ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Fenomén DJ-ingu a VJ-ingu

redaktor: rk 2010-05-29

 

 

Vznik fenoménu DJ-ingu a VJ-ingu v rámci vizuálnej kultúry


Pre základné vysvetlenie, si treba najskôr ujasniť slovné termíny. VJ pochádza z anglického slovíčka video jockey, podobný pôvod má aj DJ - disc jockey, deejay. Fenomén DJ-ingu, od jeho historického vývoja, sa viaže už na rok 1857, kedy vo Francúzsku Leon Scott vynašiel prvý fonoautograf, ktorý slúžil na záznam zvuku. Veľmi dôležitým medzníkom v histórií je následne rok 1892. Americký vynálezca s nemeckým pôvodom Emile Berliner začal prvú komerčnú výrobu gramofónových platní. (Obr. 1) Tie vymyslel v roku 1887 a v DJ-ingu sa využívajú v podstate dodnes.(6)
Dnes už sa skoro všetky spotrebiče v živote človeka nahrádzajú digitálnym spôsobom. Nadnárodné spoločnosti flexibilne reagujú na neustále sa zrýchľujúcu „digitálnu dobu“. Nie je tomu tak dávno, čo éru ručičkových hodiniek(7) postupne zastúpili digitálne hodinky. A tie ďalej vytláčajú mobilné telefóny, ktoré nahradili klasické telefóny. Ešte dnes si dobre pamätám ten pocit, keď ako malé dieťa som dostal za úlohu „vytočiť“ telefónne číslo. Mechanický spôsob zvolenia telefónneho čísla „vytočením“ mal svoje čaro. Rovnako aj takýto postup je dnes pozmenený na digitálny. Číslo môžeme vytočiť priamo z pamäte telefónu, ba dokonca hlasom. Rovnako je to aj v sfére DJ-ingu, kde sa klasické platne nahrádzajú digitálnym DJ-ingom. Samozrejme existujú aj zarytí fanúšikovia „klasiky“, ale digitálny DJ-ing je pojem dnes už bežný. Serato Scratch LIVE (Obr. 2) alebo Pionner DJS sú softvérové riešenia, kedy DJ nepotrebuje so sebou nosiť „tony“ platní a „ťažké“ mixážne pulty, alebo zvukové zariadenia. Stačí mu silný softvér a výkonný počítač. Čo je však zaujímavé, výsledky sú porovnateľné.
VJ-ing ako taký je stále vyvýjajúci sa žáner, ktorý je ťažko zadefinovať. To, čo človek bežne vníma, je statický obraz. Buď ho vníma v galérii, alebo ho vidí v knihách, všade naokolo je s ním teda konfrontovaný. Obrazy, ktoré sú radené v určitom časovom slede, vytvárajú pohyb. Pri prechode zo statického obrazu do pohyblivého sa mení jeho podstata. Mení sa do niečoho, čo sa dá už ťažko fyzicky uchopiť. Pohyblivý obrazový tok prechádza postupne do digitálnej roviny. Obraz v kine, alebo v televízií prebieha lineárne, to znamená, že jednotlivé sekvencie, ktoré pod režisérovým vedením strihač zoradí za sebou vytvárajú dielo, ktoré je už svojim spôsobom uzavreté.(8) Toto filmové dielo prebieha lineárne od svojho začiatku až do konca. VJ-ing presadzuje linearitu, avšak stáva sa nelineárnym. Tieto videoobrazy vznikajú priamo na mieste, sú mixované v reálnom čase. Niekedy ani samotný autor nevie, aký bude výsledok dopredu. Väčšinou má pripravené nejaké „polotovary“, ktoré v softvéri spája dokopy. Veci, ktoré sa dajú digitálne modifikovať, sú procesuálne. Čiže proces je tu dôležitý prvok. Takisto ako VJ-ing, aj grafický dizajn môže byť procesuálny. Pod procesmi si predstavujem určité manipulácie, alebo možnosti uchopenia určitých vlastností. Tieto procesy sa dajú rozdeliť na tri skupiny(9). Do prvej skupiny patria procesuálne. Proces sa tu javí ako najdôležitejší prvok. Divák dokáže interaktívnym spôsobom ovplyvňovať výsledok. V druhej sa nachádzajú generatívne, kde je činiteľ náhoda. Program, ktorý náhodne generuje obrazy, ktoré vytvárajú ďalej vyššiu kvalitu. Parametrické sú v poslednej skupine, kde operátor alebo užívateľ určuje to, čo bude nasledovať. Už to nie je riadené náhodou, ale je to riadené parametrami, ktoré majú presne dané a zadefinované pravidlá.
Začiatky VJ-ingu sa spájajú so skupinou EBN.(10) Emergency broadcast network je názov multimediálnej peformance skupiny založenej v roku 1991. Prvý EBN video projekt bol hudobný remix k vojne v Perzskom zálive vytvorený v roku 1991. Išlo o VHS kazetu s prejavom G. H. W. Bush-a remixovaným s pesničkou “We Will Rock You“. Neskôr sa tento remix stal hitom na undergroundovej scéne. Začiatkom 90. rokov EBN reflektovali vtedajšiu situáciu v USA. Svojou tvorbou spadali pod aktivistické umenie. Taktiež vytvorili v r.1992, trojica Brian Kane, Lisa Eisenpresser a Jay Haynes, prvý software VJ-ingu – VuJaK VJ software.(11) (Obr. 3)
Prvé videomixy boli teda viac aktivistické, išlo viac o obsah ako o formu. V dnešnej dobe vídžeji vytvárajú vizuálne atraktívne formálne diela, ale obsah väčšinou postrádajú. Sú určené výhradne na zábavu. Mnohé sú v súčasnosti prezentované len na hudobných akciách. K hudbe patria takisto videoklipy. VJ-ing,  videoklipy a televízne reklamy spolu úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Nie je náhoda, že po prvýkrát bol VJ-ing zrealizovaný na hudobnej televíznej stanici MTV. Stanica vznikla v r.1981 a mala výrazný vplyv na popkultúru.(12) MTV vídžeji tvorili pohyblivé obrazy pre dídžejov a zároveň cez televízne vysielanie pre mladých ľudí. MTV výrazne pomohla k rozšíreniu VJ-ingu nielen v rámci televízie, ale i mimo nej.
Ak chceme porovnávať DJ-ing a VJ-ing, musíme sa pozrieť ešte viac do histórie. V minulosti v kinách v ére nemých filmov hral ako hudobný sprievod muzikant, ktorý viac menej improvizoval do lineárneho deja filmu. Ide o akúsi predzvesť. Hudobník reaguje na to, čo sa deje okolo, vytvára akúsi performanciu. Zvuk sprevádza obraz. Keď sa dostaneme do kontextu, kde sa zrodil VJ-ing, tak sa celá paradigma postupne otáča. VJ-ing vznikol v kluboch na hudobných akciách, na „parties“. Dídžej vytvára hudbu a vídžej popri tom dotvára obraz. Je to teda presný opak, ako to bolo v ére nemých filmov. Medzi zaujímavé projekty, kde nie je celkom jasné, kto ovplyvňuje - reaguje na koho, ktoré som mal možnosť vidieť v Bratislave(13), zaiste patrí audiovizuálna priestorová kompozícia pre dva 35mm projektory, štyri gramofóny a viackanálový zvuk. Netradičný projekt Choď za šťastím! ušitý pre klasickú kinosálu predviedlo zoskupenie Birds Builds Nests Undergound. Niekoľko sekundové filmové slučky striedané a prekrývané na dvoch paralelne premietajúcich projektoroch a štrukturálne zásahy do drážok gramofónových platní umocňovali dojem z tohto netradičného filmového predstavenia.

       


Čo je teda DJ-ing? Dídžej neprodukuje, teda nevytvára hudbu, ale ju hrá, púšťa, recykluje, mixuje. Samotnú hudbu vytvára muzikant, alebo hudobný producent. A to je podstatný rozdiel. V ideálnom prípade dokáže byť producent aj dídžej v jednej osobe. Bežné vnímanie VJ-ingu je odvodené, ako inak, od dídžeja. Dídžej mieša dve reality, ktoré má na svojich platniach a vytvára ako keby novú kvalitu z týchto dvoch svetov. Jednotlivé zvukové zložky sú do seba mixované, a to tak, že niekedy obidve znejú naraz a inokedy jedna dominuje nad druhou. Dídžej používa rôzne hudobné, ruchové alebo hlasové fragmenty a taktiež efekty. Nemusí ísť však vždy o elektronickú hudbu, často dídžeji “vykrádajú“ staré filmy a osvojujú si ich a dávajú ich do nových zvukových kontextov. Podobný princíp sa dá spozorovať aj pri VJ-ingu. Je to istý spôsob readymadu. Vídžej robí v podstate to isté čo dídžej, ale s vizuálnym materiálom. Hudobný a tiež videosampling je princíp, ktorý sa vyvinul od anglického slova „sample“ - vzorka.
Častokrát vídžej nie je dohodnutý s dídžejom, čo bude hrať, je to istý spôsob jazzu. Vzniká medzi nimi určitý dialóg, ale častokrát sú aj dohodnutí a v niektorých prípadoch je dídžej aj vídžejom. Žáner DJ-ingu súvisí však úzko s mainstreamom. Vyvinul sa rovnako z hudobných „parties“, ktoré boli často organizované ilegálne. DJ-ing sa takto rozšíril spolu s VJ-ingom do celého sveta, najmä cez mladú generáciu. Vďaka štýlom rave alebo techno sa stal súčasťou ich bežného života. VJ-ing postupom času prerástol prostredie „párty“ a hudobných akcií. Vyvinul sa do nových kontextov a situácií, kedy už sa dá ťažko hovoriť, či je to VJ-ing, alebo nie je. Osobitnou formou prejavu sú tzv. „battle“. Sú to verejné súťaže – vyraďovacie súboje, pri ktorých sa pred divákmi overujú schopnosti. Pri „VJ battloch“ hrá väčšinou na párty dídžej hudbu a kvalifikovaní alebo prihlásení vídžeji sa cez videoobraz snažia zaujať diváka a taktiež poraziť súpera.(14) Pavúkovým systémom, ktorý poznáme napríklad z tenisových turnajov, sa dospeje k víťazovi. Pri „DJ battle“ je vyjadrovací a hodnotiaci prostriedok zvuk.(15) Tieto, ale i ďalšie fenomény, ako ilegálne tanečné párty, pirátske vysielania rádií, alebo vydávanie mixtapov, patria viac menej do klubovej scény.(16)

 

Lukáš Matejka
autor je študent Akadémie umení v Banskej Bystrici
text z bakalárskej práce DJ/VJ INTERAKTIVITA MEDZI OBRAZOM A ZVUKOM
(vedúci: M. Murin, konzultant: K. Rusnáková, oponent: R. Kitta)

 


6) http://en.wikipedia.org/wiki/Emile_Berliner, (cit.15.4.2010)
7) Ručičkové hodinky sa dnes nosia skôr ako módny doplnok
8) Pri filme ide najmä o strihovú skladbu.
9) Informácie čerpané z prednášky Jána Šicka, uskutočnenej v rámci projektu Intermedia.BB, 2009, Banská Bystrica
10) Výber videomixov EBN sa nachádza na priloženom DVD.
11) http://en.wikipedia.org/wiki/Vujak, (cit.2.4.2010), videoukážka sa nachádza na priloženom DVD
12) Má vplyv na mladých ľudí a popkultúru aj dnes.
13) Vystúpenie prebehlo v rámci sprievodného programu medzinárodného festivalu študentských filmov Early Melons 2009 v Bratislave.
14) Viac o VJ battle na http://www.videosalon.org/vj-battle/, (cit.5.4.2010)
15) Viac o DJ battle na http://www.dmcdjchamps.com alebo http://turntablism.com.au, (cit.5.4.2010)
16) Zdroj, http://www.advojka.cz/archiv/2010/7/hudba-a-valka, (cit.16.4.2010)