ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

2x Milan Adamčiak

redaktor: rk 2009-11-08

 

 

15.11.2009  /  20.00 hod  /  A4 – Nultý priestor

DIAMONDANCE / premiéra tanečno-hudobnej performance

MUZIKOLÓG A TVORCA / dokumentárny film, Milan Adamčiak

         

             + D I A M O N D A N C E

+ tanečno-hudobná performance pre štyroch tanečníkov a štyroch hudobníkov / Autor konceptu: Milan Adamčiak
Tanec: Anna Caunreová, Monika Caunerová, Monika Čertezni, Petra Fornayová
Hudba: Lujza Ďurišová, Milan Adamčiak, Peter Machajdík, Michal Murin
Scénografia: Michal Moravčík
Predstavenie bolo zrealizované s podporou Ministerstva kultúry SR a
Nadácie Intenda - Nadačného fondu Slovak Telecom
Ďakujeme A4 - nultému priestoru a časopisu Vlna.

Diamondance je zobrazenie rezu diamantu v pohybe a zvuku. Predstavenie vzniklo na základe obrazovej partitúry Milana Adamčiaka z roku 1967, jedného z najvýznamnejších slovenských konceptuálnych umelcov. Dátum vzniku diela výrazne posúva hranicu vzniku slovenského súčasného tanca. Diváci sú svedkami priamej tvorby tanca a hudby na javisku, zladenia
štyroch párov interpretov navzájom, ale aj s presne danou obrazovou štruktúrou, pretavenou do samotnej scény.

 

                                 

                                 

foto_diamondance
 

  + M U Z I K O L Ó G   A   T V O R C A  

+ dokumentárny film, 2008 / Produkcia: VŠMU – Andrea Biskupičová, Arnold Kojnok
Námet, scenár, réžia: Arnold Kojnok
Kamera: Slavo Hutník, Tomáš Benedikovič, Pavol Palárik, Peter Palárik, Arnold Kojnok
Zvuk: Martin Fačkovec
Hudba: Milan Adamčiak, Transmusic com.
Hudobná réžia: Juraj Ďuriš - Experimentálne štúdio SRo
Strih: Pavol Palárik
Film bol realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR a Literárneho fondu.

Vznik filmu o Milanovi Adamčiakovi inicioval pedagóg Michal Murin, ako magisterskú prácu Arnolda Kojnoka na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici v ateliéri Audiovizuálna tvorba. Pôvodný magisterský videoprojekt s názvom "Opak je pravdou" (13 min.) sa neskôr stal podkladom pre vznik dokumentárneho filmu, ktorý Kojnok pripravil už na pôde katedry Dokumentárnej tvorby VŠMU v ateliéri Dušana Hanáka a ktorý mal premiéru pred rokom v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.