ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Arcosanti

redaktor: Richard Kitta 2008-07-31

 

Arkológia (= architektúra + ekológia) je synonymum pre vysoko integrovaný urbanizmus. Je priamou reakciou na rozpínavosť obrovských sídelných štruktúr, kde dochádza k permanentnému znečisťovaniu a devastácii zvyškov životného prostredia ako aj k deformácii sociálnej sféry – anonymita, strata identity a zánik pôvodných komunít; rieši komplexnú otázku človeka (komunity) a sídla v ktorom žije, skúma jednotlivé interakcie v rámci sídelných štruktúr. Táto teória je založená na minimálnej hodnote energetických vstupov. Napr. 60% rozlohy typického mesta súčasnosti tvoria cestné komunikácie. Arkologické sídlo túto skutočnosť eliminuje: všetky funkčné zóny (súkromná, pracovná, verejná) sú umiestnené tak, aby boli ľahko dostupné pre všetkých obyvateľov mesta, čím sa vytvárajú prevažne pešie komunikácie. Taktiež umiestnenie sídla v otvorenej krajine poskytuje viacero výhod, napr. efektívnejšie poľnohospodárstvo, či lepšiu logistiku a distribúciu tovaru. Arkológia využíva kombináciu pasívneho solárneho systému (apsidový efekt), „skleníkovej“ architektúry a „plášťovej“ architektúry a vytvára nový inteligentný city design - zdravšie mesto.

V roku 1970 založil Soleri nadáciu Cosanti. Tá získala pozemok pri Agua Fria (Národný park), severne od Phoenixu, o rozlohe zhruba 4 km2. Soleri tu začal s výstavbou Arcosanti – projektu menšieho sídelného útvaru, ktorý mal byť potvrdením jeho teórie a konceptu. Stavebné práce na Arcosanti prebiehajú až dodnes; sídlo totiž prechádza neustálym vývojom. Zatiaľ je iba turistickou atrakciou a miestom, kde sa stretávajú nadšenci arkológie. V budúcnosti by v ňom malo žiť okolo 5000 obyvateľov. Nájdeme tu multifunkčné budovy, kreatívne štúdiá, galériu, prírodný amfiteáter, centrum pre technológie a biznis, apartmány a obytné a športové súbory a ďalšie. Mnohé z objektov postavili práve dobrovoľníci. Soleriho budovy sú rozmiestnené tak, že vytvárajú prakticky jeden funkčný organický a estetický celok. Keďže daná oblasť sa vyznačuje vysokou priemernou teplotou a minimálnym ročným úhrnom zrážok, použité technológie využívajú miestne obnoviteľné zdroje energie ako sú vietor (komínový efekt, pasívne veterné turbíny) a slnko (viacplášťový systém budov, membrány). Lokálnu klímu mestečka pozitívne ovplyvňuje aj blízky kaňon, nad ktorým je postavené, takže Arcosanti je aj obdobou cliff dwelling – indiánskeho sídliska v skalách.
V súčasnosti sa arkológia uplatňuje aj pri navrhovaní fiktívnych hyperštruktúr - rozsiahlych mestských aglomerácií, ktoré by v budúcnosti mohli čiastočne vyriešiť problém ďalšieho rozvoja svetových metropol.


 

Richard Kitta