ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Denník pozorovateľa

redaktor: rk 2010-01-21

 

 

Denník pozorovateľa je spoločnou výstavou slovenského maliara Rastislava Podobu a slovinského výtvarníka Jerneja Forbiciho. Obaja autori sa vo svojej tvorbe venujú fenoménu priestoru, či už ide o skúmanie konkrétnej krajiny, alebo o sprítomnenie dojmu z fiktívnych priestorových súvislostí. Procesu maľby predchádza u oboch autorov pozorovanie problému, obaja pracujú aj s médiom fotografie, ktorá im slúži viac ako forma akéhosi denníkového záznamu než predloha pre konečnú kompozíciu.  

Jernej Forbici (*1980) pochádza zo slovinského Ptuj a vyštudoval maľbu na Akadémii umení v Benátkach, kde sa špecializoval na žáner krajinomaľby. Jeho tvorba bola prezentovaná na výstavách v Slovinsku, Taliansku, Rakúsku, Nemecku a v Čechách. Na Slovensku sa predstaví po prvý raz. Mnohé jeho obrazy sa priamo vzťahujú k slovinskej krajine, konkrétne k regiónu Halda, ktorého prostredie je vystavené permanentnému znečisteniu v dôsledku ťažby hliníka. S fotoaparátom v ruke Forbici už niekoľko rokov dokumentuje na okolitej prírode znaky tejto nezodpovednej priemyselnej expanzie. Dojmy spracúva v maľbách rôznych rozmerov, ktoré majú ale jedno spoločné: záznam rozkladu či explóziu nedotknutého prírodného prostredia. Forbiciho diela sa na jednej strane vyznačujú detailom a precíznosťou zobrazenia v duchu klasickej benátskej krajinomaľby. Na druhej strane autor tieto postupy kombinuje so silným maliarskym gestom a nánosmi farby vytvárajúcej hrubé textúry. Výsledok pôsobí „znečisteným“ dojmom – intervencia do plochy obrazu symbolicky odkazuje na nebezpečenstvo ekologickej katastrofy. Autor sa na výstave predstaví maľbami z rokov 2007 až 2010 a priestorovou inštaláciou, ktorá je integrálnou súčasťou jeho najnovších prác.

Rastislav Podoba (*1975) vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. V. Popovič a prof. R. Sikora). Je viacnásobným finalistom súťaže VÚB Maľba a nositeľom Ceny Martina Benku. V roku 2008 získal Cenu International Association of Art na VI. Medzinárodnom bienále kresby v Plzni. Jeho maľby majú imaginárnu, zahmlenú vizualitu na pomedzí abstrakcie a figuratívneho zobrazenia. Autor intenzívne pracuje s témou priestoru a krajiny, jeho prístup je podobný práci fotografa, používajúceho rôzne clony a filtre pri snímaní a vyvolávaní obrazu. Podobne ako sa fotografovi v tmavej komore postupne zjavujú kontúry záberu, odhaľuje Podoba náznaky kompozície postupným vrstvením, pridaním či ubratím pasty, ťahom štetca alebo voľným stekaním farby. Ako sám hovorí, najvzrušujúcejší je preňho moment, kedy začína tušiť zobrazenie, moment súčasne prítomnej otvorenosti a náznaku je pre jeho tvorbu kľúčový. Podobove krajiny, horizonty či panorámy vznikajú maliarskou skladbou, vnášaním pohybu do procesu maľby. Rozhodujúca je podľa jeho slov „intuícia alebo momentálne vedomie toho okamihu, keď stav vecí v obraze prevezme vlastné fungovanie, ktoré mu bolo nejakým zázrakom umožnené.“ Z abstraktných plôch sa tak zrazu stávajú kúdele dymu, tornáda či koruny stromov, ktoré však nikdy neprestanú byť autonómnymi farebnými škvrnami alebo štruktúrami. Podobova tvorba tak okrem roviny maliarskej technológie a pohrávania sa s mimetickým zobrazením zakaždým referuje aj o pozorovaní samotného aktu videnia a o vzťahu obrazu k zobrazenému motívu. Na výstave sa autor predstaví maľbami z rokov 2009 a 2010, okrem iného prácami z nového cyklu Encyklopédia. 

(z tlačovej správy)

 


DENNÍK POZOROVATEĽA - Rastislav Podoba & Jernej Forbici

29.1. – 26.3.2010 / KROKUS Galéria, Nám. 1. mája 3, Bratislava