ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Action learning

redaktor: milk 2010-05-10

 


 

 

 

 

Učenie môže byť aj zábava

"Action Methods Improving Motivation and Learning Situation"

 

Ako učitelia máme svoje povinnosti a záväzky. Jednou z povinností je aj ďaľšie vzdelávanie učiteľov. Neviem, či to vedia všetci, ale každé tri roky máme práva zúčastniť sa školenia v zahraničí, ktoré je plne hradené európskou komisiou pre medzinárodnú spoluprácu. Tohto roku som si vybrala kurz na Cypre, organizovaný European Bridges Consultancy v spolupráci s Frederick University of Cyprus.

Kurz sa konal v nádhernom prostredí Tochni village na Cypre neďaleko pobrežia. Cyprus je nádherný ostrov, kde sa mieša moderná forma žitia so stáročnou tradíciou. Ostrov je dlhý 240 km a široký 100 km. Severná časť ostrova a polovica hlavného mesta Nikózie je od roku 1974 okupovaná Tureckom.

Pred kurzom sme vypracovali dotazník a prečítali si doporučenú literatúru od Daniela Golemana: Emočná inteligencia. Každý účastník pripravil prezentáciu o národnom systéme školstva, o krajine kde žije a o škole kde učí. Medzi účastníkmi boli učiteľia stredných aj vysokých škôl z Portugalska, Talianska, Rumunska, Fínska, Estónska, Belgicka, Maďarska a Litvy. Zaujímavý bol aj návrat, pretože kvôli sopečnému popolu v ovzduší sa náš pobyt predĺžil o pár dní. Vďaka vynikajúcemu kolektívu, nádhernému prostrediu a ústretovosti hoteliera sme ale aj tieto napäté momenty prekonali a dokázali si vychutnať predĺžený pobyt.

Program bol naozaj nabitý, každý deň sa striedali prednášky a cvičenia. Naučili sme sa, ako motivovať svojich kolegov a žiakov, ako vytvárať pozitívnu klímu pre učenie, ako nájsť rovnováhu intelektuálnou a emočnou stránkou učenia, ako riešiť pocity aj niektoré konfliktné situácie, vytvoriť bezpečnú a pozitívnu atmosféru potrebnú pre učenie. Metódy boli formou diskusií, kreatívneho umenia – dráma, landart, exkurzií akčných metód. Na jeden týždeň sme sa stali žiakmi a musím sa priznať bola to naozaj príjemná skúsenosť. Jedno poobedie sme si dokonca mali možnosť vyskúšať skalolezenie v nádhernej prírode neďaleko mesta Pafos.

Okrem spomínaných prednášok sme sa dozvedeli mnoho o domácom násilí aj násilí na školách. O tom, že realita aj u nás je niekdy iná. Žiaľ, ešte ani v 21. storočí nie je zvláštnosťou, že na školách chýba pozitívna a motivujúca atmosféra. Nedostatok didaktického materiálu, mnohokrát malé finančné ohodnotenie sú len drobnou čiastkou v chybách systému. Vzniknuté spory sa riešia mnohokrát slovným násilím a zastrašovaním. Medzi žiakmi sa stále objavuje šikanovanie. Vedenie mnohých škôl nie je otvorené kritike, koná mnohokrát z pozície sily, zastrašuje, nekomunikuje s podriadenými a nedokáže svojich pedagógov motivovať. V takom nepríjemnom prostredí sa potom pedagóg ani žiak nedokáže sústrediť na učenie a radosť z nadobúdania a odovzdávania vedomostí.

Myslím, že je pozitívne, že sa môžeme zúčastňovať kvalitných prednášok v zahraničí, ale som presvedčená, že je potrebné vytvoriť na našich školách také prostredie a klímu, aby učitelia mohli svoje poznatky a znalosti využiť aj v každodennej realite.

 


Mgr.Art Noémi Ráczová

Action Methods Improving Motivation and Learning Situation – grant Comenius 2.2.C, Cyprus 2010