ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Slam v Košiciach!

redaktor: Richard Kitta 2009-05-30

 


S L A M   P O E T R Y 
  v  Košiciach !

Výzva pre účastníkov košického kola v slam poetry, ktoré sa uskutoční počas festivalu Use the City! Festival 2009 v sobotu 13. júna 2009.

 

Čo je slam?

Slam poetry je súťaž v prednese poézie. Dôraz sa kladie nielen na poéziu, ale tiež na jej prezentáciu. Autori sa zameriavajú na to, čo zdeľujú a ako to zdeľujú. Slam poetry založil na začiatku 80. rokov v Chicagu Marc Smith a odvtedy si získala veľkú popularitu, predovšetkým v západnom svete. Slamy sa tu konajú v mnohých mestách, takmer každý týždeň. Počas súťaže majú básnici 3 minúty na prednes celého svojho diela a následne sú posudzovaní porotou z publika. 

Pravidlá slamu

Vystupujúci nemôže používať žiadne rekvizity, hudobné nástroje či kostýmy. Súťaž prebieha v dvoch kolách, v každom z nich je povinná maximálna doba vystúpenia každého súťažiaceho (3 minúty). Vystupujúci môžu byť za prekročenie časového limitu či použitie rekvizít penalizovaní. Porotu vyberie organizátor z prítomných divákov v publiku priamo pred zahájením súťaže (počet členov sa pohybuje od 5 do 10). Porotcovia prideľujú na základe obsahu a formy prezentácie diela účastníkom súťaže body (od 0/1 do 10). Počas slamu sa na rozdiel od literárnych prednesov publikum aktívne zapája. Môže otvorene a nahlas reagovať na vystúpenie, bodovanie poroty či moderátora. Publikum môže tlieskať, pískať, kričať či dupať. Má možnosť do istej miery ovplyvniť rozhodnutie poroty. 

Kto sa môže slam poetry zúčastniť?

Slam poetry je pre každého, kto má odvahu vystúpiť so svojou poéziou pred aktívnym publikom. V súťaži, ktoré organizuje hlavný partner košického kola, české združenie o.s. Fléda postupujú víťazi regionálnych kôl do finále. Spektrum vystupujúcich je na základe skúseností z minulých ročníkov súťaže v Česku naozaj široké – od známych básnikov po MC's hiphopových kapiel.

Aká poézia sa na slame číta?

To záleží na mieste, na básníkovi a na slame. Jednou z najlepších vecí na slame je to, aké široké spektrum vystupujúcich priťahuje. Môže sa tu čítať milostná poézia či sociálne, sladkobôlne osobné spovede, alebo komické kúsky. Obsah ani forma nie sú obmedzené. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12. 6. 2009 na nižšie uvedenej e-mailovej adrese zaslaním kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailový kontakt).

Víťaz košického kola v Slam Poetry získa finančnú odmenu vo výške 200 Euro, permanentku na festival Bažant Pohoda 2009 a záruku účasti na celoslovenskom finále súťaže o „slovenského majstra slamu“, ktoré sa bude konať počas festivalu Bažant Pohoda.

Čas a miesto konania súťaže bude upresnené prihlásených účastníkom a tiež v aktuálnom programe na web stránke festivalu Use the City! Festival 2009. Počas festivalu sa tiež uskutoční prednáška a diskusia o histórii a súčasnosti slam poetry s organizátorkou súťaží Lenkou Zogatovou z o.s. Fléda a slam majstrom Jakubom Follom. Pred košickým kolom súťaže sa uskutoční tiež exhibícia slovenských a českých majstrov a majsteriek v slam poetry.

 

 


Kontakt:

festival@kosice2013.sk

www.slampoetry.sk

www.slampoetry.cz