ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Poznać Poznań?!

redaktor: rk 2009-09-15

 


P o z n a ć   P o z n a ń  ? !
Aktual (ume) NIE

 


V dnešnej kultúre nejde o pravdu, ale o estetickú kvalitu predstaveného. Páčiť sa je prvoradé, a hodnovernosť – vernosť sa kdesi vytráca. Ako nabáda k odčítaniu podnázov výstavy, má ísť o Aktual(ume)NIE (príslovka aktuálne, v poľštine „aktualnie“). Je to slovná hračka s konštatovaním A… NIE.

Odpovedať na otázku samej aktuálnosti je diskutabilné. Ako si ju môžme vysvetliť? Ako módnosť, IN-ovosť, estetickosť? A nejde skôr o naliehavosť a alarmujúcu zrkadlovosť existujúcich spoločenských vzorcov a schém správania? Koho - čo predstavuje výstava? Trojicu výtvarníkov z Poznane. Každý umelec však pochádza z iného mesta, Diana Rönnberg dokonca z iného štátu (Švédsko). Spája ich však ukončené štúdium na ASP (Akademia sztuk pięknych) v Poznani. Na univerzite, kde sa v posledných rokoch špecializujú predovšetkým na intermediálnu tvorbu.
Ďalším spojivom vystavujúcich autorov je ich spoločenská zaangažovanosť a heslo „Nie je mi to jedno!“. Čo je príznačné napríklad pre tvorbu Kamila Wnuka.

 

Kamil Wnuk (1981)

kriticky komentuje panujúcu situáciu nielen v spoločnosti, ale aj situáciu na domovskej univerzite, kde od tohto roku začína pôsobiť ako doktorand v ateliéri fotografie. Počas svojho vysokoškolského štúdia študoval v ateliéri Jána i Macieja Berdyszakovcov (u otca a syna, ktorých rovnako charakterizuje kritický pohľad na aktuálne dianie).

 

Diana Rönnberg (1983)

zaujímajú ju presahy fotografie do iných médií, presahy myslenia, ale aj správania samotných ľudí. Nekonvenčnosť, až istá „nonšalantnosť“ a hravosť sú len prvoplánovým znakom jej kritického myslenia. Rada sa pohráva s banalitou a trivialitou na pozadí naliehavejších tém.

 

Paweł Polus (1979)

študoval v ateliéri medzinárodne známeho tvorcu konceptuálneho umenia, Jacka Kozlowského. Jeho tvorba je ním ovplyvnená, ale zároveň sa snaží prekročiť tieň svojho profesora posunom konceptuálneho umenia do nových, súčasných dimenzií a kontextov. V tvorbe prepája
maľbu a grafiku s konceptom, vytvárajúc tak minimálnymi výrazovými prostriedkami situácie,
inštalácie, eventy.


(z tlačovej správy)

 

 

Vystavujúci: Diana Rönnberg, Paweł Polus, Kamil Wnuk
kurátorka: Tatiana Recká
Galéria mladých – Nitrianska galéria
(18. 9. – 08. 11. 2009)
www.nitrianskagaleria.sk

Podpora: Poľský inštitút Bratislava