ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Černušák - Neprirodzený výber

redaktor: rk 2009-11-03

 

 

Michal Černušák / UNNATURAL SELECTION


Černušák (*1982) vyštudoval maľbu na VŠVU v Bratislave (ateliér prof. Ivana Csudaia) a momentálne pôsobí ako doktorant na katedre maľby. V roku 2007 získal Special Price na Essl Award CEE. Žije a tvorí v Bratislave.
Černušák vo svojej tvorbe vychádza zo súčasných spoločenských udalostí a reaguje na problémy, ktoré majú mnohokrát výrazný politický kontext. V jeho maľbách rezonujú každodenné nástrahy a riziká, ktoré sa spájajú s politickou mocou, globálnym priemyslom, vedou a výskumom, novými technológiami a v neposlednom rade s médiami, ktorých optika je často založená na princípe manipulácie a špekulácie.
Pri pohľade na Černušákove veľkoformátové maľby z posledného obdobia sa natíska stará známa pravda, že najväčším nebezpečenstvom pre človeka je človek sám. Monumentálne kompozície sú akýmisi apokalyptickými víziami, v ktorých sa odkazy na minulosť miešajú s obrazmi budúcnosti. Tá však v autorovom podaní nevyzerá ružovo.
Industriálna revolúcia a expanzia vedy a techniky v 19. a 20. storočí nám život na Zemi na jednej strane mimoriadne zjednodušila a spríjemnila, na druhej strane so sebou priniesla „vedľajšie produkty“ ako znečistenie životného prostredia, narušenie rovnováhy v ekosystémoch, klimatické zmeny, ekologické katastrofy, atómovú bombu, výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle, či zlomový 11. september 2001.

Keď Charles Darwin pre 150 rokmi publikoval svoju evolučnú teóriu, ktorej hybnou silou je prirodzený výber, otriasol nielen základmi prírodných vied, ale aj celým myšlienkovým systémom západnej kultúry na čele s náboženskou predstavou o vzniku sveta. Myšlienka, že všetky živé organizmy majú spoločný genetický základ a tvoria jedno veľké biologické spoločenstvo, prináša so sebou neustálu zodpovednosť. Koruna tvorstva - človek napriek faktu, že disponuje všetkými možnými prostriedkami, ako zodpovedne chrániť spoločenstvo druhov a ich (teda aj svoje) prirodzené prostredie, sa pri vlastných činoch nechá často zlákať mocenskými hrami a krátkozrakými ambíciami, ktoré ale zanechajú dlhodobé následky.

                                 

 

Menej ako o priamu konfrontáciu s evolučnou teóriou ide Černušákovi pri najnovších plátnach o reflexiu moderného vedecko-technologického „ošiaľu“. Autor rozohráva príbehy s otvoreným koncom, ktorých aktérmi sú reprezentanti vedy a výskumu ako lekári či technici. Namiesto falošného moralizovania nás ohúri farebnosť a formálna rôznorodosť jeho kompozícií, vznášajúcich sa v akomsi časopriestorovom vákuu. Harmónia farieb ale koliduje s naratívnymi fragmentami, do ktorých sa jeho výjavy rozpadávajú. V obraze Biotech intervention (2009) trojica ľudí v bielych plášťoch skúma niečo neidentifikovateľné, meniace sa na amorfnú hmotu hrozivo pohlcujúcu priestor ako krvavé plamene v Dantovom inferne. Pri pohľade na maľbu sa núka otázka, či zobrazené postavy vedia čo robia, alebo či sa im predmet ich bádania už dávno vymkol spod kontroly?
Podobne je tomu aj pri maľbe Playing with God (2008), na ktorej vidíme inváziu čudesných lietajúcich telies, zvárajúce robotníčky, mužov v plynových maskách a skafandroch – to všetko zahalené rúškom tajomstva o vzťahu medzi príčinami a následkami ľudského konania. Apokalyptické výjavy nie náhodou pripomínajú historické sakrálne maľby, boží poriadok ale v Černušákovom podaní nahradil vedecko-technický chaos.

Michal Černušák “Unnatural selection”
Kro Art Gallery Wien
10.10.2009 – 19.11.2009


(z tlač. správy, autor textu: G. Kisová)