ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Transmusic Comp.

redaktor: rk 2009-11-08

 

 

 

 Avantgardná poetika Transmusic comp. bola síce veľmi radikálna, no zároveň aj liberálna. Nenegovala ale revidovala. Bola heretická, no nikdy nie egocentrická a už vôbec nie patetická, čím sa výrazne odlišovala od do seba zahľadenej slovenskej hudobnej moderny. Aj vo svojích najagresívnejších prejavoch (pálenie gramoplatní v Murinovej Flambovanej hudbe alebo Adamčiakove rozbíjanie huslí na Fluxfeste) zohľadňovala kontextové relácie, prípadne s nadhľadom ustanovovala nové. Ku svojím vplyvom (Kagel, Cage, Fluxus ale aj slovenský folklór) sa otvorene hlásila a nikdy sa ich nesnažila skrývať či kamuflovať. “Repertoár súboru je otvorený, akcentuje hlavne tvorbu členov a partnerov Transmusic comp., projekty fúzií rôznych typov hudby, aleatórne a improvizačné koncepty, inštrumentálne divadlo, projekty s nekonvenčnými hudobnými zdrojmi, audio art a pod. Teleso, účinkujúce v zostave 2-n členov, je otvorené ďalším aktivitám a partnerskej spolupráci, predpokladajúcej toleranciu, tvorivý zápal a serióznosť prezentácie,” píšu Milan Adamčiak a Peter Machajdík v zakladacej listine zoskupenia.

(In: radioart.sk, Jozef Cseres, http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=7)

 

"... koncerty-predstavenia Transmusic Comp. sa vyznačovali (neo)fluxovou poetikou, v ktorej sa netradičným spôsobom hralo na hudobných ako aj na akýchkoľvek zvukových nástrojoch či nájdených predmetoch (vešiakoch, kvetináčoch, hokejkách, stavbárskom náčiní, hračkách a upravených materiáloch, celkovo na viac ako 500 druhoch zvukových home-, resp. ready-mades). Situačné skladby (Idea pre jedného muzikanta, String Room, Peoele to Poeple, Pre ideu a okolie, Legnavské tančeky, Flambovaná hudba, a i.) s integrálnymi prvkami (neraz šokujúcej) performance, inštrumentálneho a hudobného divadla či zvukových a výtvarných inštalácií vychádzali z cageovského užitia metódy náhodných procesov a voľnej improvizácie. „Voľnej“ v tomto prípade znamená intuitívnej, sústredenej komunikácie všetkých aktérov. Hudobno-intermediálne happeningy Transmusic Comp. mali podobu (pod)vedomých interakcií (napr. na koncepty fluxových umelcov na rozdaných kartičkách, na „balvanovské“ pohybové skice so zakomponovaním experimentálnej poézie a pod.)."

(In: radioart.sk, Julo Fujak, http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _