítésen át a felületek számítógépes modellezéséig terjednek, kitérnek a döntéshozatal s információ kapcsolatára, elemzik miért hozunk egyaránt jó és rossz dötéseket s milyen új helyzetek elé állít a világháló szakembert és felhasználót.

Török CsabaCurriculum vitae
plakátRácz Olivér | április 18. | 18:30 |
TeleDom Konferencia Központ, Einstein Aula, Timonova 27.

Ki akar minket megölni és mit tehetünk ellene?


Miért nem volt képes a fejlett orvostudomány és az orvosi technológia legyőzni a betegségeket?

A huszadik században az orvostudomány hatalmas fejlődésen ment keresztül. A röntgensugarak segítségével bepillanthattunk az élő szervezet belsejébe, utána jött az elektrokardiogram, a modern biokémia, majd megjelentek az antibiotikumok és a rendszeres védőoltások. A hetvenes évek vége felé joggal hihettük azt, hogy az új évezred hajnalára legyőzzük a legtöbb betegséget. Ez azonban nem következett be, pedig a tudomány és a technika újabb és újabb győzelmekkel bíztatott minket. Megismertük, majd feltérképeztük a gének titkát, olyan diagnosztikai műszerek jelentek meg, amelyek a belső szervek minden apró részletét elénk tárják. Csak éppen úgy tünik, hogy az emberek nem egészségesebbek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Az előadó a tudomány és technika fejlődése és a betegségek elleni harc viszonylagos lemaradása közötti ellentmondásra keres magyarázatot és megkísérli felvázolni a probléma lehetséges megoldását is.

Rácz Olivér
Curriculum vitae
plakát
fotóalbum
video


Dusza János | február 28. | 18:30 |
TeleDom Konferencia Központ, Einstein Aula, Timonova 27.

 A modern kerámiák varázsa – az agyagedényektől az űrsiklókig


Szlovák Tudományos Akadémia Anyagkutatói Intézete, Szerkezeti Kerámiák Osztálya

Az előadás a műszaki kerámiák és nano-szemcséjű kerámiák tulajdonságaival és potenciális felhasználásainak lehetőségével foglalkozik. Taglalja a modern és a klasszikus kerámiai anyagok közötti külömbségeket, jellemző szövetszerkezeti, mechanikai, mágneses, elektromos valamint bio-gyógyászati tulajdonságait.
Részletesen foglalkozik ezen anyagok felhasználásával az élet különböző területein, többek között a korszerű kozmetikai termékek, információs-technológiai alapanyagok, űrrepülők védőpajzsa, autók, repulőgépek, sporteszközök alkotórészei, gyógyászati anyagok terén.

Dusza János
Curriculum vitae
plakát
fotóalbum
video


http://www.xlpixel.sk

powerd by : George Sasák www.xlpixel.sk | copyright rovas 2007 | art@rovas.sk
menü: előadások | bizottság | szervezők | videoarchívum | vendégkönyv | baners
http://www.ujszo.com http://www.rovart.com http://www.xlpixel.sk http://www.teledom.sk