ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

PROFIL - Michal Murin

redaktor: Richard Kitta 2009-04-26

 

P R O F I L

:  MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.


Venuje sa akčnému umeniu, performancii, zvukovým projektom, konceptuálnemu umeniu, intermédiám a novým médiám. Vedie ateliér Audiovizuálnej tvorby/Digitálnych médií na Fakulte výtvarných médií Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je spoluautorom projektu New media explorer http://www.nmpoint.com a mnohých ďalších.

Michal Murin od r. 1984 verejne realizuje akcie, performancie, konceptuálne akustické projekty a konceptuálne idey v nových médiách a inštaláciách. Pôvodne, ako autodidakt, vychádza z alternatívneho, experimentálneho a pred r. 1989 aj neoficiálneho umeleckého prostredia na Slovensku. Svoju tvorbu prezentoval ako člen experimentálneho divadelno-performančného zoskupenia BALVAN (1987 – 92), ako člen postfluxového akusticko-performančného zoskupenia Transmusic comp, (1989 – 1996),  ako člen konceptuálneho projektu (LENGOW & HERMES s J. Cseresom, 1997) a nových médií a performancií (od 1984). V poslednom období sa jeho tvorba orientuje na umenie intervencie, na otázky filozofie jazyka ako aj problematiku múzea v súčasnom umení. Jeho diela boli prezentované v galériách a na desiatkach experimentálnych a alternatívnych festivaloch hudby, divadla a tanca a festivaloch performancie v Austrálii, Japonsku, na Taiwane, v Európe, rovnako ako aj na významných výstavných projektoch na Slovensku (výstava Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Umenie akcie 1965 – 89, Umenie akcie 1989 - 2000, Autopoesis).
Venuje sa aj teoretickej a publicistickej reflexii vybraných okruhov súčasného výtvarného umenia (performancia, umenie akcie, umenie zvuku, nové médiá, digitálne médiá, intermédiá a pod.), ktoré publikuje v zahraničných (Arte Action 1958-1998) aj domácich publikáciách (Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20.storočia, časopis Profil, www.radioart.sk). Je autorom monografického textu o performerovi Joszefovi R. Juhászovi, ktorý vyšiel v publikácii PARAF v Budapešti v roku 2008.
Organizačné aktivity zahŕňajú redakčnú činnosť (zástupca šéfredaktora časopisu PROFIL - od r. 1991), riadenie Galérie Slovenskej sporiteľne (1995 – 2003), organizovanie alternatívnych a experimentálnych umeleckých podujatí (Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu, MusicSolarium, Sound Off 1990 - 2002), kurátorské organizovanie výstav (TransArt Communication 1995 – 1997, Piano Hotel, Stano Filko) a edičnú činnosť (editor publikácie o intermediálnych presahoch výtvarného umenia, hudby a divadla AVALANCHES 1990 – 1995, RadioArt http://www.radioart.sk ).

 

Profil

Narodený 30. 6. 1963 v Prešove

Štúdium:
1981 – 1985 Vysoká škola ekonomická, Fakulta riadenia, Bratislava
1999 – 2001 Vysoké učení technické, Fakulta umění, Brno
2001 – 2003 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, doktorandské štúdium
Výber výstav ArtFacts.Net:  http://www.artfacts.net/index.php/pageType/artistInfo/artist/69066/lang/1
Web page Monoskop: http://www.burundi.sk/monoskop/index.php/Michal_Murin

 


Výstavy a festivaly

Artist Village, Gu.Ling Street Theatre (Taipei) Die Pratze (Tokyo), Art Complex 1928 (Kyoto), Art Theatre (Osaka), Neon Hall (Nagano), Gallery B&b (Nagyoa), Vajda Lajos Studio (Sentendre), Kép-Ze-Let (Tatabanya), ERNST MUSEUM, Gallery MaMu, Műcsarnok, Agora, Pepsi Sziget festival, Ludwig Museum (Budapest), TRANSART COMMUNICATION (Nové Zámky), Köllner Gesellschaft für Neue Musik (Kolín), CUBA-Cultur (Münster), Mains D_oeuvres, Saint-ouen (Paríž), Fort Stuky (Krakow), Roxy Gallery (Prague), Museum Andy Warhol (Medzilaborce), Slovak National Gallery (Bratislava), Alternativa 2000 (Praha), Sound Off, Human Body Electronics (Nové Zámky), Galéria Priestor (Bratislava), Moltkerei Werkstatt (Koln), Goethe-Institute (Krakow), Rosenberg Museum (Violín), KunstRadio ORF, Club RHIZ, Theseus Tempel (Vienna), MERZmuseum, Experimental Intermedia (Gent), Fluxeum - Humor Kirche (Wiesbaden), V2 (Rotterdam), Pantograph (Plasy), Kabinet múz (Brno), MALAMUT (Ostrava), Skleněná Louka (Brno), Next Wave (Prague), ...MEDZI...(Skalica), At home Gallery (Šamorín), Dům umění (Brno), Centrum pre META – Média (Plasy), Podewil (Berlin), Galerie kunst der zeit gmbh (Dresden), Happy Gallery - Students Cultural Center (Belegrad), Galéria G4 (Cheb), A Memory Palace (Lodz), Galéria Zlatno oko (Novi Sad), Museo National (Havana), BROUHAHA (Liverpool), Galéria mladých (Brno), Galéria ARTdeco (Nové Zámky), Institut Unzeit (Berlin), Hammerschlag (Scheifling), Galéria Sýpka (Vlkov), STÄDTISCHE MUSEEN (Heilbronn), Nemecko, City Gallery Prague, a ďalšie.

 
 

Pedagogická činnosť

Od r. 2003 sa venuje pedagogickej činnosti, od 2005 vedie ateliér Audiovizuálnej tvorby / Digitálnych médií a je prodekanom pre vedu, výskum a medzinárodnú činnosť na Fakulte výtvarných médií na Akadémii umení v Banskej Bystrici http://fvu.aku.sk . Pôsobí aj na Fakulte umení TU v Košiciach, kde vedie teoretické predmety Teória nových médií, performance art a intermédiá.
V roku 2004 založil festival DigiVAF(ex) http://fvu.aku.sk/vafex , ktorý je zameraný na dynamizáciu edukačných prístupov s využívaním nových technológií v súčasnom umení na FVU v Banskej Bystrici.
V roku 2008 inicioval vznik projektu New Media Point http://www.nmpoint.com  orientovaného na videoart, interaktívne inštalácie a net.art študentov slovenských a amerických univerzít.

 

Profil ateliéru

Ateliér Digitálnych médií umožňuje aplikáciu nových technológií a médií do aktuálneho výtvarného prejavu a postkonceptuálneho myslenia. Ateliér je otvorený pre intermediálne a interdisciplinárne projekty integrujúce digitálne technológie od filmových a digitálnych animácií, videoartu, video objektov, videoinštalácií, videoperformancií cez zvukovo orientované projekty, multimediálne realizácie až po technologicky náročnejšie aktuálne umelecké komunikácie. Študenti sa venujú práci s autorským zvukom, interaktivite v digitálnom prostredí, intervenciám do verejného digitálneho prostredia, databázovej vizualite, on-line komunikácii, sociálnemu networkingu, integrovaniu jazyka počítačových hier do výtvarného umenia – „machinima“, mobile art, software art, net.art a pod.
Práce študentov ateliéru: IDM NET.DATA - http://idm.aku.sk