ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Musa ludens

redaktor: Richard Kitta 2008-07-01

 

Zvuk, ktorý pohladí zmysly, pôsobivá dynamika, dokonalé piano a pianissimo, ktoré takmer nevnímame, príjemne zladený spev a doprovod a nad tým všetkým sa vznášajúca harmónia a pokoj. Aj takto by sme mohli opísať hudbu rodinného súboru Musa ludens, pri ktorom sa znova potvrdilo, že v jednoduchosti je krása. Dobové kostýmy, hra na historických hudobných nástrojoch len umocňujú pôsobenie hudby, ktorú členovia súboru prezentujú s nadšením i humorom.

Tento slovenský komorný súbor vznikol v roku 1981. Jeho základ tvorí rodina Piptovcov – umelecký vedúci súboru Ján Pipta, jeho manželka Ľudmila a dcéry Lucia, Alena a Zuzana.
Dievčatá sa začali venovať spevu už v detstve. Mali svoj domáci súbor Pramienok a naspievali tiež veľa detských pesničiek pre Slovenskú televíziu. Súčasťou súboru sa stali odvtedy, keď päťročná Alenka zaskočila za mamu, ktorej odišiel hlas. Možno je trochu prekvapujúce, že ani jedna z dcér si nezvolila hudobnú kariéru. Lucia sa rozhodla pre štúdium rumunčiny v Prahe, Alena si vybrala Pedagogickú fakultu v Bratislave a Zuzana Prírodovedeckú fakultu UK.

Ján a Ľudmila Piptovci boli spolu s Vladimírom a Danielou Rusóovcami pred rokmi považovaní za priekopníkov, ktorí sa snažili oživovať hudbu dávnych storočí. Tieto dve manželské rodiny tvorili kedysi základ jedinečného súboru Flauto dolce, ktorý sa zameriaval na gotickú hudbu. Vladimír Rusó bol výborným organistom. Problémy však boli spojené s jeho príslušnosťou k spoločnosti Svedkov Jehovovych. Súčasťou repertoáru súboru boli aj v minulosti vianočné koledy. Keďže Jehovisti Vianoce neuznávajú, Vladimír Rusó sa snažil presvedčiť Piptovcov, aby od takýchto koncertov upustili. A to bol vlastne začiatok rozpadu Flauto Dolce. Do koncertovania boli postupne zapájané aj dcéry Piptovcov, zmenilo sa zloženie súboru, jeho názov i repertoár. Vznikol rodinný súbor hravej hudby Musa ludens, ktorý okrem gotiky prináša poslucháčom aj veselšiu renesančnú hudbu, či dokonca skladby z obdobia Veľkomoravskej ríše. Nástroje, na ktorých hrajú sú replikami zhotovenými podľa dobových dokumentov. Spočiatku ich dovážali z Nemecka, neskôr už bola možnosť dať si nástroje vyrobiť aj na Slovensku. Ide o také nástroje ako psalterium, organistrum, hackbrett, krumhorn, trumšajty, drumbľa, colascione, kravské rohy a zvony, gotická harfa, renesančné zobcové flauty, bubienky, tamburíny či zvončeky. Ján Pipta hrá na krumhorne a ovláda aj zobcové flauty. Manželka ho sprevádza na gotickej harfe, psalteriu, organistre a kravských rohoch. Lucia hrá na gotickej harfe, psalteriu a zvonoch, Alena na trumšajte, hackbrette a zvonoch a najmladšia Zuzana okrem trumšajtu a hackbrettu ovláda aj hru na colascione. Okrem toho všetci aj spievajú.

Repertoár Musy ludens zahŕňa rozsiahle obdobie od 9. do 17. storočia, t.j. od čias Veľkej Moravy cez gotiku až po neskorú renesanciu, ale jeho súčasťou sú aj staršie starogrécke spevy. Ďalej ponúka historické skladby z nášho územia, ako sú staroslovienske liturgické spevy, stredoveké spevy v latinčine, tvorba Jána Silvána v slovakizovanej češtine, starodávne vianočné spevy i dodnes spievané koledy. Pri počúvaní nezvyčajného zvuku tejto hudby sa môžeme preniesť ďaleko do minulosti. Atmosféru dávnych čias dotvárajú historické kostýmy. Staroslovienske sú dielom akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej, renesančné vyšli z dielne kostýmovej výtvarníčky Márie Šilberskej i Ľudmily Cvengrošovej.
Hovorí sa, že ten kto spieva, dvakrát sa modlí, slová modlitby akoby sa vznášali na krídlach hudby. To platí aj pre hudbu komorného súboru Musa ludens, ktorá vie zaujať textami i melódiami a unáša nás späť do dávnej minulosti. Okrem toho vyžaruje akési ľudské teplo, pomáha búrať bariéry medzi cirkvami a neveriacimi, vyžaruje pokoj, a práve vďaka tomu dokáže osloviť poslucháčov každého veku.


Slávka Szaniszlová

pozri: http://www.musaludenspipta.sk