ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

ŇeTvor: Zakázané ovocie

redaktor: Zk 2010-06-16

 

 
Z A K Á Z A N É   O V O C I E

Ň e T v o r

 

Voľné výtvarné zoskupenie ŇeTvor založili v Nitre v roku 2008 Ivan Greguš (1987), Juraj Horváth (1985) a Ľudo Kmeťo (1989). Venujú sa najmä tvorbe street artu a graffiti, ktoré realizujú vo forme monumentálnych malieb na steny v mestskom prostredí, často na nečakaných miestach, kde by ich okoloidúci nehľadali.

Výstava Zakázané ovocie plynulo preniká priestorom Bunkra Nitrianskej galérie, zaberá väčšinu jeho voľných plôch, priamo na stenách sú namaľované graffiti, v miestnostiach sa nachádzajú inštalácie doplnené o dokumentáciu starších realizácií skupiny Ňetvor. Prisvojením si celého priestoru je tu aj napriek netradičnosti prostredia zachovaná pôvodná surovosť a drzosť graffiti, keďže na ulici si writer (tvorca graffiti) stenu tiež vyberá a zapĺňa podľa ľubovôle. Zámerom výstavy nie je prvoplánové a čoraz populárnejšie prenesenie graffiti z jeho prirodzeného urbánneho prostredia do inštitucionalizovaného prostredia galérie. Podstatnejší je tu moment vzniku a zániku, nestálosti a pominuteľnosti graffiti, keďže po skončení výstavy autori diela zatrú nabielo a pokúsia sa dať steny do pôvodného stavu. Bude to akási simulácia toho, čo sa reálne deje s graffitmi na uliciach, akurát s tým rozdielom, že ich „odstránia“ samotní tvorcovia. Špecifická je tu aj práca s konkrétnym priestorom, so svojským Bunkrom, ktorý predsa len nie je klasickou galériou, a preto poskytuje graffiti úplne novú možnosť vyznenia a formy prezentácie. Veľká časť verejnosti si graffiti a street art stále spája s vandalizmom, pretože za ne považuje aj primitívne čarbanice na múroch historických budov. Kvalitné a na vhodnom mieste realizované graffiti však dokáže ľudí presvedčiť o opaku. Skupina Ňetvor sa snaží tvoriť legálne, s čím súvisia aj jej aktivity s vybavovaním legálnych plôch na maľovanie či organizovaním rôznych akcií. Napriek tomu, že sa postoj spoločnosti pomaly mení, graffiti ešte stále ostáva niečím neželaným, nedovoleným, čímsi, čo „by sa nemalo robiť“. Tým si táto tvorba ponecháva svoje osobité a lákavé adrenalínové čaro. Pretože zakázané ovocie predsa len chutí najlepšie...

(z tlač. správy)
 

                                                                                                                                                                                     

Bunker - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra, www.nitrianskagaleria.sk
18. 06. 2010 – 29. 08. 2010
Kurátor: Omar Mirza
Po vernisáži bude diskusia s autormi o graffiti a street arte, ktorá sa koná v rámci cyklu Večery výtvarných reflexií.
Vstup voľný!