ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

M. Kubačáková_HOME NETS

redaktor: rk 2009-09-05

 


Markéta Kubačáková_HOME NETS


Výstavný projekt HOME NETS (to be continued) je prirodzeným pokračovaním pôvodne fotografického cyklu Home Nets, ktorý reaguje na zdomácnenie počítačovej a digitálnej techniky v domácom prostredí, jej nenásilné, postupné obsadenie nielen nášho súkromného priestoru, ale stále naliehavejšie aj mentálneho priestoru. Fotografický cyklus, ktorý tvoria inscenované zátišia na prvý pohľad nezmyselných kombinácií tradičného interiérového zariadenia a počítačových či iných digitálnych komponentov, sa snaží apelovať aj na výraznú zmenu v spôsobe komunikácie v dnešnom svete a na deficit osobných a medziľudských kontaktov.

Umelecké dielo žije po vytvorení vlastný život a tak sa aj cyklus Home Nets vyvinul do ďalšej, rozvinutejšej podoby (v jazyku IT sa upgradoval), aby dokázal pretransformovaním sa do sfér ďalších médií vyjaviť nové posolstvá. Cyklus sa stáva osobnejšou výpoveďou autorky o spolužití v konkrétnom priestore a o špecifickej komunikácii s konkrétnou osobou. Hoci sa táto sieť dvoch životov už dávno rozplietla, s odstupom času môžeme vystopovať všeobecne platné vzorce, ktoré sa opakujú v každom intímnom spolužití dvoch ľudí v súčasnom svete.
Fotografie z pôvodného cyklu sú zbavené svojej aury odrazu reality a síce ostávajú akousi pôvodnou matricou, tá je však v tejto inštalácii prítomná iba vo forme náznaku, vo forme čiastočného vodidla smerom k maľbe, ktorá sa reagujúc na charakter fotografie ako najdôveryhodnejšieho odtlačku reality, vracia oblúkom k jazyku avantgardy a čistými geometrickými líniami a textom sa odkláňa od zobrazovacích klišé. Náznaky a priehľady, ktoré poskytujú obmedzený pohľad na ukrytý význam, odkazujú v druhom pláne aj na konkrétny výstavný priestor, ktorý vo svojej pôvodnej funkcii slúžil ako miesto, ktoré je určené na ukrývanie, utajenie.

 

                   

 

... súčasťou projektu Home Nets bude aj zvuková inštalácia s názvom Mail, ktorá by mala pozostávať z reproduktorov umiestnených v rohoch galerijného priestoru a z ktorých sa bude vinúť zvuk rôznych foriem písania listov - ticho, tak, aby sa navzájom jednotlivé zvuky príliš nerušili, ale aby mohli byť vnímané i dohromady. Nahrávka odpočúva klepot klávesnice, ťukanie písacieho stroja, šuchot ceruzky či škrípanie husieho brka na papieri, škrabanie kriedy po tabuli alebo stláčanie tlačidiel na mobilnom telefóne. Cieľom nie je zahltiť divákove zmysly, ale vytvoriť istý druh šumu, ktorý sa na každom mieste premieňa, a ktorý bude každému vytvárať vlastné špecifické konotácie k vystaveným fotografiám. (A. Maximová)

Autorka v nadväznosti na pôvodnú myšlienku projektu, ktorou bola absencia komunikácie, prevaha fungovania sociálnych vzťahov prevažne vo virtuálnom priestore, neochota investovať čas a úsilie do skutočných vzťahov, reaguje šikovným využitím logických priestorových prvkov Bunkra, ktoré sa stávajú nositeľmi textových posolstiev. Tieto posolstvá sa zacykľujú a v duchu si dokážeme predstaviť, ako ich vyslovuje osoba ukrytá v prítmí podzemného bunkra, rovnako ako v sieti každodenných výjavov tieto vety počúvame a hovoríme v partnerskom a rodinnom živote.

 


Markéta Kubačáková:
HOME NETS (to be continued)

Miesto konania výstavy:
BUNKER, Nitrianska galéria, Nitra
Trvanie výstavy: 10. 9. – 11. 10. 2009
Kurátorka: Anna Maximová


Výstava sa koná v rámci projektu Galéria mladých kurátorov

bližšie informácie nájdete na www.nitrianskagaleria.sk