ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Ina Loitzl

redaktor: Zk 2010-07-18

 

 

I N A   L O I T Z L  -  Ž e n s k é  u z l y

Výstava v rámci Socha a objekt XV:

„Affaires de femmes“

 

Východiskom prác Iny Loitzl je väčšinou ženské telo. Jej vlastné telo, ktoré je vystavené najrozličnejším zmenám a vnútorným i vonkajším vplyvom. Umelkyňa považuje telo za neustále sa meniaci kozmos, v ktorom okrem biologického alebo anatomického kritéria zohrávajú dôležitú úlohu aj sociálno-kultúrne prvky.

Jej práce okrem iného ukazujú, že tolerantná spoločnosť či rušenie tabu je iba zdaním, pretože v súčasnosti nie je žiaduce ukazovanie emócií a tematizovanie pocitov. Príliš by sa tým narušil povrch vlastného „vystylovaného“ obrazu. 

loi2Vo svete úspechu vytváraného kapitalizmom, ktorý delí ľudí na víťazov a porazených, je mimoriadne dôležitý aj aspekt vonkajšieho vzhľadu. Telo má vyzerať zdravé, silné, fit a žiaduce. Kozmetika, móda, plastická chirurgia, šport, wellness, diéty až po génovú manipuláciu sa podieľajú na dosiahnutí tohto ideálu, ale aj jeho novom definovaní. Ina Loitzl sa týmto javom vedome konfrontuje.

Nezodpovedať norme, nedosahovať ideálny obraz môže viesť k permanentnej vnútornej frustrácii. Potláčané a ukrývané pocity sa hromadia vo vnútri a rozvíjajú pocit zlyhania. V konečnom dôsledku sa môžu uzly v duši prejaviť uzlami v tele.

Ústredné dielo, ktoré bolo vytvorené špeciálne pre výstavu Socha a objekt XV, predstavuje skupina objektov s názvom Ženské uzly. Dielo tematizuje prístup spoločnosti a žien k téme rakoviny prsníka a uvedomeniu si, že sa netreba za každú cenu snažiť o dosiahnutie ideálu, ale prijať aj svoju odlišnosť a jedinečnosť.

Skryť to, čo nemá byť spoločnosti očividné – ukrývanie starnúceho tela či intímnych telesných procesov – to sú všetko oblasti, v ktorých Ina Loitzl nachádza svoje témy. Jej skúmanie povrchu a vnútra ženského tela sú charakterizované aj potešením z materiálu a jeho precíznym spracovaním. Na rozdiel od často nie príjemných tém pôsobia materiály, ktoré používa  príjemne, zmyselne a esteticky.

Formálne je umenie Iny Loitzl ovplyvnené multimediálnosťou. Používanie rozličných médií je pre ňu samozrejmosťou. Objekty, fotografické práce, maľby a videá sú v rovnakej miere súčasťou jej umeleckých diel, v ktorých prevažuje trojrozmernosť. Jej objekty pôsobia často ako rekvizity. Vyzerajú umelo, veľmi sa však približujú svojim reálnym predlohám.

(z tlač. správy)

 

        

Ina Loitzl, Ženské uzly (2010)

Ina Loitzl (1972) sa na narodila v rakúskom Klagenfurte, študovala grafiku a vizuálne umenie na Mozarteu v Salzburgu a na Univerzite úžitkových umení vo Viedni, kde bola poslucháčkou v ateliéri vizuálnych médií u prof. Petra Weibela. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým videu, fotografii, koláži a textilným objektom. Výstava je výberom z jej aktuálnej tvorby.

 
Trvanie výstavy: do 27.8.2010
Miesto výstavy: Rakúske kultúrne fórum, Zelená 7, Bratislava