ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Uzemneplany.sk

redaktor: Richard Kitta 2008-07-31

 

Občianske združenie UzemnePlany.sk už oficiálne spustilo prevádzku interaktívneho portálu pre urbanizmus - www.UzemnePlany.sk. Toto košické združenie založili špičkoví urbanisti a architekti, ktorí už dlhšie cítili potrebu vytvoriť jeden komplexný portál, zastrešujúci všetky územné plány miest a obcí. Vytvorili technológiu, ktorá odteraz umožňuje naštudovať územno-plánovaciu dokumentáciu akéhokoľvek rozsahu v tej najvyššej kvalite. Toto všetko pohodlne a bez čakania a nutnosti sťahovania dát.
Spolupráca s portálom nevylučuje možnosť aplikovania GIS, či umiestnenia ÚPN priamo na mestských portáloch, práve naopak, tieto informácie sa vzájomne dopĺňajú. Ide o akýsi „telefónny zoznam“ všetkých územných plánov. Hlavným cieľom bolo zjednodušiť a zjednotiť prístup k týmto náročným dokumentom, informovať o možnostiach a vízii rozvoja miest úplne novým spôsobom. Všetky dokumenty, textové aj grafické je možné jednoduchým spôsobom priamo on-line aktualizovať, upravovať a dopĺňať. Územné plány sú väčšinou v „papierovej“ podobe alebo sú roztrúsené po internete, preto bolo vytvorenie takéhoto portálu naozaj potrebné.

„Dali sme si za cieľ integrovať územné plány všetkých miest, obcí a regiónov Slovenska do jedného robustného systému a prezentovať ich tak občanom, investorom a dotknutým orgánom úplne novou formou.“ Hovorí autor portálu Ing. Michal Burák.

Územný plán patrí k najdôležitejším rozvojovým dokumentom mesta a obce. Skladá sa z textovej a grafickej časti. Práve zobrazenie grafickej časti, ktoré pozostáva z niekoľkých výkresov býva zväčša zdĺhavé a neprehľadné. Autori portálu však vyvinuli novú technológiu, s ktorou je zobrazenie výkresov oveľa rýchlejšie a progresívnejšie. Pre obce, ktoré majú svoj územný plán v papierovej podobe pripravili autori portálu možnosť rýchlej digitalizácie územných plánov a ich následné umiestnenie na portál.

„Aj keď niektoré obce svoj územný plán majú umiestnený na vlastnej webovej stránke, ide väčšinou o formáty PDF, ktorých načítanie je zdĺhavé a niekedy neprístupné, navyše dokumenty nemajú rovnakú formu a úroveň spracovania. Na rozdiel od nich, náš portál disponuje technológiou, ktorá umožňuje rýchlu navigáciu a zobrazovanie týchto náročných dokumentov.“ hovorí Ing. Marek Bakalár.
„Je úžasné vidieť celý proces spracovania územného plánu, od meracích prác, kreslenia až po digitalizáciu a následného umiestnenia na internet. Územné plány tak už nie sú len papierom založeným v skrini starostu, ale sú prístupné pre všetkých, ktorý túto informáciu hľadajú. Keďže sa už roky zaoberáme urbanizmom, jeho príprava nám netrvala zbytočne dlho“ dodáva Ing. Ladislav Baran.

Príprava takýchto komplexných portálov býva zväčša finančne a časovo nesmierne náročná. Na vývoji rôznych GIS portálov pracujú skupiny programátorov a vynaložia sa nemalé prostriedky z vreciek daňových poplatníkov. Mladým urbanistom sa v priebehu niekoľkých mesiacov podarilo takmer nemožné. Dnes má združenie na svojom portáli okolo 190 územných plánov a už teraz pracuje na umiestnení stovky ďalších. Do konca júna 2008 mali slovenské obce a mestá možnosť umiestniť svoj územný plán na tomto portáli bezplatne.
Spoluprácu s portálom www.UzemnePlany.sk už oficiálne potvrdili takmer všetky VÚC a krajské mestá SR. Ak pôjde všetko podľa plánu, portál www.UzemnePlany.sk sa ešte tohto roku zaradí medzi úspešné projekty pod hlavičkou E-Government. Portál čaká pravdepodobne sľubná budúcnosť. Okrem územnoplanovacích dokumentov, bude obsahovať množstvo zaujímavostí a turistických informácií slovenských obcí a miest, mapy bude možné sledovať aj v komplexe detailných družicových snímkov zeme - Google Earth.


Richard Kitta