ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Ivana nana Miháliková

redaktor: ds 2010-03-30

 

 


s p á č i


zábery na kov
páčiť sa
ÁNO/NIE
kanárikom
pehavým od sĺnk
zámerne zazimovaným
uzriem len
nezmenené trilky
na nôžkach
galakticky
stočení do kávy
a hop
krikľavé pierko
letí
pomaľovaný výťah
klietka hlavy
 

 

 

i n v e n t a r i z á c i a

už dlhý čas triedi dračie hlavy
analyzuje slabiny
mikrokozmom šuštia
ako znásobené steblá
pomalé kŕdle
 
čo bolo za nimi?
zvesené lietajúce formy
 
jazykom sa plazia von
zo škatúľ
z kategórií
 
obludné a pravé
hľadajú telá
s podobnou podstatou
ktorú im zabili
dočasne cnostní

 

 


N á v r a t   f i k t í v n e j   e n t i t y 

Praskanie a šum
pred vstupom, ktorému nezabrániš.
Utečenec hustne
zo spodných vrstiev vykrajuje stavy
podobné kútom
s práchnivou tmou.


Na prahu
detské telo má vlčie oči.


Neklope,
presiakne ťa,
stiahne únikom
do vzduchoprázdnych prianí.


Rozškriabali horizont.

 

 


n o v á   k v a l i t a 

vystúpili
precíznym rezom z hierarchií
aj dnes pátrame po príčine vypárania
tuho zažitého

 
trochu vedľa
nafúknuté oči
poprehadzované novými nárazmi
absurdný kočík
 

tak sa zatúlal aj zmysel
našli
vybielené kosti
a ďalej

škrupiny vypadnuté z hniezda

 

 


Ivana nana Miháliková