ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

"Speech"

redaktor: Richard Kitta 2008-10-30

 

 

Súčasná tvorba Mareka Schovánka pokračuje v intenciách, ktoré boli naznačené v posledných rokoch. Nedošlo síce k radikálnym zmenám výrazových prostriedkov, čo však neznamená, že sa autor uspokojil s dosiahnutými výsledkami. Veľmi dobre si uvedomuje nebezpečenstvo jednoduchého opakovania, ktoré často vedie iba k zriedeniu pôvodných myšlienok či východísk, inými slovami k stagnácii. Dokumentovať je to možné napríklad prostredníctvom jeho novej série malieb. Zatiaľčo na nedávnej výstave v Londýne (Fragmentation, Studio Glass Gallery London, 2007) do istej miery „porušil“ vlastné princípy predošlých maliarskych polyptychov a rezignoval na jednotný maliarsky rukopis, tentoraz sa vrátil k pôvodným východiskám z obdobia série malieb s názvom Thermo Dynamic (1996). Výsledkom sú maľby v rovnakom formáte ako Kill the book, Broken dreams, This is the future, alebo Whiteout zo série Fog of Art. Ich zdanlivá monochrómnosť a už z minulosti známy typický Schovánkov maliarsky prístup však prekvapia bohatou farebnosťou šedých a okrových odtieňov, dosiahnutých gestickou maľbou, v kombinácii s fragmentami nedešifrovateľných textových správ, vytvorených zásahmi do maliarskej hmoty, alebo kontrolovaným stekaním farieb na ploche obrazu. Výsledkom sú maliarske záznamy chaosu v prírode, tentoraz v podobe zvláštne zahmlených situácií, evokujúcich melanchóliu a nostalgiu a vytvárajúcich potrebu kontemplácie.


Nebol by to ale Marek Schovánek, keby do prezentácie svojej súčasnej tvorby nezaradil sériu, ktorá je úplne nová. Ide o súbor s názvom Commande & Conquer (2008). Práce v rovnakom formáte pochádzajú z rodu špecifickej individuálnej kaligrafie. Schovánkova kaligrafia je opäť úmyselne nedešifrovateľná, možno len maliarsky rytmus týchto kaligrafických posolstiev prezrádza čosi naliehavé, avšak verbálne nevyjadriteľné. Nezvyčajná je aj technika s použitím včelieho vosku, ktorá prebieha za tepla na ploche obrazu a jej výsledkom je reliéf, respektíve basreliéf s charakteristickými farebnými vlastnosťami. Treba dodať, že ide o enkaustiku, výtvarnú techniku, ktorá je v súčasnom umení mimoriadne vzácna.
Ďalšiu sériu Speeches – podobne ako spomínané maľby a nakoniec aj predchádzajúcu sériu –spája farebnosť. Tá však v tomto prípade závisí od prírodných procesov, počas ktorých mramor, ušľachtilý a tradičný sochársky materiál, po stáročia nadobúda svoju charakteristickú podobu, aby bol nakoniec priemyselne spracovaný pre rôzne účely. Schovánek mramor spracoval v relatívne malých formátoch do podoby pripomínajúcej komiksové „bubliny“. Jeho postup je obdobný ako pri maľbách s fragmentami textov a kaligrafiách, tentoraz ale necháva „naratívne“ – avšak verbálne nevysvetliteľne – pôsobiť a „komunikovať“ žily a mapy priemyselne leštenej mramorovej plochy.
Séria Crystal Distorsion (coca cola, tuš a grafit na papieri) má k sérii Speeches vlastne celkom blízko, predovšetkým využitím priemyselných procesov úpravy materiálu, tentoraz skla. Náročným priemysleným spôsobom brúsené sklenené tabule, fixované na obrazovú plochu, prekvapia vizuálnym účinkom, ktorý sa prostredníctvom svetelných zdrojov stupňuje a rozohráva dialóg medzi divákom a dielom. Každý pohyb diváka zároveň znamená zmenu uhlu pohľadu na dielo a teda i zmenu vizuálneho účinku. Je to hra náhod, zaranžovaná pod pozornou kontrolou autora.

Na záver spomeňme sériu Hunter Gatherer, pri ktorej je inšpirácia ready mades klasickej moderny zjavná rovnako ako potreba upozorniť na absurdity súčasnej konzumnej spoločnosti. Avšak ako je to pre Schovánka typické, nerobí tak formou zdrvujúcej kritiky či prostredníctvom ironického úškľabku, ale s inteligentným humorom. Podobne ako „úspešní“ lovci napriek apelom ekológov a prívržencov Greenpeace hrdo dokumentujú svoje lovecké úspechy (teda zabitie zveri brutálnym spôsobom) tým, že svoje trofeje vystavia na obdiv všetkých, Schovánek neváha rozrezať nákupný vozík zo supermarketu a upevniť jeho časti pripomínajúce parožie na drevenú podložku. Séria Hunter Gatherer svedčí jednoznačne o autorovej angažovanosti a umeleckej zodpovednosti.text O. Hanela k prvej samostatnej výstave českého umelca Mareka Schovánka na Slovensku,

ktorá sa uskutoční 13.11. 2008 - 23.1. 2009 v bratislavskej KROKUS Galérii

zdroj: www.krokusgaleria.sk