ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

---obsadené

redaktor: Richard Kitta 2008-11-30

 

 

Mobile phone art

(pokračovanie)


V Mobile Feelings (Ars Electronica 2003) dvojica autorov Christa Sommerer a Laurent Mignonneau použila mobilné telefóny s bio-senzormi, ktoré divákom merali a vyhodnocovali ich aktuálne telesné charakteristiky (teplota, pulz, tlak, pach atď.). Tieto boli transmitované na mobil ľubovoľného účastníka vo forme vibrácií, ventilácií, mikro-elektromechanických a bio-eletrochemických procesov. Keďže celá akcia prebiehala prostredníctvom štandardnej mobilnej siete, diváci sa mohli so špeciálne upravenými mobilmi (v tvare oranžových tekvičiek) pohybovať a “komunikovať citmi” prakticky kdekoľvek. Podľa slov autorov je Mobile feelings úsilím o väčšiu socializáciu a úžitkovosť media-artu.
Inter.sect art collective je príkladom umeleckej skupiny, ktorej eventy majú neraz trvalo-udržateľný a komunitný charakter. Real Time Mobile Art Exhibition (2008) je malou expozíciou streamovaných, časovo limitovaných videí, ktoré umelci z Inter.sect art collective točia na motívy prijatých SMS správ. V galérii sú spoločne premietané videá a texty, zoradené chronologicky pomocou softvéru, na webstránke sa do databázy ukladajú všetky príspevky. Connect to Art China (2006) je firemným produktom najväčšieho producenta mobilných zariadení Nokia. Súčasní čínski výtvarníci Ai Weiwei, Feng Mengbo, Xu Bing, Yang Fudong a Zhang Peili ponúkali zdarma formou mobilnej galérie limitovanú sériu autorských (aj digitálnych) grafík a kaligramov. Ilúzia originality a hodnoty týchto umeleckých diel bola podporená obmedzením počtu bezplatných downloadov (3000) pre ľubovoľného užívateľa. S Nokiou sa spája aj pojem fonetografia, keď v roku 2004 vyzvala umelcov aby vystavili v londýnskych galériách svoje fotografie na displejoch mobilných telefónov.  

Flashforward Film Festival v americkom Texase je známy práve vďaka sekcii 15x15, kde každoročne posielajú ľudia z celého sveta svoje videopríspevky formou MMS alebo priamo cez internet, ktoré sa ocitnú v mamutej databáze videí natočených snímacou technikou mobilných telefónov. Aj americkí Big Digit každoročne organizujú The World's Smallest Film Festival. Je to medzinárodný filmový festival maloformátových filmov natočených mobilmi a ostatnými mobilnými zariadeniami. Súťaž prebieha v 8 sekciách od drámy po športové záznamy. Dĺžka snímok je obmedzená do 7 minút.
Internetový fenomén Youtube je obrovskou interaktívnou web-platformou, najmä vďaka svojej otvorenosti a prístupnosti. Kvôli prakticky neobmedzenému uploadu je ťažké považovať tento web za jednoznačný priestor ponúkajúci výsostne umeleckú produkciu. Obsahuje však mnoho videosekvencií natočených práve mobilnou technikou. Pre svoju rozšírenosť sa tak stáva prezentačným portálom a online video-archívom videoartistov z celého sveta. Youtube svojou širokou základňou dosahuje v súčasnosti prestíž v rámci multimediálnych online artoték.


Slovenský mobile phone art

Mobile phone art v kontexte slovenského výtvarného umenia zatiaľ nepredstavuje žáner, ktorý by mal svoju pevne zadefinovanú pozíciu a tým výrazne zasahoval do diania na (miestnej) umeleckej scéne. Väčšina takto koncipovaných diel sa dodnes pohybuje v intenciách radio a sound artu, s výnimočnými prestupmi do multimediálnej inštalácie alebo akcie.
Už zlomový rok 1989 priniesol zaujímavé a podnetné impulzy. Synchrónna improvizácia medzi Bratislavou a Perthom (1989), ktorú realizovali Michal Murin, Peter Machajdík, Jozef Vlk a ďalší v spolupráci s austrálskym hudobným skladateľom Rossom Bolleterom bola hudobnou improvizáciou – dvojkoncertom prebiehajúcim súčasne na dvoch kontinentoch, ktorý bol synchronizovaný prostredníctvom telefónneho signálu. Časové znamenie telefonickej spoločnosti, ktoré určilo začiatok hudobnej improvizácie, sa stalo aj súčasťou hudobnej kompozície vydanej na audiokazete v Austrálii.
Ďalším podnetným projektom bola akcia Simultánne improvizácie (1989) skupiny slovenských výtvarníkov Jozefa Vlka, Miloša Karáska a Petra Machajdíka. Inštalácie, hudobné improvizácie prebiehajúce súčasne na siedmich podlažiach bratislavského paneláku, boli takisto koordinované pomocou telefónneho signálu.

Z diel mladších slovenských umelcov, založených už na mobilných technológiách, treba spomenúť Pavlínu Fichtu Čiernu a jej interaktívne dielo , Spiritual services (2004) Tomáša Marušiaka, inštaláciu Stanislava Matušeka Akvárium (2006), v ktorej autor použil vibračné zvonenie a percipient tak mohol “oživovať” mŕtvu rybku, alebo multimediálny projekt Sender (2006) Róberta Sendera, v ktorom diváci televízie vstupovali do TV vysielania zaslaním vlastnej MMS.


Richard Kitta
zdroj:
www.intersectartcollective.com
www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/CONCEPTS/MobileFeelingsConcept.html