ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Troubles out

redaktor: rk 2010-04-15

 


cerm1

Krokus Galéria Vás srdečne pozýva na sólo výstavu mladého slovenského výtvarníka Michala Černušáka s názvom "Let your troubles out". Černušák (*1982 vo Zvolene) vyštudoval maľbu na VŠVU v Bratislave (ateliér prof. Ivana Csudaia), kde momentálne pôsobí ako doktorand. V roku 2007 získal Special Price na Essl Award CEE, v roku 2009 bol finalistom Ceny VÚB Maľba. Jeho diela sú zastúpené v renomovaných domácich a zahraničných zbierkach (GMB, Sammlung Essl, ECB Collection, Wannieck Gallery a. i.). Autor žije a tvorí v Bratislave. Výstava je výberom jeho najnovších prác. 

V centre Černušákovho umeleckého záujmu stojí súčasná spoločnosť a sprievodné javy dynamických zmien v dôsledku globalizácie, komunikačných a technologických inovácií či nových poznatkov z oblasti vedy a výskumu. Častým východiskom jeho tvorby sú mediálne správy, novinové články, informácie zaváňajúce konšpiračnými teóriami či „mozog vymývajúcimi“ ideológiami. Autorov záujem patrí aj prírodným vedám a náboženstvu, dvom konkurujúcim si systémom, spravujúcim poznanie a ponúkajúcim rozdielne svetonázory. Ostražitosť voči štruktúram uzurpujúcim si monopolné postavenie pri distribúcii informácií v modernej vedomostnej spoločnosti tvorí základný kameň jeho bohatého výtvarného programu.

Orientovať sa v súčasnom svete nie je jednoduché a Michal Černušák je umelec, ktorý si uvedomuje komplexnosť 21. storočia. Preto je len konzekventné z jeho strany, že sa vyjadruje prostredníctvom komplexného vizuálneho jazyka. Historické referencie jeho malieb nájdeme v umení neskorej renesancie a baroka, v monumentálnych sakrálnych kompozíciách. Na druhej strane autor už niekoľko rokov využíva techniku airbrush, ktorej korene siahajú do automobilového priemyslu a reklamy. Zozptýlené farebné plochy kombinuje s presným maliarskym rukopisom. Černušák remixuje tradíciu s novými formami a absorbuje impulzy digitálneho veku, niektoré jeho plátna žiaria ako reklamné lightboxy. Rovnako ako vrství rôzne techniky a maliarske postupy, vrstvením naratívnych fragmentov skladá svoje najnovšie príbehy. Takmer pri každom z nich sa natíska otázka: Ktorá z postáv je pánom situácie a ktorá len figúrkou v rukách „vyššej moci“, sledujúcej vlastné záujmy? 


Gabriela Kisová


Michal Černušák - LET YOUR TROUBLES OUT
8.4.– 4.6.2010
KROKUS Galéria, Bratislava

fotogaléria z výstavy