ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

V Galérii na schodoch

redaktor: milk 2010-04-07

 

 

s2Galéria na schodoch: Otto Szabó


Pred dvomi rokmi sa vestibul Filozofickej fakulty UKF na Hodžovej ulici v Nitre zmenil na Galériu na schodoch, kde Katedra kulturológie a Kulturologická spoločnosť pravidelne robia výstavy renomovaných slovenských výtvarníkov. Pred niekoľkými dňami tu otvorili výstavu akad. maliara Otta Szabóoa pod názvom Pieseň piesní.
Otto Szabó je maliarom tvorivého nepokoja – umelec večne hľadajúci. Ani nie tak námety, tých má vždy v hlave niekoľko, ale skôr čo najpresvedčivejšie spôsoby ich výtvarného stvárnenia. Výtvarník pátrajúci po zmysle, podstate, myšlienkach stvárňujúceho objektu. Človek, pre ktorého je obraz svätostánkom, ukrývajúcim príbeh a ten sa nedá „vyrozprávať“, len tak napochytro. Príbeh každého obrazu treba prežiť, precítiť, niekedy prebolieť, inokedy presnívať v radostnom opojení.
Otto Szabó to veľmi dobre vie, preto sú jeho obrazy síce na prvý pohľad jednoduché, ale keď sa pozrieme lepšie, mimoriadne obsahovo bohaté. Jeho plátna sú pokreslené celým ľudským životom, vyjadrujú vnútorný svet človeka. Sú zápasom so svedomím, nad ktorým nikto nikdy nezvíťazí. Sú akoby hľadaním anjela, ktorého krídla každý z nás potrebuje. Sú ale aj stretnutím spriaznených duší, iba náruč ktorých nás ochráni, keď nám je najťažšie... O tom všetkom sú obrazy Otta Szabóoa, stačí pred nimi zastať a zamyslieť sa...
Avšak, kto je vlastne ten, čo nám odkryl svoj (ale aj náš) vnútorný vesmír a núti nás uvažovať nad podstatou ľudského jestvovania?
Otto Szabó je rodák z Rožňavy, ale teraz žije s rodinou v Hosťovciach. V rokoch 1988 – 1994 študoval na Katedre grafiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u Jozefa Lebiša, Igora Rumanského, Vojtecha Kolenčíka a Róberta Jančoviča. V súčasnosti sa zaoberá voľnou umeleckou činnosťou, sakrálnou a monumentálnou tvorbou a knižnou ilustráciou. Od roku 2008 vyučuje na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach (odbor propagačná grafika). Je jedným zo zakladateľov združenia výtvarných umelcov a mladej inteligencie Rovás a v roku 2004 sa podieľal aj na vytvorení Virtuálnej galérie Rovart, ktorá sa venuje súčasnému výtvarnému umeniu. Na konte má aj viacero knižných ilustrácií a jeho grafiky boli viac ráz publikované v tlači. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných sympóziách, výstavách a súťažiach. Vystavoval v mnohých slovenských, maďarských mestách, ale aj v niektorých okolitých krajinách. Ako pedagóg sa venuje talentovaným deťom, pre ktorých viac rokov organizuje tvorivé tábory.
V ostatnom čase v jeho tvorbe dominuje sakrálna tvorba. Jeho cesta výtvarného hľadania akoby sa obrátila k Bohu. Vytvoril viacero obrazov pre slovenské a maďarské kostoly, do ktorých navrhuje aj architektonické úpravy, ale aj napríklad svietidlá, oltárne kríže, sochy.
Častým motívom jeho sakrálnych diel je Krížová cesta. „Krížová cesta“ – cesta plná prekážok, na ktorej aj my hľadáme svojich anjelov. Pritom, ako povedal taliansky filozof, spisovateľ a režisér začiatkom minulého storočia Luciano de Crescenso: „Všetci sme anjeli s jedným krídlom. Ak chceme lietať, musíme sa objať“.


Jozef Leikert

 

viac fotografií na:

http://www.ukf.sk/dokumenty/fotogaleria/vernisaz4/

https://www.rovart.com/news_view.php?akcia=view&id=1508