ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

CORP! (HU)

redaktor: Richard Kitta 2009-05-09

 

 

Je to tanec, divadlo alebo skôr multimediálne predstavenie...? Koncepciu a choreografiu si robíte sami, alebo ju za vás robí niekto iný? Akým spôsobom pracujete?

Väčšinu vecí vymýšľam ja, ale nezanedbateľnú časť tvorí práca a improvizácia umelcov počas predstavenia. Takto vzniká vlastne výsledná koncepcia. Teda jadro, hlavnú myšlienku prinesiem ja a ostatní sa pridajú a dotvárajú ju. Snažíme sa o to, aby účinkujúci neboli iba hercami, ale aby sa aj autorsky podieľali na výsledku.

 

Dnešné predstavenie je miestami naratívne - pripomína príbeh. Napríklad: scéna na pláži, scéna s banditom, a miestami abstraktné výjavy. Spájanie týchto dvoch polôh v rámci celku určite nie je náhodné. Do akej miery ale medzi sebou súvisia?

Jednotlivé príbehy sú oddelené "čiernymi múrmi", kulisami, ale sú zoradené do istej dejovej línie a takto vytvárajú celok. V tomto predstavení ide o hľadanie a o pátranie vo vzťahu medzi telom a dušou. Zaujíma ma degradácia duše oproti telu v dnešnej spoločnosti, napr. pri body-buildingu, no a tieto skutočnosti sa snažím zachytiť v našich predstaveniach.

 

Používanie "cudzieho elementu" - webkamery počas vašich predstavení má nejaký hlbší zmysel? Ide o lepšie zachytenie detailu divákom, alebo o spätnú väzbu medzi hercami a ich obrazom?

Kamera, ktorá je umiestnená hore nad pódiom vytvára obraz, ktorý vníma inak herec a súčasne rozdielne aj divák. Vzniká tu samozrejme aj iná perspektíva. Takže odpoveď na otázku: niečo medzi tým. Kamera symbolizuje aj vyššiu moc, ktorá prechádza celým predstavením, aj preto ju používame.

 

Čo, alebo aký symbol u vás predstavuje červený "šašovský" nos?

... iba ďalší z elementov odvodených od tela, predstavujúce niečo úplne iné ako ľudské telo. V hre reflektujeme aj iné základné primitívne geometrické tvary... Zároveň ironizujeme body-building a prehnanú snahu o prísne a prepjaté geometrizovanie tela. Predstavenie začína scénou dvoch mladých ľudí, ktorý sedia na kocke - pre mňa to znamená symbol vyváženosti, najmä ak sú obaja v harmónii, ktorú však vzápätí stratia. Všetci hľadáme túto harmóniu. Dnes nie je problém trénovať jógu, venovať sa ezoterike a spiritualite, informácií je dosť. My reflektujeme a parodujeme práve povrchnosť ľudí pri praktizovaní týchto techník.

 

Vo vašom divadle hrajú traja muži a dve ženy. Je to divadlo o jednu ženu menej alebo s jedným mužom navyše?

Dôvod je prozaický. Naše kompozície sa ľahšie vytvárajú s nepárnym počtom ľudí...

 


za rozhovor ďakuje Richard Kitta

preklad: Juraj Sasák