ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Nástup multimédií

redaktor: rk 2010-05-29

 

 

Počiatky interaktivity, Bauhaus. Inovatívne 60.roky.
Nástup multimédií v 80.rokoch 20. stor.

 

Diskusie o nových médiách sa vo vizuálnych štúdiách objavovali po celé 20.storočie. V 30.rokoch Walter Benjamin okomentoval dopad technológií mechanickej reprodukcie, zatiaľ čo v rokoch šesťdesiatych Marshall McLuhan popísal vplyv nových elektronických komunikačných médií na osobný a spoločenský život a vznik tz. globálnej dediny.“(17)
Rovnako ako v začiatkoch prvých verejných projekcií polovice 17. storočia fascinovala ľudí laterna magika, tak isto zaujali ľudí aj prvé umelecké projekty založené na nových médiách. Trhaný obraz, nedokonalosť zobrazenia, to všetko s rozširovaním tohto žánru súviselo. Dnes je už doba iná a technologické nedostatky, ako nízke rozlíšenie obrazu, prípadne slabý bitrate pri zvuku, vnímame ako chyby, ktorým sa snažíme za každú cenu vyhnúť. Toto všetko sú vedľajšie aspekty „digitálnej výchovy“ nových médií.
V dobe po prvej svetovej vojne, kedy na podnet Waltera Gropiusa(18) začína vo Weimare rozkvitať slávny Bauhaus sa aplikujú vo výučbe nové prvky.(19) Nedá sa hovoriť o VJ-ingu ako ho poznáme dnes, ale skôr o experimentoch s tieňmi a svetlami a následne kinetizmus. Azda medzi prvých, ktorý na tejto škole zavádzajú pojem kinetizmus, patrí umelec maďarského pôvodu László Moholy-Nagy(20), ktorý nahrádza Johannesa Ittena na poste učiteľa základného kurzu. Experimentoval s fotografiou, ale i fotomontážou a fotogramami (Obr.4), ktoré by sme mohli nazvať „stopnutým" VJ-ingom. Ďalšie umelecké pokusy nielen na poli fotografie a experimentálneho filmu, ktoré pripomínajú dnešné polohy VJ-ingu, by sa dali priradiť americkému umelcovi Man Ray-ovi. Medzi zaujímavý filmový experiment patrí dvadsaťminútový snímok Emak Bakia z r.1926. Takisto vo svetelno-kinetických objektoch Marcela Duschampa sa dá nájsť spojitosť s VJ-ingom. Medzi zaujímavé projekty dozaista patrí Clavilux z r. 1930, ktorý vytvoril Thomas Wilfred. Clavilux mal sedem patentov a slúžil ako farebný organ(21) (Obr. 3), ktorý vytváral farebné snímky na základe hudobných tónov. Dánsky rodák, neskôr Američan T.Wilfred razil pojem Lumi, ktorý mal vyjadrovať svetlo ako expresívnu umeleckú formu.(22) Keď sa vrátime naspäť k zvuku a hudbe, vidíme, že nová úloha zvuku sa postupne prejavila vo fluxových dielach Johna Cagea, či Pierra Schaeffera alebo Alvina Luciera.(23) Takto by sa dalo postupne pokračovať ďalej, ale to nie je cieľom.
To, čo formuluje šesťdesiate roky 20. storočia, je vývoj výpočtovej techniky. Západnú spoločnosť začínajú formovať vplyvy digitalizácie. V inom kontexte sa tento pojem uplatňuje i dnes (napr. digitalizácia televízie). Digitalizácia výrazne transformovala vtedajšiu výrobu, ale i konzum. Vývoj na poli informatiky, nové technické objavy, vedie mimo iné aj k tomu, že sa začína písať história počítača. Počítač začiatkom osemdesiatych rokov sa stáva cenovo dostupný. Je to stroj, ktorý nám umožňuje dovtedy nerealizovateľné, prípadne ťažko realizovateľné úlohy vyriešiť pohodlne a veľmi jednoducho. Mení sa situácia, užívateľ dokáže cez jedno rozhranie v jednom prostredí absorbovať, ale i pracovať s textom, obrazom, zvukom. A je jedno, či surfuje na internete, číta elektronickú knihu, hrá hru, alebo pozerá film. Toto všetko ruka v ruke vedie však k vývoju ďalšej etapy výtvarného umenia – vznik fenoménu nových médií.
Nam June Paik sa narodil v Južnej Kórei v Soule a na americkú výtvarnú scénu sa dostal v 60. rokoch. Tento významný výtvarník, ktorý patril do hnutia Fluxus, vytvoril mnoho videoinštalácií a videoobjektov, kde sa mu podarilo zrovnoprávniť všetky tri aspekty formálnej štruktúry diela. Konkrétne statický vizuálny (korpus), dynamický vizuálny (videoobrazy) a dynamický akustický (zvukové stopy).(24) Aktívna manipulácia televízneho obrazu divákom sa naplno prejavuje v diele z r.1965 s názvom Demagnetizer. (Obr.5) Ide o výnimočný videoobjekt, pri ktorom vzniká hravý tvorivý dialóg medzi divákom a dielom. Divák za pomoci magnetu deformuje v reálnom čase televízny obraz. Postmoderný obsah jeho prác umožňuje divákom premýšľať o veciach vo vzťahu k nim samým, ktorý vytvára možnosti na ďalšie vlastné interpretácie.(25)

          


Namixované VHS pásky bývali pre tanečné parkety vídžejmi využívané najmä v 90.rokoch. Dnes už takéto videomixy vychádzajú väčšinou priamo z počítača - videobánk, alebo z DVD.(26) Stručne povedané, tieto VJ-ingové činnosti sa týkali a dodnes týkajú manipulácie so statickými, alebo pohyblivými obrázkami. Tie sú konkrétne alebo abstraktné. Prácu s manipuláciou pohyblivého obrazu môžeme nájsť aj v histórií filmu, kde s podobnými princípmi pracovali Peter Weibel, alebo Gene Youngblood. Medzi ďalších priekopníkov patrí japonsko-americká umelkyňa Yoko Ono, a tiež koncerty skupiny Vortex Group a ich experimenty zo 60.rokov s viacerými obrazovkami, príp. s rozdelením obrazovky.(27) Okrem skúmania priestoru projekciami narušili Steina a Woody Vasulka tradičné postavenie videoobrazu. Skúmaním elektronických signálov pohybujúceho sa obrazu. Experimentovali taktiež so zvukom a obrazom za pomoci syntetizátorov, tvorili poetické projekcie dotýkajúce sa oblasti VJ¬ingu. Pracovali s dokumentárnym filmom, divadlom, tancom s osobitným dôrazom na New York-ovú undergroundovú scénu.(28)
Na slovenskej výtvarnej scéne bola situácia vďaka oficiálnemu, a teda prevládajúcemu socialistickému realizmu iná. Z alternatívnej scény ma zaujal projekt, ktorý by sa dnes mohol kategorizovať do svetelného dizajnu z r. 1974 od Juraja Bartusza. Projekt s názvom Svetelná Slávnosť – Smog nad Košicami (Obr.6) vytvoril v spolupráci s G. Kladekom. Dnes už nie sú podobné svetelné lúče nad mestami žiadnou novinkou,(29) avšak v r. 1974 Bartusz verejne poukázal na stále narastajúci svetelný smog veľkomiest.

 


Lukáš Matejka
autor je študent Akadémie umení v Banskej Bystrici
text z bakalárskej práce DJ/VJ INTERAKTIVITA MEDZI OBRAZOM A ZVUKOM
(vedúci: M. Murin, konzultant: K. Rusnáková, oponent: R. Kitta)

 

 

17) FILIPOVÁ M. -RAMPLEY M.: Možnosti vizuálnich studií (Obrazy – texty – interpretace), Brno, 2007, st.111
18) Walter Gropius bol prvým riaditeľom Bauhausu.
19) Pre obmedzujúci rozsah bakalárskej práce, nebudem uvádať všetky.
20) V r.1923 vydáva spolu s Alfrédom Keménym v časopise Sturm – „Manifest kinetického sochárstva“. 
21) Zdroj, http://en.wikipedia.org/wiki/Colour_Organ (cit.20.4.2010)
22) Zdroj, http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Wilfred (cit.20.4.2010)
23) LENGOW & HEyeRMEarS: Zvukové objekty, plastiky a inštalácie, http://www.radioart.sk/avr/visuopage.php?id=123 (cit. 17.4.2010)
24) Tamtiež.
25) Zdroj, http://www.montevideo.nl/ (cit. 21.4.2010)
26) DVD médium bolo vyrobené ako náhrada za VHS kazety.
27) Zdroj, http://www.vjtheory.net/web_texts_text_moran02.htm (cit. 20.4.2010)
28) Zdroj, http://www.montevideo.nl, (cit. 21.4.2010)
29) V súčasnosti svetelné lasery využívajú najmä kluby a bary