ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

... ďalšie Lolovinky!

redaktor: Richard Kitta 2009-05-25

 

 Autor výstavy vlastnými slovami:

„Téma je pre mňa a v rámci mojej tvorby iba prostriedkom na sebavyjadrenie a skôr, ako rozbor, ma zaujíma potenciál témy. Nie čo téma je, ale čo ponúka, a čo by sa s ňou dalo urobiť. Väčšinou si túto tému okrešem a prispôsobím ju tak, aby bola pre mňa a môj obraz čo najpríťažlivejšia a inšpiratívna. Vôbec ma nezaujíma, či sa obraz bude držať tradičných koncepcií a zobrazení, absolútne prvenstvo je pre mňa to, či ma ten proces bude baviť, hoci tu hrozí aj odbočenie od kontextu. Práve uvedomenie si tohoto faktu sa snažím docieliť vo svojich maľbách. Ja ako autor sa necítim pri svojich obrazoch ako režisér, ale ako nezainteresovaný kameraman. Ja to nerežírujem, ale iba nakrúcam. Obrazy a postavy nechám žiť svojim vlastným životom.

 

Motto:
 „Energia nie je formou hmoty, ale naopak, hmota je formou energie v jej tzv. pokojných stavoch v nekonečnom bytí univerza, ktoré stále je samo v sebe a nikdy nezapočalo Veľkým Treskom. Veľkými Treskami v ňom znovu a znovu začínajú len jeho jednotlivé časopriestory, akým je napríklad aj vesmír, v ktorom žijeme, a ktoré sa končia v čiernych dierach, aby sa za nimi v ďalších Veľkých treskoch donekonečna rodili a existovali ďalšie nové svety.“ 

Marína Čarnogurská

 

 

 

1/ ČARNOGURSKÁ, Marína: Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky, Kaligram, Bratislava 2006, str. 176