ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Košický pavilón

redaktor: Zk 2010-06-17

 

 

V ROKU 2013 BUDE V MARSEILLE UMIESTNENÍ KOŠICKÝ PAVILÓN PREZENTUJÚCI MESTO, REGIÓN A KULTÚRU...

Nastávajúca ekonomická kríza, neutíchajúce hrozby ekológov a proti nim bojujúci modernisti tvrdiac opak, pripomína scenáre z predošlých období – zlomová situácia. Sociológ Paul H. Ray charakterizoval tretiu stranu súčasnej spoločnosti, kde podľa jeho tézy sme dnes svedkami vzniku novej kultúrnej formy „integrálnej kultúry“ - novej konštruktívnej syntézy modernizmu a jeho antitézy tradicionalizmu. Integrálna kultúra presahuje oba menované smery a pritom žiadny neodmieta. V spoločnosti je možné pozorovať tieto kultúrne pohyby, ktoré môžu zmeniť tvár spoločnosti od základu. Pasívne domy a použitie nenáročných materiálov sú jednou z požiadaviek Európskej únie k trvalo udržateľnému rozvoju krajiny. Ich vývoj začal prakticky oficiálne prebiehať v 90-tych rokoch prijatím Agendy 21 ako smerného predpisu udržateľného vývoja. Je stále väčšie množstvo výskumov a experimentov v tejto oblasti, ktoré sú stále viac podporované aj vládami jednotlivých krajín. V projekte by sme chceli ukázať možnosti spojenia profesionálnej umeleckej tvorby v súčasnej architektúre z materiálov budúcnosti.

HLAVNOU ÚLOHOU WORKSHOPU JE VYTVORENIE EXPERIMENTÁLNEHO OBJEKTU, KTORÝ BUDE PREDMETOM SKÚMANIA JEHO SAMOTNEJ KONŠTRUKCIE Z EKOLOGICKY NEZÁVADNÝCH A RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV. OBJEKT BUDE SLÚŽIŤ PRE KULTÚRNE AKCIE A ZÁROVEŇ BUDE PREDCHODCOM PAVILÓNU PREZENTUJÚCI EHMK 2013 V MARSEILLE.

Atraktivita vzniknutého objektu a aj samotný projekt priláka pozornosť médií, ďalej bude prezentovaný v odborných časopisoch o architektúre, bude stánkom informácií, čím bude sám o sebe šíriteľom informácií. Objekt má predstavovať atraktívny „predmet“ v meste tvorený skupinou architektov, sochárov, dizajnérov, maliarov a ďalších umelcov. Umiestnenie objektu je súčasťou workshopu. Dôležitou snahou bude umiestnenie objektu v mestských priestoroch. Objekt by však nemal byť len zaujímavou skulptúrou, ale po jeho dokončení bude plniť aj funkciu malého zhromažďovacieho priestoru pre približne 20 ľudí a bude dočasne slúžiť nielen pre potreby Fakulty umení ale aj pre potreby verejnosti ako seminárna a prednášková miestnosť. Objekt bude primárne slúžiť na kultúrne a vzdelávacie aktivity Fakulty umení, výstavy, semináre a iné kultúrne podujatia... Počas výstavby budú prebiehať s témou súvisiace prednášky, ktoré prinesú nové, ale aj už zabudnuté poznatky stavebníctva a architektúry a pokúsia sa ich spojiť s umeleckou hodnotou, aby architektúra bola znovu umením. Objekt bude dočasnou stavbou, pričom bude rozoberateľný a sťahovateľný.

Tento projekt bude prezentovať tradičné spôsoby stavania, a zároveň moderný spôsob navrhovania a umelecký pohľad na architektúru až po jej detail. Týmto podporíme tradičného ľudového ducha, v novom šate modernej architektúry pri umeleckom stvárnení foriem. Zároveň bude reprezentovať úsilie projektu Interface v rámci EHMK 2013. Po vykonaní analýzy mesta je predpoklad, že sa vytvorený objekt stane súčasťou siete už existujúcich objektov Spots slúžiacich pre kultúru.

Letný Workshop je organizovaný v spolupráci s Fakultou umení TU Košice a projektom Interface v rámci EHMK 2013...