ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Citylight Gallery

redaktor: Richard Kitta 2009-06-29

 


Citylight Gallery v Košiciach

Výstava súčasného umenia National Pills bola pilotnou výstavou novovzniknutej Citylight Gallery, ktorá svojím charakterom a situovaním do verejného priestoru poprela klasickú kamennú inštitúciu galérie či múzea, ako zaručeného miesta stretnutia verejnosti s vizuálnym umením.
Citylight Gallery využíva namiesto uzavretého priestoru (inak reklamné) citylighty v centre mesta a prezentuje v nich aktuálne súčasné umenie, ktoré má ambíciu útočiť vlastnými, často rafinovanými metódami na zmysly okoloidúcich a ponúknuť tak hodnotnú alternatívu k všadeprítomnej vtieravosti reklamného priemyslu, ktorý sa neblaho podpísal k vizuálnemu znečisteniu nášho mesta. Galéria bude pravidelne prezentovať vždy koncepčne ucelený projekt, v rámci ktorého má každý z oslovených umelcov pridelenú vlastnú výstavnú plochu determinovanú formátom digitálnej tlače osadenej v citylighte. Výstava je teda prehliadkou a prechádzkou po vytýčenej trase tvoriacej jednotlivé citylighty s dielami jednotlivých umelcov, ktoré sa dajú čítať aj samostatne bez nároku na absolvovanie celej trasy výstavy. Citylight Gallery a jej kurátori budú radi podporovať hlavne projekty s jasným komunikačným potenciálom prípadne spoločensko - kritickým podtextom, ktoré majú ambíciu presadiť sa vo verejnom priestore a donútiť tak diváka k zamysleniu. So špičkovým súčasným umením sa tak budú môcť obyvatelia Košíc stretnúť priamo na ulici.

Projekt National Pills je výstavou, ktorá si berie na mušku napäté slovensko – maďarské vzťahy a nacionalizmus alebo národnú identitu na oboch stranách. Ide o vzorku umelcov, ktorí tieto pojmy či javy akcentujú vo svojej tvorbe buď programovo s dlhodobým záujmom alebo okrajovo, no v zásade sa u všetkých zúčastnených dá hovoriť o čulom záujme o celospoločenské témy. Jednotlivé diela už boli niekoľkokrát prezentované v rámci výstavných projektov ako napr. Hrach o stenu hádzať, 2007 ( T. Makara, R. Čerevka, M. Lányi, M. Chromý...) alebo sa jedná napríklad o Svätopluka Mikytu a Martina Piačka, ktorý sa spolu s R. Mačuhom na výstave s názvom Nič než národ (2009, Open Gallery) pokúsili o vizuálnu sebareflexiu našej národnej identity.

 

Projekt National Pils prostredníctvom rôznych prístupov častokrát ironicky reflektuje s našou spoločnou históriou zviazaný pojem nacionalizmu ako zásadnej kolektívnej ideológie vedúcej k vzniku národných štátov. Už samotný názov, ktorý je zároveň rovnomenným názvom diela košičana Vladimíra Eliáša navodzuje dojem nejakého druhu medikamentu pre celý národ a s tým spojená otázka choroby či zdravia. Výstava možno neponúka priame odpovede, ale nastoľuje rôzne otázky. Koľko národnej hrdosti je už príliš veľa, aby sa už dala nazvať nacionalizmom v jeho krajnej polohe, ktorý útočí na suseda a pritom neustále velebí národ? Alebo naopak nakoľko je nacionalizmus relevantnou odpoveďou na bezbrehý a nereálny kozmopolitizmus? Národ ale nie je žiadnou jednoliatou štruktúrou či masou s akou sa už nejedenkrát nepekne zahral ten či oný šialený diktátor. Naopak model národa ako množiny akceptovaných etník, vrstiev a osobitých skupín obyvateľstva, ktoré navzájom koexistujú a prispievajú svojou rozmanitosťou ku kvalite celku (národa) je zdá sa najlepšou odpoveďou na rôzne vyššie spomínané „neduhy“. (R.Čerevka)

 

plgt citylight   NATIONAL PILLS

 

Kurátori výstavy: TOMÁŠ MAKARA + RADOVAN ČEREVKA
05-12.05.2009/ CityLightGallery / Košice, Hlavná ulica
Vystavujúci umelci: KASSABOYS, MÁRIO CHROMÝ, SVÄTOPLUK MIKYTA, RADOVAN ČEREVKA, TOMÁŠ MAKARA, MATÚŠ LÁNYI, MARTIN PIAČEK, VLADO ELIÁŠ

(excerptum z tlačovej správy)