ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Relatívny plán

redaktor: Zk 2010-07-16

 

 

ĽUDMILA POHLOVÁ a LUKÁŠ BETINSKÝ:

RELATÍVNY PLÁN 

Výstavný dialóg čerstvej absolventky VŠVU Ludmily Pohlovej (z Ateliéru priestorových komunikácií doc. Antona Čierneho) a Bc. Lukáša Betinského (z Ateliéru Mal+by, Mgr.art. Klaudia Kosziba Art.D.) je  druhou výstavou podnecujúcou tvorivú komunikáciu v priestoroch Galérie 23PERCENT.

Obaja autori sa tematicky stretávajú v okruhoch  pojmov posun, odklon, realita, originalita a ich možnostiach  uchopenia v apropriovanom termíne: kalibrácia. Charakteristickým pre oboch sú jemné odchýlky, nepatrný posun a následne sústava posunov, z ktorých sa stáva prelínanie. Výsledkom je však paradoxne zastavenie. Statickosť v pohybe, vedomé narábanie so zaznamenaním reálnych vecí a ľudí v konfrontácii s vlastným postrehom a hlavne schopnosťou  osloviť v duchu  technických a ideových narážok samotného diváka.

Vystavené práce sú pred-úvahami ich záverečných prác. Analyzujú stratégie vlastných schopností, vyústením do primárneho konštatovania – kalibrácie súladov a nesúladov v rovine formálnej aj obsahovej.

Petra  Ševčíková

 


 

 

O autoroch :

Ľudmila Pohlová, *23.7.1984 Jaroměř (CZ)
2004 – 2010 VŠVU ateliér priestorových komunikácií doc. Anton Čierny
Lukáš Betinský, *14.9. 1986 Rajec (SK)
2006 – ateliér Mal+by Mgr.art. Klaudia Kosziba

Galéria 23PERCENT
je nezávislou galériou s orientáciou na súčasných mladých autorov a podporu ich tvorby, - na tvorivú komunikáciu a zviditeľňovanie umenia aj u laickej verejnosti.