ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Nástroj zrkadlo doby

redaktor: Richard Kitta 2009-06-07

 

 

Nástroj zrkadlo doby


 Začiatkom 20. storočia sa spustila vlna vynálezov a rôznych modifikácií hudobných nástrojov. Prvé farebné modifikácie hudobných nástrojov viedli k chápaniu nástroja ako objektu „...Alexander Skriabin pre svoju Poému Prometeus konštruuje nástroj tzv. farebný klavír (1910) ...“ (1)
„Luigi Russolo bol jedným z prvých hudobných priekopníkov, ktorý pohrdol hudbou ako fantastickým imaginárnym svetom oddeleným od skutočného reálneho sveta. Svojimi súčasníkmi bol volaný 'Zang Thumb Thum'. Bol očarený technickým pokrokom rovnako ako jeho rovesníci z Futuristického hnutia. Zvuky ťažkých motorov, hluk moderného sveta sa mu stal inšpiráciou použiteľnou v jeho poézii. Pre jeho onomatopoju (poézia pozostávajúca z citosloviec rôznych zvukov napodobňujúcich zvuky okolitého sveta) čerpal hlavnú inšpiráciu na vojnových frontoch počas prvej svetovej vojny. Toto poznanie hluku ako rovnocenného partnera hudbe, ba dokonca pre neho ešte významnejšieho, si osvojil dávno pred Cageom. Jeho radikálne myšlienky zmeneného vnímania hudby vyjadril v svojom manifeste 'Art of Nois' (1913)“. (2) 

“Máme už dosť Beethovena a podobných, oveľa viac nás teší … hluk električky, auto motora, alebo revúci dav.” (3)

„Luigi Russolo s jeho asistentom postavili jeden z prvých mechanických orchestrov Intonarumori. Jeho orchester pozostával z 27 rôznych intonaurumori (drevené boxy podobnej konštrukcie s rôznymi variáciami zvuku ako škŕkanie, pískanie, grganie, vybuchovanie …)."
V roku 1913 prvý krát reprezentoval svoje hracie objekty v divadle Modena, neskôr dopĺňal svoje performancie o zbor hudobníkov“ . (4)


„...V produkcii Bauhausu, najmä v divadelných a baletných predstaveniach, zohráva významnú úlohu skladateľ P. Hindemith, ktorý pre záverečnú časť Triadického baletu O. Schlemmera používal prototypy elektronických nástrojov a mechanické hudobné nástoje (pohyb tanečníka je živou akustickou skulptúrou). V roku 1920    E. Satie predkladá koncept musique d´ameublement (hudba ako nábytok) anticipujúc tak ambientnú hudbu.…“ „...Edgard Varése prezentuje od roku 1921 aj John Cage (1912–1992) v 30. rokoch orchester bicích nástrojov obohatený             o sirény a brzdové bicie, čím záujem o dosiaľ nevyužívané konkrétne zvuky narastá. V 40. rokoch John Cage, tri roky po svojom manifeste Budúcnosť hudby: Krédo, predstavuje preparovaný klavír t. j. krídlo, v ktorého strunách sú vložené skrutky, gumové a korkové tlmiče, lyžice a pod., modifikujúce zvuk klavíra na nepoznanie. K pokračovateľom tejto línie patria Nam June Paik (1932), Wolf Vostell (1932-1998), Joe Jones (1934-1993), Joseph Beuys (1921-1986) a iní členovia hnutia Fluxus, ktorí preparovaný klavír používajú v audio-kinetickej         i v akčnej produkcii. Od roku 1948 sa hluk motorov  a pohybujúcich sa konštrukcií stal zámerom a akcentom poetiky J. Tinguelyho (1925-1991) Analogicky môžeme považovať za zvukové objekty rôzne aplikované, dekomponované či deštruované gramofónové platne a magnetofónové pásy (Arman, Milan Knížák, Anastasi, Nam June Paik). Ďalšie nájdené akustické objekty sa objavili v tvorbe skladateľa M. Kagela (1931), podomácky zhotovené nástroje charakterizujú široké spektrum tvorby od I. A. MacKenziho (30. r.), H. Partcha (40. r.) až po S. La Planta a J. Pomeroya (70.r.). Zvukové objekty sa prezentujú buď ako estetické vizuálne objekty, pri ktorých je evidentná aj akustická dimenzia, alebo ako výsledky sónických výskumov, ktorých prezentačná forma spĺňa vizuálne atribúty. (5)

Medzi najvýznamnejších elektronických muzikantov a konštruktérov patrí Léon Theremin, vynálezca bezdotykového hudobného nástroja (1919). Theremín pozostáva z dvoch antén, ktoré detekujú vzdialenosť rúk hráča. Jedna slúži na ovládanie hlasitosti a druhá určuje výšku frekvencie.
V súčasnej dobe sa  dá Theremin pripojiť k počítaču prostredníctvom USB portu a využiť ho v „neobmedzených“ inštaláciách. (6)


„V tvorbe slovenských výtvarníkov sa zvukové objekty objavujú prvýkrát v 60. rokoch 20. storočia. Sú to predovšetkým rané audiokinetické skulptúry a prostredia Milana Dobeša (1929), pri ktorých svetelno-kinetickú produkciu sprevádza manipulovaný zvuk na báze synchronizácie impulzov (napr. cyklus Pulzujúci rytmus od roku 1963). Neskôr Milan Dobeš realizoval špeciálny svetelno-kinetický program pre American Wind Symphony Orchestra na symfonické skladby T. Mayazumiho a K. Pendereckého (séria koncertov v roku 1971 v USA). V roku 1969 Alex Mlynárčik (1934) využil v pocte Constantin Brancusimu plastikové vajíčka, ktoré po rozhýbaní divákom zvonili. Toto interaktívne prostredie, ktoré gestom návštevníka zmenilo nielen konšteláciu objektov, ale aj akustickú kvalitu priestoru, prezentoval  v milánskej Galérii Apollinaire pod názvom Flirt slečny Pogany. O rok neskôr vzniká v spolupráci s Miroslavom Filipom a Vierou Meckovou nerealizovaný Mlynárčikov projekt Akustikon, zamýšľaný ako programovaný hudobný nástroj, ktorého zvuk závisí od pohybu diváka po vzostupnej a zostupnej špirále. V rámci prepojenia hudby a vizuálneho umenia realizovali niekoľko akčných akustických projektov Milan Adamčiak (1946) a Róbert Cyprich (1951-1996). …
     V 80. a hlavne v 90. rokoch sa zvukový objekt stáva jedným z príťažlivých modelov výtvarno – hudobných aktivít. Manifestačne túto líniu prezentuje na scénu sa vracajúci Milan Adamčiak. Na výstave Suterén (Bratislava, 1989) predstavuje rozsiahlu inštaláciu pozostávajúcu zo zvukových objektov a hudobných nástrojov vytvorených prevažne z nájdených materiálov. ...Koncept akustických prostredí realizuje Michal Murin v projektoch Hry hier, 1985, Vizuálna kompozícia, 1987 (realizované v austrálskom Perthe, 1989) ...Od roku 1995 sa interaktívne akustické objekty koncepčne prezentujú v rámci cyklu medzinárodných výstav SOUND OFF, ktoré každoročne pripravuje Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH) v alternatívnych výstavných priestoroch. Na výstave Piano Hotel (kurátor Michal Murin) sa v roku 1997 predstavilo päť upravených klavírov a ich častí prezentovaných ako akustický objekt (Viktor Lois, Otis Laubert, Milan Adamčiak a Jozef Cseres).“ (7)


Austrálsky umelec Ross Bolleter sa sústreďuje na hľadanie starých, poškodených, zdevastovaných klavírov, ktoré umiestňuje vo voľnej prírode a necháva ich napospas času a prírodným silám. Podobným spôsobom pracovala aj Annea Lockwood už v roku 1939, keď piana nainštalované vo voľnej prírode preparovala rôznymi technikami, kreslila, montovala dokonca pálila na rozdiel od Rossa Bolletera, ktorý sa nesnaží do klavírov vstupovať násilím.
„V porovnání se známějšími drastickými zásahy radikálů z hnutí Fluxus jsou Bolleterovy apropriované „organické“ preparace umírněnější, dalo by se říci humánnější verzí avantgardního zacházení se symbolem evropské vysoké kultury. Je za nimi cítit zenovou pokoru i cageovský smysl pro toleranci a citlivou apropriaci. Bolleter však odmítl Cageovu verzi preparovaného klavíru a namísto zdlouhavého pedantského upravování tradičního nástroje, determinujícího jeho zvukový vokabulář, si osvojil improvizaci in situ, čímž se hodně vzdálil nejen Cageovi, ale též vlastnímu skladatelskému backgroundu.“ (8)

 

Erik Bartoš
autor je študent Ateliéru Digitálnych Médií MgA. M. Murina, ArtD.
na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 

použitá literatúra:

(1) Michal Murin, www.radioart.sk
(2) Alan Licht, in: Sound Art. New York, Rizzoly, 2007, s.77
(3) Luigi Russolo, Art of nois, Manifest Futurizmu www.wikipedia.org
(4) Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
(5) Michal Murin, www.soundart.sk, Sluchové oko, Geržovej slovník, Zvukové umenie.
(6) Don Ritter rozhovor s Donom Ritter-om o interaktívnom umení, http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=105
(7) Michal Murin, www.radioart.sk, Zrakové ucho, Zvukové umenie
(8) Jozef Cseres,Objevování hudby v australské pustině Ross Bolleter, HIS Voice 5/2008