ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

5475 dní

redaktor: rk 2009-09-22

 

 

5475 dní

 

Otto Szabó
٭ 29. 3. 1965 Rožňava

V rokoch 1991 – 1994 študoval na Pedagogickej fakulte UPJŚ – Prešov (Výtvarný odbor). V štúdiu pokračoval v rokoch 1994 – 2000 na VŠVU v Bratislave (Ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie) u profesora Dušana Kállaya. Počas štúdia získal 3 mesačné štipendium na Akademii Sztuk Pieknych v Poznani (Poľsko). Od roku 2004 je externým doktorandom Fakulty Umení Univerzity Vied v Pécsi, v Maďarsku. V rokoch 2001 - 2005 pôsobil ako assistent na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty Umení TU v Košiciach, neskôr od roku 2006 na Katedre teórie a dejín umenia. Od roku 2006 vyučuje na ŠÚV v Košiciach (odbor Propagačná grafika) odborné predmety a počítačovú grafiku. Zúčastňuje sa mnohých domácich aj medzinárodných sympózií a výstav. Je jednou zo zakladateľov združenia výtvarných umelcov a mladej inteligencie Rovás (1994). Tvorí a žije v Košicach.

 

Noémi Ráczová
٭ 12. 4. 1972 Košice

V rokoch 1990 – 1995 študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (Anglický jazyk a výtvarnú výchovu). Počas štúdia získala štipendium na Thames Valley University v Londýne. Po získaní magisterského diplomu na PdF UK v rokoch 1997 - 2002 pokračovala v štúdiu na VŠVU Bratislava v ateliéri voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. Zúčastnila sa 3 mesačného štipendijného pobytu na Akademii Sztuk Pienknych v Poznani (Poľsko). Od roku 2006 vedie oddelenie Propagačnej grafiky. Ilustrovala 16 kníh pre deti, vytvorila 12 knižných obalov a množstvo knižných projektov. V posledných rokoch ilustruje hlavne pre menšinové vydavateľstvá na Slovensku (Madách, Lilium Aurum). Zúčastňuje sa mnohých domácich aj medzinárodných sympózií, výstav a súťaží. Je jednou zo zakladateľov združenia výtvarných umelcov a mladej inteligencie Rovás (1994). V roku 2002 získala prestížnu cenu Koh-i-Noir na medzinárodnom bienále pastelu v Ostrihome. S manželom výtvarníkom Zsoltom Lukácsom a dcérou Krisztinou Zsófiou žije v Košiciach.

 

Zsolt Lukács
٭ 2. 4. 1972 Košice

V rokoch 1991 – 1994 študoval na Pedagogickej fakulte UPJŚ – Prešov (Výtvarný odbor). V štúdiu pokračoval v rokoch 1994 – 2000 na VŠVU v Bratislave (Ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie) u profesora Dušana Kállaya. Počas štúdia získal 3 mesačné štipendium na Akademii Sztuk Pieknych v Poznani (Poľsko). Od roku 2004 je externým doktorandom Fakulty Umení Univerzity Vied v Pécsi, v Maďarsku. V rokoch 2001 - 2005 pôsobil ako assistent na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty Umení TU v Košiciach, neskôr od roku 2006 na Katedre teórie a dejín umenia. Od roku 2006 vyučuje na ŠÚV v Košiciach (odbor Propagačná grafika) odborné predmety a počítačovú grafiku. Zúčastňuje sa mnohých domácich aj medzinárodných sympózií a výstav. Je jednou zo zakladateľov združenia výtvarných umelcov a mladej inteligencie Rovás (1994). Tvorí a žije v Košicach.