ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Tábor Rovás 2010

redaktor: milk 2010-04-07

 

 

b2

b3

b4

b5

b6

b6

 

LETNÝ VÝTVARNÝ TÁBOR ROVÁS XII. ročník

10. 8. - 22. 8. 2010, Balatonfüred, Maďarsko


 

Naším cieľom je zorganizovať v poradí už XII. ročník tvorivého a vzdelávacieho tábora zameraného na výtvarné a úžitkové umenie pre talentovaných mladých ľudí, ktorých životným cieľom je stať sa umelcom. Chceme oboznámiť účastníkov s kultúrnymi hodnotami a umením Maďarov a Slovákov a tým prispieť ku kultúrnemu vyrovnaniu oboch národov, priblížiť im predstaviteľov súčasného umenia a ich žiakov, oboch národností. Chceme prispieť k formulovaniu svetového názoru a estetického cítenia mládeže a s pozvanými výtvarníkmi jednotlivých sekcií usporiadať sympózium s workshopom, vhodné na konfrontácie skúseností, metód a teórií o výuke kreslenia, maľovania, modelovania, počítačovej grafiky, fotografie, filmu, hrnčiarstva a smaltu.


Prečo to vlastne robíme?

Aby talentovaný mladý človek dostal šancu stať sa výtvarníkom. Táborom poskytneme príležitosť mladým z rôznych oblastí Slovenska zoznámiť sa. Chceme priblížiť predstaviteľov rôznych národností a vekových skupín – tak profesionálnych výtvarníkov, ako aj mladých, talentovaných záujemcov o výtvarné umenie. Predchádzajúce tábory boli v rôznych oblastiach Slovenska: v Gombaseku (6), v Jasove (2), v Kysaku (3), na Kokave-Línia (1), v Rešici, v maďarskej obci Hejce. Teraz sme sa rozhodli zorganizovať tábor pri maďarskom Balatonfüred, kde sa nám podarilo vybudovať spoluprácu s umeleckým združením Open workshop vo Veszpréme. Tábor sa uskutoční v Balatonfüred, na internáte strednej záhradníckej školy Széchenyi Ferenc.
Cena je 17.50 EUR na 1 osobu/deň, spolu 210 EUR za 12 dní. Stravovanie zabezpečíme 3-krát denne; Ubytovanie bude v dvoj- aj štvor-posteľových izbách. Staviame na voľnú ateliérovú tvorbu pod vedením profesionálnych výtvarníkov, ktorí budú aj sami tvoriť. Výtvarné pomôcky a odborné konzultácie sú v cene.


Časový harmonogram

Príchod je individuálny, zraz bude 10. 8. pred večerou, od 15.00 do 18.30. Od 11. 8. sa začínajú práce v jednotlivých kurzoch a ateliéroch, ktoré budú pokračovať až do 20. 8. 2010, kedy sa uskutoční archivácia, dokumentácia a inštalácia vytvorených prác. Prieskum a následne vernisáž výstavy bude vo Veszpréme na Mestskom úrade 21. 8. 2010, pravdepodobne o 16. 00 hod. Vytvorené diela v rámci putovnej výstavy sa dostanú v septembri do Miškolca, v októbri do Rožňavy a následne do Košíc, do Kasární-Kulturpark.
Tvorivý tábor je zameraný na výtvarné a úžitkové umenie a literatúru. Práca s účastníkmi sa uskutoční v niekoľkých ateliéroch. Ako vedúcich jednotlivých ateliérov sme pozvali predstaviteľov súčasného umenia zo Slovenska a Maďarska:

- Mgr.art. Jozef Tóth, akad.mal.
- Mgr.art. Jozef Suchoža, akad.soch.
- László Kiss, grafik, Maďarsko
- Mgr.art. Otto Szabó, ŠUV KE 
- Bc. Gabriel Gyenes, grafik, VŠVU v Bratislave
- Ing. Oskar Kovács, fotograf
- Ing. Arch. Kinga Václavová
- Zoltán Szászi, publicista, básnik
- Mgr.art. Vojtech Ferdič, ŠUV Kolárovo
- Mgr.art. Juraj Sasák, film, foto, intermediálne umenie
- Mgr.art. Viktor Oravec, akad.soch. VŠVU v Bratislave
- Mgr. Ladislav Samuelis, kulturológ

Účastníci sa prihlásia priamo k vedúcim, vedúci môžu pozvať do tábora aj svojich žiakov či prívržencov; samostatne rozhodujú o tom, za akých podmienok príjmu alebo odmietnu uchádzača.

 

Otto Szabó & Rovás