ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

JAZDEC-RIDER

redaktor: zip 2009-08-05

 

 

O vzniku novej platformy pre výtvarnú kritiku na Slovensku


Od 21. augusta 2009 prezentuje RIDER - JAZDEC nový formát výtvarnej kritiky na Slovensku. Ide o nástenku inštalovanú v Galérii Cypriána Majerníka, na ktorej budú zverejňované odborné príspevky a glosy k súčasnému výtvarnému dianiu – v prvej fáze formou pravidelných rubrík od oslovených domácich teoretikov a hosťujúcich článkov od ďalších prispievateľov. Prvými stálymi prispievateľmi, formou pravidelných autorských stĺpcov sú Alena Vrbanová, Beata Jablonská, Gabriela Garlatyová, Omar Mirza a Richard Gregor, v úvodnom čísle ďalej máme príspevky od Zuzany Štefkovej a Petra Janáčika. Koncept vizuálnej úpravy a spracovanie je dielom Stana Masára.

Periodicita bude mesačná, vždy k tretej dekáde kalendárneho mesiaca. Distribúcia bude mať dve formy. Počas 30 dní budú texty prezentované iba na nástenke, kde si ich môže prečítať každý návštevník galérie. Po troch mesiacoch budú texty prispievateľov zhromaždené do jedného textového súboru a elektronickou formou bezplatne rozposlané záujemcom.

Projekt nie je galerijným vestníkom Galérie Cypriána Majerníka, len bude inštalovaný v jej priestoroch. Zamýšľame ho ako paradoxný príspevok k dnešnému fenoménu digitalizácie a internetizácie umenia, ktorá okrem blogerskej prináša aj anonymnú reagenčnú kritiku. Ide o zvláštny spôsob komunikácie – bez nutnosti diskutovať tvárou v tvár, a bez nutnosti vidieť diela naživo: čoho spoločným výsledkom je až animózna otvorenosť názorov, ktorá pôsobí neobyčajne tendenčne. Projekt bude taktiež určitou protiváhou k súčasnej snahe o masovú komunikáciu umenia inštalovaného na billboardoch či iných reklamných plochách – náš zdanlivo konzervatívny a spiatočnícky Jazdec jednoduchou, úplne triezvou a minimálnou formou ironicky poukáže na utópiu tejto masovo-komunikačnej bezbrehosti, ktorá vo väčšine prípadov skĺza len do vtipných bonmotov.
V našom prípade bude čitateľ, pokiaľ bude chcieť sledovať kritickú spisbu Jazdca ako aktuálnu a čerstvú, donútený prísť do galérie. Koexistenciou v galerijnom priestore môže byť v našom prostredí Jazdec tiež vnímaný ako nadviazanie na mail-art, či iné textové a konceptuálne projekty z minulých desaťročí. V prvom rade však bude Jazdec platformou pre slobodné vyjadrovanie sa o súčasnom či minulom výtvarnom umení a všeobecne o smerovaní vizuálnej kultúry doma i v zahraničí.

Prvé vydanie – AUGUST 2009 (8–3Q–2009) obsahuje:

– Alena Vrbanová: Za sklárskym výtvarníkom Lubomírom Blechom
Vo februári 2009 zomrel významný československý sklár, ktorý sa ešte ako študent zúčastnil našej slávnej a ocenenej expozície EXPO ´58 v Bruseli, a o ktorého sa počas jeho života zaujímali viac v zahraničí než doma.

– Beata Jablonská: Je nutná obrana? K výstave Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992
Očakávaná reakcia hlavnej kurátorky akcentovanej výstavy v Slovenskej národnej galérii.

– Gabriela Garlatyová: O bienále v Benátkach
Komentár k mýtu o najväčšom bienále umenia na svete.

– Zuzana Štefková: Stanovisko CSU k situaci kolem galerie Artwall
Více než rok po té, co byla násilně zlikvidována galerie ARTWALL, je budoucnost prostoru opěrné zdi Letenských sadů, který od roku 2005 sloužil prezentaci současného umění, stále nejistá.

– Peter Janáčik: Transformovaná  Štátna / dnes Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici (rok po)
Text, pôvodne zaslaný do denníka SME, o zmenách vo vedení a ich dopade na aktuálnu situáciu v Stredoslovenskej galérii.

– Richard Gregor: Aktuálne problémové uzly výtvarného diania na Slovensku: Koniec sochárstva?
Kvalitné slovenské sochárstvo čaká vo veľmi krátkom čase rovnaký osud ako slovenský film v 90. rokoch 20. storočia.

– Omar Mirza: Na východe nič nové
Príspevok o zložitej situácii v aktuálnom libanonskom umení – výtvarné umenie v Bejrúte.

 

Richard Gregor
autor a editor projektu

 

 

kontakt:

RIDER – Contemporary Art  Movement Wall Gazette (Since 21.8.2009) | v Galérii Cypriána Majerníka | in Cyprián Majerník Gallery
Zichyho palác | Zichy Palace
Ventúrska ul. 9
811 01 Bratislava – SK – EU
T: +421 (0)903-66-00-69 | E–mail: richard_gregor2006@yahoo.com