ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

O jazyku a geometrii

redaktor: Richard Kitta 2008-09-18

 

Geometria je čudná vec. Nikde na zemi sa nevyskytuje rovná čiara. Príroda nepozná geometriu. Strom, zem, kameň, les, rieka, a podobne, ba slnko, mesiac, hoc zdajú sa kruhovitým, či guľovitými telesami sú v skutočnosti iné ako sa zdajú. Geometria je abstrakcia - jazyk, umelý jazyk na uchopenie všetkých tých nerovností, je matematikou. Nevstupuj pokiaľ nepoznáš geometriu - nechal napísať Platón nad vstup do Akadémie. Ako jazyk je geometria zradná vec, pretože umožňuje pocit ovládania priestoru, tvorbu nových vecí, ktoré sú umelými tak ako každý jazyk. Je to čosi, čo vydeľuje z prírody. Tháles, najstarší grécky geometer, čo pobehal východ, Egypt a okolie - mám pocit, že ju trochu cez Thvovta božského vynálezcu vecí okolo gemetrie zbožštil, Anaximandros, jeho žiak však geometriu demokratizoval a odbožštil, potom Euklides pokračoval v tomto diele. Žiaľ, geometria ako jazyk zavádza tiež. Jazyk je totiž dvojsečná zbraň.

Najdôležitejšia je udalosť, ktorá odhaľuje štruktúry. Jazyk a teda geometria, matematika je len pomôcka na orientáciu v teréne. Ale ak Anaximandros nakreslil na zem, na dosku, pinax geometrické obrazy, hneď sa demokratizovala situácia a začali sa stavať mestá geometricky a už sa ihneď robili stredy sveta: idealizovali sa, organizovali, racionalizovali a vytvárali takú menšiu geometrickú totalitu a1, b1, c1 a x a α, β, γ a už to išlo - skrátka jazyk. Potom sa to naučili aj komunisti a ešte si to aj zrýmovali: blahobyt dokážeme vyrobit. Veľká škoda že to nevyšlo, ale čosi obdobné raz niekde hádam o milón rokov vymyslia, nakreslia a nejaký Toshiba electric to bude vyrábať. Ale vtedy v 50. rokoch 20. storočia, som ešte nebol na svete, a potom ako geometria komunizmu padla som sa žiaľ musel zaobísť bez blahobytu, hoc dá sa i tak, ale geometria demokracie na najmä kapitalistickej obrazovke počítača robí sama o sebe divy, o ktorých sa nám, vtedajším grékom ani nemohlo snívať. Ale pomaly. Geometria, ktorá napomáha rozvoju abstraktného teda vedomia o skutočnosti a neskutočnosti je potláčaná nevedomím a nevedomie je to, čo tu vládne. Teda nie je v rovnováhe s udalosťou - transkortexom. Vedomie, ktoré je v rovnováhe ovláda resp. napĺňa nevedomie pokojom a udalosťou, ktorá predstavuje rovnováhu s vesmírom a človekom. Nevedomie je žiaľ vždy silnejšie a geometriu používa ako barlu a ešte ju prispôsobí na modlu.

Je to zvláštne, ale všetky vývinové stupne - paleolit, gotika, moderna, demokracia sú tak označením nevedomia, nie vedomia. Vedomie nepozná rozdiely. Opustenie mykénského myslenia s koreňmi v blízkom východe - chetiti, palácová pyramídová ekonomika, vpádom dórov a relatívnym zrovnoprávnením štruktúry novej štruktúry v oikos skupina domov, priestor – zbavením sa vládcu anax a posilnením ľudu, zbavením sa mýtických obrazov, objavuje v keramike geometrický vzor, navyše opustením písma lineáru a, b a prijatím vzoru od feničanov vzniká nová grécka kultúra - ktorej zlatý vek trvá niekoľko storočí, ale žiaľ svet sa pod tlakom nevedomia v jeho vrstviacich sa nánosoch a nerovnomerným vývojom sveta znovu dostáva pod nevedomie a ukazuje sa, že vedomie, skutočné ľudské vedomie ako katarzný prvok sveta je vecou pár ľudí v najsvetlejších momentoch bytia. Vyžaduje okrem obrovskej námahy myslieť, ešte aj stoický charakter. Spoločnosť je naprosto nevedomá. Výsledok je hrozný: smeruje k vojne, neustálej tichej občianskej vojne agresiou nevedomia, dobyvateľa, ktorá kľudne môže prerásť do katastrofy. Výsledok je drancovanie, chaos a stála prítomnosť strachu a následné pokusy so slobodou, ktorá sa stáva umelým demokratickým (nevedomým, väčšinovým, vedúcim ako vždy) náboženstvom typu „povídali, že jim hráli.“ Telo je tak miesto - oikos, kde najdôležitejšiu úlohu hrá štruktúra, kultúra osídlenia tohto oikos, teda buď inklinovanie k nevedomiu, alebo vedomiu. Telo je dobre namiešaná hlina z vesmírnej mendelejevovej tabuľky, rovako ako iná hlina, z ktorej sa robí obydlie, ale najdôležitejšie je aké znaky vám do nej nakreslia, a akým písmom vám označia, či lineárom nevedomia, alebo vedomia, potom sa táto hlinená tabuľka vypečie v krematóriu. Prečítajú si ju až nasledujúce generácie - cez epigenetické čítanie, zväčša na dobrú noc. Z tohto mi vychádza, že nie sme ďalej ako v rozklade gréckej kultúry a ešte sa ňou a inými kultúrami pýšime. Svetu síce vládne geometria ale pod patronátom nevedomia. Anax – mykénsky kráľ je vládcom, pyramidálna štruktúra funguje. Je univerzálna - totemická, znaková...úryvok z pripravovaného diela Axla Paula - Mŕtve duše (voľné pokračovanie)