ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Fenomén Moviemap

redaktor: milk 2010-08-20

 

 

Z histórie interaktívneho filmu:  A s p e n   M o v i e m a p

 
Prvý interaktívny moviemap (film so špecifickými interaktívnymi možnosťami) bol vytvorený v laboratóriách MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA) v roku 1978 pod názvom Aspen Movie Map (Filmová mapa Aspenu). Projekt finančne podporila štátna/vojenská (Defense) Advanced Research Projects Agency ((D)ARPA) v snahe vytvoriť trenažér pre ľahšiu adaptáciu vojakov v novom prostredí. Autori Peter Clay, Bob Mohl a Michael Naimark použili 16 mm stop-frame kamery s gyroskopickým stabilizátorom, ktoré umeistnili na strechu auta. Širokouhlým panoramatickým snímaním vytvorili diskontinuitné audiovizuálne sekvencie pozostávajúce z niekoľko tisíc framov. Natáčanie prebiehalo denne medzi 10 - 14 hodinou kvôli optimalizácii svetelných podmienok. Unikátnou bola aj postprodukcia, kde boli použité okrem počítačov laserdisc playery (analógový predchodca CD a DVD) a dotyková obrazovka. Divák sa mohol pohybovať po coloradskom meste Aspen pomocou dynamickej navigácie umiestnenej priamo na obrazovke monitora, čo umožnilo nebývalú interakciu – virtuálny pohyb v danom konkrétnom prostredí.  Druhý plán interakcie tvorila možnosť dotknúť sa jednotlivých predmetov, fasád budov a ďalších prvkov obrazu, ktoré obsahovali metadáta ako fotografie interiérov, interview s miestnymi obyvateľmi, fakty a údaje z histórie miesta.

Práve táto utilita anticipovala vývoj a vznik dnes už bežnému ImageMap - HTML zoznamu koordinátov, pomocou ktorej môže byť jeden digitálny internetový obrázok hyperlink/odkazom k rôznym cieľovým súborom. Podstatnou zložkou Aspen Movie Map bola aj voliteľná zoomovateľná 2D navigačná mapa, na ktorej mohol divák sledovať svoju aktuálnu pozíciu, zároveň ju kedykoľvek meniť a skákať (jump) z miesta na miesto. Neskôr autori doplnili tento systém o paralelnú virtuálnu 3D podobu mesta s mapovaním textúr v reálnom čase. Model bol vyprodukovaný v softvéri s inak pozoruhodným názvom QADAS (Quick And Dirty Animation System). Filmová mapa Aspenu je označovaná ako jedna z prvých interaktívnych videí, správnejšie je však príkladom interaktívneho computingu, keďže všetky zobraziteľné elementy boli vyvolávané z databázy. Projekt je reprezentatívnou ukážkou fenoménu moviemap, ktorý patrí k osobitej forme hypereality. Ďalšie podnetné ukážky v intenciách moviemap sú diela Michaela Naimarka – Golden Gate (1987) a See Banff! (1993). Prvé z nich tvorí panoramatický záznam z paluby vrtuľníka, počas letu nad zálivom v San Franciscu, kde podľa slov autora išlo o “dosiahnutie hyper-reálneho zážitku, ktorý nie je možné zažiť vo fyzickom svete.“  Sekvencie z letu si ľudia mohli prehrávať cez jednoduchý interface v ľubovoľnom slede, ľubovoľne rýchlo ako aj meniť ostatné parametre filmu v reálnom čase. Druhé spomenuté dielo je vôbec prvý 3D stereoskopický moviemap s ekologickým a turistickým podtextom, zobrazujúci prostredie a pohorie Canadian Rocky Mountains na imerzívny spôsob...

 

Richard Kitta