ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Martin Derner - Žánre

redaktor: rk 2010-04-08

 


der2

 

Martin Derner: Ž Á N R E

Profilová výstava grafika Martina Dernera (1973), pôsobiaceho v Bratislave a v Banskej Bystrici, predstaví jeho voľnú grafickú a objektovú tvorbu z obdobia 2002–2010. Autor pracuje stratégiami aktuálnej grafiky vo viacerých výrazových polohách,  materiálových, technických  i formových výstupoch tvorby, kde usiluje o otvorenú a variabilnú formu grafiky  s presahmi do sochárskych foriem reliéfu či objektu. Popri grafike sa Derner venuje aj tvorbe knižného objektu, pričom knihu vníma ako tvárny ideový a „sochársky“ materiál. Jeho tvorba je koncentrovaná do viacerých klasických i aktuálnych žánrových okruhov, ktoré často fúzujú a tak produkujú žáner nový. Zjednocujúcim prvkom je figúra, figurácia a ich posun do znakovosti.
   
Výstava predstaví  štyri nosné žánrové okruhy Dernerovej tvorby, kde pracuje so stratégiami autorsky simulovaného a manipulovaného ready-made. V kontextoch svojej tvorby si autor privlastňuje prvky nájdenej reality, banality i gýča, ktorými vizuálne i mentálne manipuluje a zásadne mení ich pôvodný zmysel. Obsahovo sleduje hraničné a paradoxné dejové i vizuálne motívy. Dôležitým výrazovým prvkom je balans a stieranie hraníc medzi voľným a chladným designovým výrazom.
     
Tvorba Dernera vykazuje bohatú, no výrazovo zhutnenú škálu novej vizuálnej reči (jazyka), ktorá sa drží svojho grafického základu, ale polemizuje s ním v intenciách nových, hybridných druhov, žánrov a disciplín umenia. Sleduje analytické a polemické skúmanie hraníc vizuálnych druhov od kresby, cez čierno-biele znakové grafiky, rozvinuté vo viacerých formách priestorových presahov, až po knižné objekty. Rovnako myšlienková a ideová báza jeho tvorby vykazuje viacvrstvovosť, ambivalentnú a pluralitnú ideovosť, ktorá je osobitou (prevažne ironickou) reflexiou instability doby a vzťahov (a úlohy umenia v nej).

 

Martin Derner : ŽÁNRE

Galéria Cypriána Majerníka
Ventúrska 9, Bratislava - Staré Mesto
Trvanie: 10.4.2010 – 15.5.2010
Kurátorka: PhDr. Alena Vrbanová

 

(gcm-av)