ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Ludwig van Beethoven (2)

redaktor: Slávka Kittová 2008-10-23

 

 

Beethoven trpel vážnou formou ušného šelestu – „zvonenie“ v ušiach spôsobilo, že bolo pre neho veľmi ťažké vnímať a oceniť hudbu. V dôsledku jeho choroby začal Beethoven strácať sluch, ale neprestal komponovať hudbu. Avšak koncertovanie, ktoré predstavovalo významnú časť jeho príjmu, bolo pre neho čoraz ťažšie. Istý čas žil v malom švajčiarskom meste Heiligenstadt.

Beethoven bol deprimovaný svojou hluchotou, z nej vyplývajúcou izoláciou a inými osobnými starosťami. Podarilo sa mu prekonať toto ťažké životné obdobie a vytvoril diela, ktoré odrážajú ťažkosti, ktorými prešiel. To všetko viedlo k tomu, že skladateľ uvažoval o samovražde, ako potvrdzuje Heiligenstadtský testament.
Beethoven používal mnohé sluchové pomôcky, napríklad špeciálny drôtik, ktorý bol pripevnený k ozvučnici klavíra a ktorý mohol Beethoven zovrieť v ústach. Týmto spôsobom sa vibrácie preniesli z klavíra do jeho čeľuste a tak zosilnili jeho vnímanie zvuku. Zbierku týchto pomôcok si môžete pozrieť v Beethovenovom múzeu Beethoven House Museum v Bonne v Nemecku.  
    
Vďaka Beethovenovej strate sluchu sa zachovali unikátne historické záznamy – knihy jeho konverzácií. Beethovej ich používal, aby mohol hovoriť so svojimi priateľmi. Tí písali do knihy, aby Beethoven vedel, o čom hovoria. Potom odpovedal ústne alebo napísal odpoveď do knihy. Tieto knihy obsahujú diskusie o hudbe a iných témach. Umožňujú nám pochopiť, skladateľove pocity o tom, ako by jeho hudba mala byť prezentovaná. Beethoven tu tiež vyjadril svoj vzťah k umeniu. Žiaľ, až 264 z celkového počtu 400 kníh konverzácie bolo po Beethovenovej smrti zničených Antonom Schindlerom v jeho snahe namaľovať idealizovaný skladateľov obraz.    
Beethoven údajne nerešpektoval autority a sociálnu klasifikáciu. Napríklad, ak sa obecenstvo bavilo počas jeho predstavenia alebo mu nevenovalo plnú pozornosť, jednoducho prestal hrať. Na spoločenských večierkoch odmietal hrať, ak ho k tomu náhle vyzvali.   


V Beethovenovom živote bolo niekoľko žien, ktoré ho priťahovali, ale zvyčajne boli buď vydaté alebo patrili k aristokracii. Beethoven sa nikdy neoženil, ale bol raz zasnúbený – s Giuliettou Guiccardi. Ich zasnúbenie neviedlo k manželstvu, a to najmä kvôli Giulittinmu otcovi. Druhou z jediných dvoch zdokumentovaných milostných afér bola Josephine von Brunswick. Ich vzťah skončil kvôli Beethovenovmu váhaniu a nesúhlasu Josephininých rodičov. V roku 1812 napísal skladateľ dlhý ľúbostný list žene, ktorú oslovoval ako „Večne milovaná“. Verí sa, že išlo o Antonie Brentano, ale totožnosť tejto ženy nebola nikdy potvrdená. Hovorí sa, že list nebol nikdy odoslaný.

Beethovenovo zdravie sa vážne zhoršovalo po strate opatrovateľstva jeho synovca Karla a 26. marca 1827, počas búrky Beethoven zomrel. Jeho pohreb sa konal vo Viedni a zúčastnilo sa ho asi dvadsať až tridsať tisíc ľudí.


Slávka Kittová