ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Puchovský: Vystúpenie

redaktor: rk 2009-11-07

 


Juraj Puchovský (1978) študoval propagačnú grafiku na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. V roku 2003 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre voľnej grafiky v Ateliéri voľnej tvorby a knižnej ilustrácie u prof. Dušana Kállaya.

Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe, no nemenej zaujímavé sú aj jeho kresby či knižné ilustrácie. Patrí k outsiderom medzi mladými slovenskými výtvarníkmi, pretože ide svojou vlastnou cestou a nenecháva sa zlákať prchavými módnymi trendmi. Z formálneho hľadiska sa venuje tradičnejšej figurálnej olejomaľbe s expresívnymi polohami a bravúrne zvládnutou technikou. Jeho obrazy sú plné metafor, skrytých odkazov, existenciálnych myšlienok a otázok o mieste človeka vo svete, o ľudskej psychike, myslení a podvedomí. Námety čerpá hlavne z literatúry a filozofie, nejde však o pseudointelektuálnu pózu, ale o autorov reálny záujem a zahĺbenie sa do problematiky.
Na výstave v Galérii mladých prezentuje výber obrazov, ktoré vytvoril za posledné dva roky. Pri ich vzniku čerpal z literárnych diel a myšlienok Franza Kafku, Friedricha Nietzscheho, Henriho Bergsona či Mircea Eliadeho. Nálada obrazov sa nesie v kontemplatívnom a miestami až melancholickom duchu.

Názov výstavy má podobne ako Puchovského obrazy viac rovín čítania. Môže byť chápaný napríklad ako vystúpenie pred ľudí v zmysle prezentovania svojej tvorby, čiže akési odhalenie sa pred publikom. Ide však aj o nefyzické vystúpenie zo samého seba, ktoré autor zažíva pri tvorbe obrazov, a ktoré divák môže prežiť pri ich vnímaní. Pri zmyslovej a intelektuálnej percepcii umenia sa totiž človek ocitá v priestore mimo reálneho fyzického sveta, vo svete imaginácie, myšlienok, pocitov a podvedomia.

                                

 

Neznámy, nekonkrétny priestor a fyzické vystupovanie/prekračovanie sú zachytené aj priamo na maľbách, ktorých stredobodom je človek. Postava prekračuje ostnatý múr, kľačiaca osoba vidí svoj odraz ako obraz niekoho iného, z chrličov – ľudských hláv vyteká voda do fontány a z nej preteká von do neznáma. Sú to metafory vystúpenia zo seba pri tvorení, ktoré je úzko spojené so slobodou. Návštevník galérie sa nad tým môže zamyslieť, keď vystúpi na najvyššie poschodie, kde ho čaká séria obrazov s výrokom od francúzskeho filozofa Henriho Bergsona: „Sloboda je osobná udalosť sebastvorenia“.
Ďalším opakujúcim sa motívom je dom. Dal by sa interpretovať ako kafkovský zámok, ktorý predstavuje nedosiahnuteľný cieľ, odcudzenie, tajomno a nejednoznačnosť jeho skutočnej existencie. Tieto prvky architektúry naznačujú iný priestor, v ktorom sa osoby na obrazoch nachádzajú, no zároveň aj priestor „medzi“, v ktorom sa ocitajú diváci. Pretože keď sa pozeráme na tieto maľby, prekračujeme náš skutočný svet a v(y)stupujeme do sveta obrazov Juraja Puchovského.


Juraj Puchovský: Vystúpenie
Galéria mladých – Nitrianska galéria
12.11.2009 – 24.1.2010

Kurátor: Omar Mirza
Otvorenie výstavy: streda, 11. novembra 2009 o 17:00

Súčasťou vernisáže bude diskusia s výtvarníkom o 18.00 hod., ktorá sa koná v rámci projektu Večery výtvarných reflexií.

www.nitrianskagaleria.sk

(z tlač. správy)