ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Š. Papčo - Double Fall

redaktor: rk 2009-09-14

 


    Štefan Papčo pracuje s médiom sochy, objektu a videoinštalácie. Primárne sa zaoberá štúdiom formy a obsahu extrémnych miest a situácií prebratých z horolezeckého prostredia. Ako dlhoročný aktívny horolezec vizuálne spracováva autentické zážitky z početných výstupov. Ako sám píše: „prostredníctvom kritických momentov je možné dešifrovať niektoré vlastnosti subjektu jednoduchšie a zreteľnejšie. Zaujímam sa o potenciál prirodzeného extrémneho miesta vo vzťahu k uzavretému, sterilnému a bezpečnému miestu urbánneho charakteru. Dokumentácia a následná sochárska transformácia získaného materiálu otvára pohľad do nezvyčajného mikropriestoru a spôsobu myslenia lezeckej komunity.“

    Prierez výberu jednotlivých inštalácií v Galérii Cypriána Majerníka je založený na rôznych interpretačných polohách lezeckého prežívania. Autor využíva prirodzené členenie galérie na definovanie jednotlivých stratégií. Prostredníctvom online prenosu, interakcie, ready madu a site specific vytvára štruktúru predstavy konkrétnych problémov. Tieto sa vzťahujú k vytváraniu a prežívaniu tzv. druhej prírody, prostredníctvom pohybu v priestorových rovinách a situačných modeloch. Manipulácia s extrémnym miestom a situáciou sú predmetom skúmania projektu DOUBLE FALL. Reálny strach je nahradený predstavou, skutočný chlad nahrádza vizuálny a radosť z pohybu je nahradená snom.

 

         

 

     V slovenskej premiére bude nainštalovaný objekt s názvom Skrotená hora (2009), ako aj tekutý online prenos procesuálneho projektu Bivak (2008–09), ktorý bol najskôr zasadený do prostredia Vysokých Tatier, konkrétne juhozápadneho hrebeňa Lomnického Štítu, potom do steny Nórskeho Jossingfjordu. Staršie diela predstavuje ready made fragment projektu Vertical Holidays (2007), ktorý bol prvým krokom k práci s bivakovaním alebo interaktívna inštalácia Nakresli cestu (2003). Naopak, najnovšou, doposiaľ nikde nevystavenou prácou, bude inštalácia Neklidné Duše 7+ (2009), ktorú autor vytvoril pre priestor Galérie C. Majerníka.

    Autor je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Katedry Socha / Objekt / Inštalácia u prof. Jozefa Jankoviča. Počas štúdia absolvoval semestrálnu stáž na Faculdade de Belles Artes v portugalskom Porte a semestrálnu stáž na Facultat de Belles Arts v Barcelone. Samostatne vystavoval v Čechách, Nórsku, Portugalsku a na Slovensku.

    Toho času je interný doktorand na VŠVU v Bratislave u doc. Jána Hoffstädtera, pričom témou jeho dizertačnej práce je Forma a obsah extrému.

(z tlačovej správy)


 
Štefan Papčo - DOUBLE FALL
(18.09. - 25.10. 2009)
kurátor: Roman Popelár, Galéria Cypriána Majerníka