ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Tábor Rovás '09

redaktor: Rovás 2009-06-07

 

Tvorivý tábor výtvarného umenia ’09
 

Tohto roku sa tábor koná od 1. do 10. augusta v lyžiarskom stredisku Plejsy, neďaleko Krompách v rekreačnom objekte SEZ-RELAX v nádhernom horskom prostredí.
Celoštátny workshop výtvarného umenia organizujeme pre súčasných umelcov, nimi preferovaných študentov a tiež nimi podporovaných dospelých. Ubytovanie je poskytované v šesťmiestnych chatkách (tri dvojposteľové izby, wc, sprcha).
Zraz bude 1. augusta do 13.00 hod. v ubytovni SEZ-RELAX na Maurerovej 55 (bývalý internát strednej elektrotechnickej školy), odkiaľ sa budú prevážať účastníci do tábora terénnymi vozidlami.
Záujemcovia do doleuvedených sekcií sa môžu hlásiť mailom alebo telefonicky u vedúcich sekcií, najneskôr do týždňa pred začatím podujatia. O podmienkach účasti rozhoduje vedúci sekcie, na mieste sa už hlásiť nedá.
Účastnícky poplatok nie je, pomôcky zabezpečíme. Náklady ubytovania a stravovania hradí každý individuálne: 15 Eur/deň/osoba.
Odlišne od doterajšej praxe sa v jednotlivých sekciách nebude prebiehať klasicky poňaté vyučovanie, ale skutočná kreatívna činnosť. Účastníci môžu tvoriť spoločne s umelcami – vedúcimi, ktorí ich odborne usmerňujú. Pravidelné debaty môžu prispieť k umeleckému rozvoju, k vytvoreniu vlastnej mytológie a k formovaniu vlastného štýlu konfrontáciou rebríčka hodnôt, osobitnej symboliky a predstáv o svete jednotlivých účastníkov.


Záujemcom ponúkame aj toho roku viacero zaujímavých sekcií. Čaká ich kresba, maľba, grafika, fotografovanie a film, ako aj dramatická pedagogika a literárna sekcia. Tieto fungujú formou doobedňajších a poobedňajších zamestnaní tak, aby účastníkom zostalo dostatočné množstvo voľného času pre odpočinok a zábavu.
Cieľom doobedňajších zamestnaní je predovšetkým starostlivosť o talent, zmapovanie schopností a ich rozvoj. Zamestnania vedú vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí podľa svojich najlepších schopností a vedomostí vytvárajú hodnoty z talentu účastníkov – prihliadajúc na špecifiká individuálnych vedomostí a prístupu. Vysvetlia fortiele remesla a ozrejmia podstatu umenia.

 


Sekcie a ich vedúci:

1. Maľba - Mgr.art. Jozef Tóth, prihlášky: etele79@atlas.sk
2. Voľná grafika - Mgr.art. Otto Szabó, prihlášky: art@rovas.sk
3. Grafika  - Kiss László a Gabriel Gyenes, prihlášky: gyenesgabor@gmail.com 
4. Film a jeho počítačové spracovanie – Juraj Sasák ml. v.št. prihlášky:  szaszak@atknet.sk
5. Digitálna fotografia - Ing. Oskar Kovács, prihlášky: osziii@gmail.com
6. Publicistika a literatúra – Zoltán Szászi, novinár a básnik. prihlášky: szaszi.zoltan@slovanet.sk
7. Architektúra – Kinga Václavová v.št., Ing. Beáta Tóthová, prihlášky: kingavaclav@gmail.com
8. Sklo, mozaika: Mgr.art. Vojtech Ferdics
9. Remeselníctvo, koža a brašnárstvo: Viliam Ladóczky


Prizvaní umelci:

1. Mgr.art. Viktor Oravec
2. Mgr.art. Kata Fodor
3. akad.mal. Vladimír Jeník
4. Mgr.art. Adrian Bačo
5. Mgr.art. Hana Bačová
Prizvaní umelci môžu zabezpečiť účasť 3-5 nimi podporovaným záujemcom.
 

 

PROGRAM

prvý deň


11.00 - 13.00 Zraz v ubytovni SEZ-RELAX v Krompachoch na Maurerovej 55 (bývalý internát elektrotechnickej strednej školy)
14.00 Obed na mieste konania
16.00  Otvorenie tábora
17.00 - 19.00 Oboznamovanie sa s prácou sekcie, vyhlásenie pravidiel, predstavenie cieľov a predsavzatí sekcie. Voľný program, oboznamovanie sa s miestom konania a s účastníkmi.
19.00 ...   Večera
20.00 - 21.30 ...  Voľný program, táborák
21.30 ...   Hygiena
22.00 ...   Večierka


druhý až ôsmy deň

07:30   Budíček
08:00   Raňajky
09:00 – 13:00 Práca v sekciách podľa programu vypracovaného vedúcim sekcie
13:00   Obed
14:00 – 15:30  Voľný program, šport, zábava, oddych
15:30 - 18:30  Poobedňajšia práca v sekciách
19:00   Večera
19:30 – 21:30 Voľný program, táborák, debaty
22:00   Hygiena, upratovanie
22:30   Večierka, nočný kľud
 

deviaty deň

07:30   Budíček
08:00   Raňajky
09:00   Plaváreň
13:00   Obed v Krompachoch
14:00 – 16:00  Voľný program, plaváreň, obhliadka mesta
16:00 - 18:30  Návrat do tábora formou turistického pochodu lesom
19:00   Večera
19:30 – 20:30 Voľný program, zábava, táborák, hudba, debaty
21:00   Disco
24:00   Večierka, nočný kľud


desiaty deň

07:30   Budíček, hygiena, upratovanie
08:00   Raňajky
09:00   Odovzdanie izieb
12:00   Obed
13:00   Koniec tábora