ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Stratené kolónie duše

redaktor: Dalimír Stano 2008-12-18

 

 

P R O T O Z E M

Kde si?
Svet je asi naozaj
len hlbočina
v ktorej nevydržím
bez nádychu
dlhšie než dve-tri minúty
S v e t
je len nekonečne zhnitá
vesmírna loď
a ja v nej lietam bez košíka
besný psíček
stratená Lajka
ktorá pení
stačí len jedno zahryznutie
a už niet návratu
len jeden škrabanec
a kontinenty sa spoja -
ako na počiatku
tak aj na konci

C R O A T O A N
(stratená kolónia duše)

Vždy si chcela
mať niečo hmatateľné
- na prste zemegule
točiť vlastný svet
tikať (si) so zrnkami
presýpacích hodín
mať v srdci
súkromnú nálož
kedykoľvek pripravenú 
vybuchnúť

Ráno
vstať v inej galaxii
a s kruhmi pod očami
v obilí
trikrát hádať
čo chce od nás Zem

Vyryl som preto
hmatateľne
kôru do stromov
a zarástol
tvojím
menom                                                

V Y S T R I H N U T Ý   J Ú L 

Navonok
je nádherné popoludnie
do ľudí tajne vniká
UV žiarenie
ako na začiatku sveta
nad  z e m e g u ľ o u  svieti
nápis
N e v s t u p o v a ť

Všetci to rešpektujú
len párik
bezdomovcov
ťahajúcich jednu
cigaretku
M a r s
nato kašle zvysoka

I M P L Ó Z I A   V   B U B I E N K O C H

Tma stúpa
a sídlisko sa plní
snami
na ktoré si už zajtra
nikto nespomenie
N a p o l u d n i e
aspoň pištia
slnku letné gumy
ale teraz je ticho
také dvojslabičné
že bez teba
ho nie je možné vysloviť

X X X

mal som tušiť
tú začínajúcu
priehladnosť
keď si zagúľala
snehovými očami
a ja som videl
až do bezvedomia
tvoje sny
k r a j i n u
v ktorej sme sa
premenili
na horiace tankery
a
na neznáme tváre

 


z básní Grigorija Starodubceva
vybral Dalimír Stano
redigoval Richard Kitta

ilustrácia: Grafilabs