ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Vanek & Mikyta

redaktor: rk 2009-11-29

 


 

Spoločná výstava generačne odlišných výtvarníkov Imricha Vaneka a Svätopluka Mikytu vznikla na základe ľudskej i myšlienkovej blízkosti oboch autorov. Cez pohľad mladšieho Mikytu na dielo i osobu staršieho Vaneka sa nám naskytá nový, netradičný spôsob prezentácie keramickej tvorby.
Zámerom výstavy nie je retrospektíva keramikára Imricha Vaneka, ani prezentácia spoločných diel vytvorených pre túto príležitosť. Dôležitý je vzájomný dialóg dvoch umelcov a priateľov. Vystavené práce sú výberom zo staršej i najnovšej Vanekovej tvorby, pričom hlavným vstupom Svätopluka Mikytu tu bola hra s inštaláciou a doplnenie či komentovanie výstavy svojimi dielami. Mikytov skôr výtvarnícky než kurátorský prístup k rozmiestneniu diel v priestore a k výstavnej dramaturgii zasadzuje Vanekove diela do nových kontextov, zdôrazňuje ich nadčasovosť a aktuálnosť a potvrdzuje nedocenené výtvarné kvality Vanekovej keramickej tvorby.

Výstava je univerzálnou metaforou existencie človeka, jeho životnej cesty od narodenia, cez detstvo a neskorší zápas (či hru?) so životom, až po smrť a možnú reinkarnáciu v budúcnosti. Dôležitou súčasťou expozície sú fotografie dokumentujúce Vanekove monumentálne realizácie v architektúre a dokumentárny film, ktorý vznikol špeciálne pri príležitosti tejto výstavy. Film zachytáva rozhovory Mikytu s Vanekom o jeho tvorbe, živote a pohľade na svet, ako aj pátranie po Vanekových realizáciách, ktoré sú roztrúsené po celom Slovensku. Množstvo z nich žiaľ už neexistuje, keďže boli v rámci často agresívnych developerských aktivít zbúrané spolu s budovami, v ktorých alebo na ktorých sa nachádzali.
 

Imrich Vanek (1931) študoval v rokoch 1956-1962 na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe
v ateliéri prof. O. Eckerta. Už v prvej polovici 60-tych rokov sa snažil o dovtedy u nás ojedinelé oslobodenie keramiky od jej úžitkovej funkcie a o hľadanie nových možností jej výtvarného spracovania. V 60-tych a 70-tych rokoch zrealizoval okolo 50 monumentálnych diel v architektúre, v ktorých naplno využil nový, sochársky prístup k materiálu a jeho výtvarnej funkcii. Hlavnými motívmi jeho tvorby sú univerzálne myšlienky kolobehu života a ľudskej existencie v čase a priestore.

 


Svätopluk Mikyta (1973) študoval kresbu a grafiku na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení
v ateliéri doc. V. Kolenčíka, rok sa venoval keramike v ateliéri doc. I. Langerovej-Vidrovej. V roku 2008 sa stal laureátom Ceny Oskára Čepana. Svojimi kresbami, prekresbami, premaľbami a inštaláciami sa snaží prekračovať limity daných médií. V tvorbe ho zaujíma minulosť, manipulatívnosť propagánd, národné a ľudové motívy či mýty, ktoré napriek určitej nostalgii podáva s humorom, nadhľadom a bez zbytočného pátosu.

 

(z tlač. správy)


Nitrianska galéria / 9.12.2009 – 24.1.2010
kurátor: Omar Mirza
viac na
www.nitrianskagaleria.sk